NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Zet WannaCry de sector Cybersecurity voorgoed in de schijnwerpers?

  • 6/1/2017

  Zet WannaCry de sector Cybersecurity voorgoed in de schijnwerpers?

  wannacry.png

  De onverhoedse aanval met WannaCry ransomware die grote delen van de wereld trof, heeft als gevolg dat cybersecurity nu onder de aandacht van Wall Street is gekomen. In de dagen na de aanval stegen 34 Van de 39 aandelen die in de Purefunds ISE Cyber Security ETF ticker HAC zijn opgenomen. De grote winnaars waren namen als Sophos, Barracuda Networks en FireEye met een koersstijging van 8% en meer. HACK zelf bereikte op de maandag na de aanval de hoogste stand sinds augustus 2015. Pas toen werd duidelijk hoe wereldwijd de aanval werkelijk was.

  wannacry 1.png

  De reactie op de aandelenmarkt is goed te begrijpen. Beleggers roken een buitenkansje in de veronderstelling dat bedrijven nu op grote schaal securityspecialisten gaan inhuren. Insiders zijn daar nog niet zo zeker van. Het is uiteraard meer dan waarschijnlijk dat de aanval met WannaCry het topmanagement van veel bedrijven met de neus op de feiten drukt. WannaCry was een opgezette aanval en niet gericht op een bepaald bedrijf. Hiermee is wellicht een trend gezet.

  Het bewustwordingsproces geldt echter niet de grote bedrijven. Daar werken ze al met gespecialiseerde teams die aanvallen met ransomware moeten afslaan. Het gaat in de praktijk al om enorme aantallen aanvallen. In 2016 zijn 3,87 miljoen unieke vormen van ransomware gedetecteerd. Grote bedrijven zijn al min of meer op alles voorbereid, maar dat geldt zeker niet voor grote delen van het midden- en kleinbedrijf. Die hobbelen over het algemeen achter de ontwikkelingen aan.

  Tot dusverre is er van een correlatie tussen aanvallen met ransomware en uitgaven voor Cybersecurrity amper of geen sprake, maar dat kan met dank aan WannaCry nu wellicht gaan veranderen. Het MKB loopt wereldwijd achter bij de grote bedrijven en Europa en Azië hobbelen weer achter de VS aan. Maar dan nog is het niet op voorhand zeker dat de beleggers blij gaan worden van die verruimde aandacht. De geschiedenis is wat dat betreft niet bemoedigend. Terugkijkend vormen de jaren 2013 – 2015 een waterscheiding als het gaat om de rol van cybersecurity voor het Amerikaans bedrijfsleven. Aan het einde van 2013 werd de grote retailer Target getroffen door een succesvolle aanval. In de maanden daarna moesten andere grote bedrijven als Home Depot en JP Morgan Chase toegeven dat hun bedrijf door een succesvolle aanval was getroffen. Als gevolg van deze in het oog lopende incidenten ontstond er iets van paniek en menig Ceo haastte zich om zijn defensie op orde te brengen. In de 19 handelsdagen na het bekend worden van het Targetincident stoof de onderliggende index van de HACK ETF met ruim 15% omhoog en in de periode tot aan het midden van 2015 nog eens met 44%. 

  wannacry 2.png

  Het opmerkelijke is echter dat het enthousiasme bij beleggers tamelijk snel wegebde. De index die gevolgd wordt door HACK ging in 2014 met 20% omhoog, maar eindigde 2015 met verlies. In 2016 won de index weer 3,2%. Dat is weinig overtuigend als je die prestatie zet tegenover de MSCI World Information Technology Index. Die steeg in dezelfde periode met 14,7%, 3,6% en 10,1%. U hebt gelijk als u stelt dat ervaringen uit het verleden niets zeggen over de toekomst. Maar dan moeten alle bedrijven, groot en klein, wel de lessen van WannaCry ter harte nemen!

   


   

  TWEETS