NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Winnaars en verliezers onder president Trump

  • 11/15/2016

  Boven.png

  13-11-2016, Jaargang 3, Editie 46

  Beste lezer,

  Nog niet zo lang geleden stond er een opvallend artikel in het financieele dagblad: https://fd.nl/economie-politiek/1171672/koester-de-analist-ook-als-hij-een-factuur-stuurt. De aandelenanalist wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. Niemand lijkt  te willen betalen voor zijn of haar diensten. De krant concludeert dat het uitsterven niet zonder risico’s is voor de belegger. Zeker over de kleine Nederlandse fondsen zal de kennis in snel tempo verdampen, zo stelt de krant.

  Hoe kunnen kleinere vermogensbeheerders hun clientèle nog afdoende informeren en adviseren als het aandelengilde is uitgestorven? Er is nu al een oplossing! De bezorgde vermogensbeheerder kan vandaag al terecht bij Wijtvliet Research voor een kopje koffie en een informatief gesprek!

   

  Winnaars en verliezers onder president Trump

  Trump 5.jpg

  Er kan heel veel gaan veranderen onder het presidentschap van Donald Trump. Nadat het duidelijk was geworden, dat Trump de winnaar was, probeerden beleggers vast te stellen welke sectoren en bedrijven zouden kunnen profiteren van de plannen en voornemens van de nieuwe president en welke zeker niet. Bedrijven, die veel zaken doen met Mexico of bedrijven die duidelijk profijt hebben van een onbelemmerde internationale vrijhandel of aangewezen zijn op een strenge binnenlandse regelgeving, gingen onmiddellijk in de ban. Aandelen van bedrijven, die potentieel kunnen winnen waren veel gevraagd.

  De nieuwe president heeft nog geen duidelijk omlijnd plan gepresenteerd, waarin we tot in detail kunnen kennis nemen van beleidsvoornemens. Proberen vast te stellen welke sectoren kunnen winnen  of kunnen verliezen is dus voor een belangrijk deel koffiedik kijken en afgaan op uitlatingen tijdens de voorverkiezingen en daarna. Het feit dat het Congres ook in Republikeinse handen is, maakt het aannemelijk dat Donald Trump veel van zijn voornemens in beleid kan omzetten.

  Een potentiele winnaar lijkt de farmaceutische sector. Hillary Clinton had een min of meer uitgewerkt plan om de farmaceuten aan banden te leggen. Trump is nooit veel verder gekomen dan wat vage beloftes om de prijzen van geneesmiddelen aan banden te leggen. Zijn Healthcare reform to make America great again is een aanloop naar het ontmantelen van Obamacare, maar zegt niets over een prijsbeleid. De sector kan dus waarschijnlijk vier jaren lang opgelucht adem halen. Dat wil echter niet zeggen dat het thema prijsbeleid voor goed van tafel is. Vroeger of later komt het terug.

  Een tweede, bijna zeker winnaar is de olie- en gassector. Trump heeft aangegeven dat De Verenigde Staten energie-onafhankelijk moeten worden. De olie- en gassector moet daarom de vrije hand gegeven worden. Ze moeten overal hun werk kunnen doen. Hij moet ook niets hebben van uitstoot beperkende maatregelen en dat werkt waarschijnlijk in het voordeel van de producenten van steenkool. Het is echter maar de vraag of steenkool de concurrentie aan kan met het goedkope schaliegas.

  Een zekere winnaar lijkt ook de Bouw. In de aanloop naar 8 november  heeft de president-elect bij voortduring benadrukt dat hij de krakende infrastructuur van zijn land naar de 21ste eeuw wil tillen. Er moet een fonds komen dat $ 137 miljard groot is en dat uiteindelijk moet resulteren in investeringen ter waarde van $ 1000 miljard. Ook hier geldt dat er weinig of geen details bekend zijn. Mochten ze werkelijkheid worden, dan zal ook de vraag naar hard commodities als ijzererts gaan toenemen. Dus ook de staalsector kan profiteren, zeker als Trump, zoals beloofd, een anti-dumping beleid gaat voeren.

  Een laatste potentiele winnaar is de defensie-industrie. President Trump heeft benadrukt dat er veel geld gaat vrijkomen voor nieuwe oorlogsschepen en nieuwe vliegtuigen. Dat alles moet geschieden in het kader van de ‘broodnodige’ modernisering van de Amerikaanse strijdkrachten.

  Er zijn niet alleen winnaars, maar ook verliezers en de auto-industrie is een potentiele verliezer. Bijna alle binnenlandse en buitenlandse fabrikanten hebben grote productiefaciliteiten in Mexico. Daar zijn de arbeidskosten lager en genieten ze ook nog eens de voordelen van talloze vrijhandelsovereenkomsten. Wat gebeurt er met de sector, die langzaam weer in zwaar weer is terecht gekomen, als Trump Nafta gaat heronderhandelen of daadwerkelijk een muur gaat bouwen?

  Ook de sector renewables is een waarschijnlijke verliezer. Trump moet er niets van hebben en heeft bij herhaling gezegd af te willen van het Verdrag van Parijs. Aandelen van bedrijven in deze sector werden op 9 november massaal gedumpt, zelfs van bedrijven die niet actief zijn in de Verenigde Staten. 

  Trump 6.png

  Voor de meeste overige sectoren, zoals banken en verzekeraars is het beeld gemixed. Het kan vriezen en het kan dooien zolang er niet meer bekend is over het beleid dat de nieuw president samen met het Congres ten uitvoer gaat brengen.

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

   En dan nog dit:

   - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png


   

  TWEETS