NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Verzekeraars moeten hard lopen om niet achterop te raken

  • 6/30/2017

  Verzekeraars moeten hard lopen om niet achterop te raken

  Insurance 10.jpg

   

  Verzekeraars in Nederland lijken een mooie toekomst achter zich te hebben en zijn als zovele andere bedrijfstakken in een periode van transitie beland. Voorbij zijn de jaren dat de premie-inleg jaarlijks groeide dankzij fiscale stimulering en dankzij de bescherming die de toezichthouder de sector bood. Vanaf 2008 is het allemaal minder gegaan. De wetgeving veranderde en de klant veranderde eveneens. De lage rente zette de beleggingsinkomsten van de levenportefeuilles onder druk en de zogeheten combined ratio bij Property & Casualty (P&C) steeg tot boven 100. Met andere woorden de kosten kwamen hoger te liggen dan de baten.

  Figuur 1 P&C premie-inkomen onder druk

  Insurance 1.png

  Het is de hoogste tijd voor diepgaande en structurele veranderingen. Tot dusverre is de sector daar niet erg succesvol in geweest. De nadruk ligt vooralsnog op het alsmaar verlagen van de kosten. Dat moet de krimp in de levensverzekering opvangen, evenals de druk op de marges in het segment P&C. Sommige verzekeraars zetten aarzelend de eerste stappen op weg naar product- en diensteninnovaties. Levensverzekeraars proberen banken een deel van de markt voor spaargelden af te snoepen. Van een duidelijke strategie om de sector aan te passen aan de eisen van de tijd lijkt vooralsnog geen sprake. Van bijvoorbeeld een innovatieve digitale aanpak is nog geen sprake. Gelukkig hebben verzekeraars nog wel tijd om daar goed over na te denken. De zogeheten entry Barriers zijn zo hoog dat voor nieuwkomers weinig meer rest dan een niche.

  Grosso mode lijken er voor verzekeraars in Nederland 4 strategieën denkbaar die de toekomst veilig stellen en de aandeelhouders tevreden stellen. In essentie moeten die strategieën erop gericht zijn op het creëren van nieuwe ecosystemen in plaats van strijden om een stukje van de bestaande, oude cake. Daarbij moet de nadruk niet liggen op het maximaliseren van de winstgevendheid op de korte termijn, maar op een innovatieve aanpak die het voortbestaan van de sector op de langere termijn veilig stelt. Het voorafgaande impliceert dat verzekeraars vooral actief moeten worden aan de front end van de waardeketen. Daarbij komt de nadruk te liggen op de klantrelatie en op flexibiliteit in het aanbod van nieuwe producten. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met derde partijen. Aan de achterkant van de waardeketen moeten verzekeraars zoveel mogelijk nieuwe technologieën inzetten, zoals robotisering en blockchain, om de efficiency te verhogen en daarmee de kosten te verlagen.

  Figuur 2 Strategische focus

  Insurance 2.png

  Meer lezen: http://www.ercapital.nl/Sector-Verzekeraars.html


   

  TWEETS