NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Trump dwarsboomt overnamedrift van Pfizer

  • 6/26/2017

  Trump dwarsboomt overnamedrift van Pfizer

  Pfizer.png

  Het oogde zo mooi aan het begin van dit jaar. De nieuwe president had het Amerikaanse bedrijfsleven verregaande vooruitzichten in het vooruitzicht gesteld. Onderdeel van die hervormingen zou zijn dat de grote corporates hun vele miljarden, die ze in het buitenland hadden geparkeerd, zouden kunnen terughalen zonder de dreiging daar 35% belasting over te moeten betalen. Om talloos veel redenen is er tot dusverre niets van een hervorming gekomen.

  De consequenties daarvan zijn merkbaar op het vlak van fusies en overnames in bijvoorbeeld de sector Farmacie. De afgelopen jaren vonden er juist in deze sector veel fusies en overnames plaats, waarvoor vele tientallen miljarden dollars werden vrijgemaakt. Grote farmaceutische bedrijven poogden door dure overnames hun pijplijn aan veelbelovende medicijnen op niveau te brengen of te houden om zo de gevolgen van het patentverlies op hun blockbustermedicijnen te compenseren. Het niet invullen van belastinghervormingen is niet het enige waarmee Trump bedoeld of onbedoeld de sector Farmacie het leven zuur maakt. Een tweede factor is zijn klacht dat medicijnen veel te duur zijn in de Verenigde Staten. De president wil daar naar eigen zeggen iets aan gaan doen. Ook deze dreiging maakt het moeilijker voor bedrijven om te gaan overnemen. Hoe moet je je overnamekandidaat waarderen, als er weinig of geen zekerheid is over de prijs van diens producten. En dan zijn er nog de kostenbesparingen. Grote fusies en overnames gaan altijd gepaard met diep in de kosten snijden. Dat betekent in de praktijk dat op grote schaal mensen naar huis gestuurd worden. Onder de nieuwe president is in dat opzicht echter het sociaal-politiek klimaat veranderd, waardoor het ontslaan van mensen nog maar op weinig enthousiasme en bijval kan rekenen.

  Een van de meest in het oog lopende slachtoffers van het politieke bedrijf in Washington is Pfizer. Het ziet er naar uit dat voor de derde keer op rij een beoogde overname niet doorgaat. In 2014 verhinderde de Britse regering de overname van AstraZeneca en in 2016 stak Obama een stokje voor de overname van het Ierse Allergan. De deal was bedoeld om de 

  Pfizer 1.png

  Figuur 1 Pfizer is niet erg succesvol in M&A

  belastingdruk te verlagen door het hoofdkwartier van de nieuwe combinatie in Ierland te vestigen. En nu lijkt het erop dat Pfizer opnieuw gaat mispakken. Het bedrijf gaat het patent verliezen op zijn blockbusters Viagra en Lyrica, terwijl de pijplijn er niet florissant uitziet. Analisten gaan ervan uit dat Bristol-Myers Squibb (BMS) de meest voor de hand liggende overnamekandidaat is. BMS is een leidende partij op het gebied van kankertherapieën. Met de overname zou al snel een bedrag van meer dan $ 100 miljard gemoeid zijn. Alleen daarom al zou het voor Pfizer prettig zijn als het daarvoor het geld, dat op een buitenlandse bankrekening staat, goedkoop naar de VS kan overhevelen. Het ziet ernaar uit dat benodigde belastinghervormingen in ieder geval dit jaar niet meer rondkomen, als ze überhaupt nog doorgang vinden. Pfizer lijkt voorlopig klem te zitten en het hoeft in Washington ook op weinig clementie te rekenen. Het is berucht om zijn prijsverhogingen. Dat omschrijft Trump als: getting away with murder!


   

  TWEETS