NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Silicon Valley komt onder het vergrootglas

  • 8/3/2018

  Silicon Valley komt onder het vergrootglas

  Silicon 0.0.png

  De boetes vallen steeds hoger uit, maar de getroffen bedrijven groeien ook steeds groter. De EU heeft Google een antitrustboete opgelegd van maar liefst €4,3 miljard. Google kreeg de boete omdat het misbruik maakt van zijn positie op de markt van mobiele telefonie. De boete was alweer het dubbele van een boete uit 2017 ook voor misbruik van de marktpositie.

  In essentie ging het erom, dat Google zijn zeer dominante marktpositie misbruikt om concurrentie weg te drukken. Google heeft 90% van de Europese search markt in handen. In 80% van alle mobiele telefoons is de Androidsoftware geïnstalleerd. Natuurlijk zal Google het er niet bij laten zitten en bezwaar aantekenen en proberen aan te tonen dat het geen monopolist is. Echter, de hele casus onderstreept nogmaals, dat er steeds meer macht komt te liggen bij een handjevol bedrijven. Er is duidelijk sprake van een oligopolie en dat is misschien wel de grootste economische en politieke uitdaging van het moment.

  Onderzoek na onderzoek laat zien dat vooral in de VS Concentratie en winsten sinds de jaren ’90 fors zijn gestegen. Een mogelijke verklaring kan gelegen zijn in de hoge barriers of entry. De voortschrijdende concentratie verklaart ook het alsmaar dalend aandeel van de factor arbeid in de economie. Het lijkt er eveneens op, dat een kleine groep superbedrijven niet alleen steeds winstgevender wordt, maar ook steeds productiever. Volgens de OECD gaat de productiviteit in grote delen van de wereld amper omhoog, omdat de verspreiding van de nieuwste technologieën hapert. De uitzondering op de regel vormen de heel grote bedrijven, vooral de bedrijven in die sectoren waar de digitalisering zeer ver is gevorderd. Het gaat dan om sectoren als technologie, media en Finance. In alle andere sectoren hapert de economische groei.

  Onderzoekers wijzen ter verklaring van de concentratie van macht en middelen naar de veranderde economie. Die is niet stoffelijk meer met fysieke producten, maar onstoffelijk. Het gaat nu veel meer om het intellectueel eigendom, om ideeën en data. Een tweede verklaring is dat de corporates heel veel politieke macht hebben verworven. Dat geldt beslist voor de VS, waar lobbyisten van de grote bedrijven veel politici in hun zak hebben zitten. Europa doet het wat dat betreft veel beter. In dit deel van de wereld zijn instellingen vaak echt onafhankelijk en ze hebben een open oog voor het nut van competitie. In die zin valt Eurocommissaris Margrethe Verstager te prijzen dat ze de krachtige lobby van Google in Brussel wist te weerstaan.

  Die opstelling kan wellicht navolging vinden in de VS. Ook daar begint de onrust over de machtsconcentratie toe te nemen. Politici van beide partijen beginnen steeds meer aan te dringen op nader onderzoek naar de machtsconcentratie en sommige suggereren zelfs dat de tijd is aangebroken voor een moderne antitrustwetgeving. Vooralsnog is deze beweging  zwak! Het zal dus nog wel even wachten zijn voordat Silicon Valley iets van zijn macht moet inleveren.


   

  TWEETS