NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Shell gaat in elektriciteit

  • 2/27/2018

  Shell gaat in elektriciteit

  electriciteit.jpg

  Je mag het op zijn minst een opmerkelijke ontwikkeling noemen. Shell is drukdoende om in het Verenigd Koninkrijk First Utility over te nemen. Dat is een aanbieder van gas en elektriciteit. Als de overname daadwerkelijk tot stand komt, dan wordt Shell een concurrent van leveranciers van gas en elektriciteit als Centrica en SSE. Ook het Franse Total is bezig met zaken die weinig met de corebusiness te maken hebben. Het is druk doende een energiebedrijf in te richten voor de particulier en gaat zodoende de concurrentie aan met grote leveranciers als EDF en Engie.

  Beide bedrijven maken er geen geheim van, dat ze groter willen groeien in de markt voor elektriciteit. Ze beseffen dat olie zijn dominante rol begint te verliezen en dat er een steeds grotere rol is weggelegd voor gas en renewable energy. Bij Shell gaan ze ervan uit dat het aandeel van elektriciteit in de energieconsumptie de komende decennia gaat oplopen van 20% naar minimaal 50%. Dat zal ten koste gaan van de rol van olie, zo is de stellige overtuiging. Dat zal zeker het geval zijn als de elektrische auto de benzine- en dieselauto definitief verdreven heeft. Daar komt nog iets bij. Willen we de doelen voor vermindering van CO2 behalen, dan zal de wereld alles elektrisch moeten maken wat elektrisch gedaan kan worden.

  Shell wil echter meer dan het eenvoudig aanbieden van elektriciteit. Het wil, zoals bij olie het geval is, de hele keten beheersen. Het uiteindelijk doel is het uitbouwen van een geïntegreerde keten van het opwekken tot het aanbieden aan de consument. Dat valt af te lezen aan de recente overname van Silicon Ranch Corporation, een opwekker van zonne-energie in de VS. Met deze overname bouwt Shell aan een portfolio renewables, waarin ook al een 20% belang in windenergieprojecten voor de Nederlandse kust is opgenomen. De elektriciteit die deze assets opwekken zal verkocht gaan worden door de handelspoot van Shell. Dat is nu al een van de grootste spelers op de energiemarkten van Europa en de VS.

  De overname van First Utility geeft toegang tot de consument en daarmee lijkt de geïntegreerde keten een feit. Daarin past ook de overname van NewMotion, een grote speler op de Europese markt voor het opladen van elektrische auto’s. Geruchten als zou Shell Eneco willen overnemen doen zodoende niet langer wezensvreemd aan. Shell wil naast olie, gas en chemie een 4de stevige pilaar onder het bedrijf opbouwen.

  electriciteit 1.png

  De bewegingen van Total lijken erg op die van Shell. Het is niet alleen drukdoende een eigen Retail poot op te bouwen. Het heeft ook een belang opgebouwd in Eren, een Frans bedrijf gespecialiseerd in renewable energy met een optie op koop. In 2017 heeft het veel geld neergelegd voor Saft, een bedrijf dat batterijen ontwikkeld en voor het Amerikaanse Sunpower. Andere Europese spelers als BP, Eni en Statoil timmeren in dit opzicht minder nadrukkelijk aan de weg, maar allemaal bewegen ze zich in dezelfde richting. De Amerikaanse concurrentie zit echter voorlopig met de handen over elkaar. Hun beleggers voelen zich ongemakkelijk bij deze vorm van diversificatie. Ze vragen zich al dan niet terecht af of oliemaatschappijen wel de kennis in huis hebben om te bepalen welke vorm van renewable energy een winnaar blijkt te zijn en welke niet.

  Het moge op voorhand duidelijk zijn, dat Shell en Total geen liefdadigheid bedrijven. De nieuwe loot moet een Return on Investment genereren tussen 8% - 12%. Dalende kosten voor wind- en zonne-energie in combinatie met de klimaatdoelstellingen staan hier borg voor, denken de maatschappijen. Daar komt nog bij dat ook de markt voor handel in energie en voor het aanbieden van deze energie aan particulieren, aan het veranderen is. Die wordt meer complex, omdat de productie van wind- en zonne-energie nu eenmaal volatieler is. Ook zal de vraag uit de hoek van elektrische auto’s meer pieken en dalen laten zien, zo is de overtuiging. Daarmee is de voorziening van voldoende elektriciteit niet langer een simpele bureaucratische aangelegenheid, maar het krijgt meer en meer het karakter van handel, van vraag en aanbod. Dat spelletje beheersen de oil majors van oudsher.

  electriciteit 2.png

  Voorlopig blijven de investeringen van Shell met $ 2 miljard per jaar in renewables beperkt. Het leeuwendeel blijft richting fossiele brandstof stromen. De huidige expansie in elektriciteitsopwekking en richting particuliere markt is vooral bedoeld om op deze markten een sterke positie voor gas op te bouwen. First Utility biedt zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland eerst en vooral gas aan. Zowel Total als Shell gaan ervan uit dat de rol van gas in de wereldwijde energiemix alleen maar belangrijker gaat worden en dat de rol van olie voorlopig niet is uitgespeeld. Met hun investeringen in renewables nemen ze echter een voorschot op de wat verdere toekomst. Het centrale thema is en blijft echter, dat elektriciteit het pad naar de toekomst is. Daar willen ze sterk en prominent in worden!!!


   

  TWEETS