NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Shell blijft geloven in een mooie toekomst voor olie en gas

  • 4/18/2018

  Shell blijft geloven in een mooie toekomst voor olie en gas

  Toekomst.jpg

  Shell zit maatschappelijk gezien in het verdomhoekje. Amper een week geleden maakte Friends of the Earth bekend Royal Dutch voor de rechter te slepen vanwege de grote bijdrage aan klimaatverandering. Het bedrijf krijgt ook steeds meer last van activistische aandeelhouders die vinden dat Shell sneller afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen. Royal Dutch probeert op verschillende manieren aan de maatschappelijke kritiek tegemoet te komen. Het heeft toegezegd meer informatie over klimaatrisico’s ter beschikking te stellen aan toezichthouders en beleggers. Het steunt ook de Task force on Climate-Related disclosures. Die staat onder leiding van Michael Bloomberg en Mark Carney, de gouverneur van de Bank van Engeland. Die waarschuwt beleggers al heel lang dat ze grote verliezen kunnen lijden als ze geen oog hebben voor de veranderingen die eraan komen als gevolg van de aanpak van klimaatsverandering.

  Het past in dit klimaat dat Shell naar buiten treedt met een eigen visie op de energietransitie. Die is vastgelegd in het rapport SHELL ENERGY TRANSITION Report. Shell stelt weinig verrassend dat op niet al te lange termijn de vraag naar olie en gas gaat pieken om vervolgens te gaan dalen. Shell denkt echter, evenals concurrent BP, dat dit proces decennia gaat duren. Zelfs onder het meest gunstige scenario zal de vraag naar olie tot 2025 zeker met 1% blijven groeien om daarna tot 2040 met 1% per jaar terg te gaan lopen. In dit gunstige scenario zou in 2030 de helft van de nieuwe auto’s elektrisch zijn en tegen 2050 zou er geen auto met een verbrandingsmotor meer verkocht mogen worden. Maar zelfs onder dat gunstig gesternte zal in 2050 de vraag nog steeds 78 miljoen vaten per dag groot zijn. Dat is ongeveer 85% van de huidige productie. Nog in 2070 zal de dagelijkse vraag uitkomen tussen 50 – 60 miljoen vaten. Die aanhoudend sterke vraag schrijft Shell toe aan de groeiende vraag uit de Opkomende Markten. Vooral een land als India zal zich ontwikkelen tot een grootverbruiker. Daarnaast zal de vraag van de Chemische sector hoog blijven en ook de transportsector blijft een grootverbruiker.

   Toekomst 1.png

  Het is derhalve logisch dat investeringen in exploratie en productie de komende decennia op niveau blijven. Tegen 2030 zal 80% van de huidige voorraden uit de grond gehaald zijn. Shell belooft zijn beleggers met de hand op het hart dat de criteria voor het doen van investeringen streng nageleefd zullen blijven. Dat betekent dat alleen projecten met een laag break-even niveau en een korte terugverdienperiode kansrijk geacht mogen worden. Die strenge criteria moeten ervoor zorgen dat ook in2030 Shell concurrerend kan werken bij en prijs van $ 40 per vat.  Het zeer concurrerende kostenniveau en de aanhoudend sterke vraag maakt de kans aanmerkelijk kleiner dat de voorraden waardeloos worden. Beleggers hebben zich hier in het recente verleden bevreesd over getoond. Die vrees hoopt ceo Ben van Beurden met dit rapport voorgoed weg genomen te hebben.

  De visie van Shell op de energietransitie is niet uniek, maar sluit goed aan bij die van een concurrent als BP. Volgens dit bedrijf zal de vraag naar olie en gas pas aan het einde van 2030 pieken. Ook de Britten verwachten niet dat de elektrische auto ervoor zorg zal dragen dat de vraag naar olie scherp gaat dalen, zelfs niet als de verkoop van auto’s met klassieke verbrandingsmotor al in 2040 verboden wordt. Ook voor BP is een sterk groeiende vraag uit de Opkomende Markten de belangrijkste oorzaak.

   


   

  TWEETS