NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Recessie in de industrie en de China factor

  • 2/16/2016

  Recessie in de industrie en de China factor

  Man 1.jpg

  De cijfers over het 3de kwartaal van 2015 waren onbarmhartig. De uitkomsten waren slechter dan die over het 2de kwartaal. Het was voor de eerste keer sinds 2009 dat zoiets gebeurde. De oorzaken laten zich redelijk benoemen. Zo speelde de economische achteruitgang in de Opkomende Markten een rol, evenals zwakkere prestaties in de energiesector in de VS en tegenvallende exporten. Vooral cyclische bedrijven in de industrie hadden het toen al moeilijk en zagen hun marges verder verslechteren.

  Man 2.png

  De kans is reëel dat de ongunstige trends ook in 2016 aanhouden en dat de sector in een recessie terecht komt. Opnieuw kunnen daarbij de Emerging Markets een rol spelen. In sommige van die landen is nog steeds sprake van overcapaciteit en een afnemende groei. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is China, waar de benuttingsgraad in de zware industrie soms minder dan 50% bedraagt. In 2016 zou een einde kunnen komen aan een bull market in de industrie die zijn aanvang nam in 2003. Die was gebouwd op het gehypte thema van de industriële renaissance van de VS en in mindere mate in Europa. In tweede drijver was de structureel veranderde rol van de Opkomende Markten in de wereldeconomie en de razendsnelle opbouw van een geheel nieuwe energie infrastructuur in de VS. Dat alles was mogelijk dankzij een actief beleid om de dollar zwak te houden en het voorhanden zijn van een overvloed van bijna gratis geld. Dat alles heeft voor een groei gezorgd die uitsteeg boven die van het Bruto Binnenlands Product en een constante margeverbetering.

  Die trend loopt ten einde en de wereld moet zich voorbereiden op een aanpassingsproces dat wel eens een fiks aantal jaren kan duren. De huidige ongunstige trend zoals valutaire tegenwind en een gebrek aan pricing power doen erg denken aan wat het geval was in 1994 en 1998. De trend om in de Capex te snijden, maar ook de angst voor een bubbel gerelateerde doet erg denken aan wat gebeurde in 2001. Het unieke van vandaag is de omvang van de excessen. Die zijn zo groot, dat er meer jaren voor nodig zijn om een nieuw evenwicht te bereiken. Het Chinaverhaal is al gememoreerd, maar ook Brazilië, Venezuela en Rusland zijn probleemgevallen die niet zomaar weggaan. Het is nog maar de vraag of China op korte termijn zijn beleid gaat wijzigen. Het beleid van vandaag is erop gericht om het probleem van de overcapaciteit via het exportkanaal naar de VS en Europa over te brengen.

  In dat kader moet de groeiende Chinese belangstelling voor Amerikaanse assets bezien worden. Chinese bedrijven hebben een groeiende belangstelling voor Amerikaanse bedrijven of bedrijfsonderdelen. Een recent voorbeeld daarvan is de overname van GE Appliances door het Chinese Haier. Het Chinese Zoomlion heeft een bod neergelegd voor Terex. Die Chinese belangstelling kan gaan functioneren als een soort putoptie onder de sector. Enkele succesvolle Chinese overnames zouden de sector derhalve een grote dienst bewijzen. Door overnames kunnen de Chinezen gemakkelijk een positie opbouwen in segmenten van de industrie, waar het anders moeilijk is om binnen te komen. Door overnames creëren ze een platform voor de eigen producten.

  Man 3.png

  Hoewel de Chinezen over diepe zakken beschikken is de kans op spraakmakende overnames niet zo heel erg groot. De Amerikaanse overheid ziet scherp toe en zal er voor waken dat de Chinezen een positie opbouwen die van belang zijn voor de nationale veiligheid. De bereidheid om met de Chinezen zaken te doen lijkt sowieso niet erg groot onder Amerikaanse ceo’s. Het ligt daarom voor de hand dat de Chinezen het vooral zullen moeten doen met kleinere bedrijven of met zogeheten non-core bedrijfsonderdelen. Dat neemt niet weg dat alleen al de Chinese belangstelling een positief effect op de koersen kan hebben. Dat zou de neergang in 2016 kunnen beperken!

  Een andere methode om een recessie in 2016 en 2017 te voorkomen vormen fusies en overnames. Niet alleen Amerikaanse bedrijven hebben last van lage groei, prijsdeflatie en krimpende marges. Fusies en overnames kunnen ervoor zorgen dat het concurrentievermogen groter wordt en de bedrijven meer greep krijgen op het distributiekanaal voor hun producten. Bovendien kan er in de kosten gesneden worden dankzij veronderstelde synergie-effecten.

  Bovenstaand scenario kan een recessie in 2016 wellicht wegnemen, maar niet de dieperliggende onevenwichtigheden. Dan bedoelen we de huidige wereldwijde overcapaciteit. Andere onevenwichtigheden die blijven bestaan zijn een uit de hand lopende kredietverlening, die niet gebruikt wordt om te investeren maar hooguit om eigen aandelen in te kopen. De huidige niveaus zijn die aan de vooravond van de crisis van 2008 al gepasseerd.

  Een ander nijpend probleem dat er niet door zal verdwijnen is dat van de te hoge voorraden. Niet alleen in de VS houden bedrijven te hoge voorraden aan gelet op de economische omstandigheden maar ook daarbuiten. Ook hier speelt China een rol die zeer destabiliserend kan werken. Daar bouwen bedrijven voorraden op vooruitlopend op eventuele stimulerende maatregelen door de overheid. Als die uitblijft, kunnen die voorraden zeer destabiliserend gaan werken al was het maar dat bedrijven hun overschotten op de wereldmarkt zullen proberen te dumpen.

  Man 4.png

  Ondanks al deze problemen biedt de sector kansen, nu en morgen. ER Capital heeft namen geselecteerd van bedrijven die niet alleen op korte termijn kansen bieden maar ook op de lange termijn. Een belangrijk criterium voor selectie is immers de aandacht voor R&D. Voldoende aandacht is een van de voorwaarden voor toekomstige groei.

  Man 5.jpg

  De cijfers over het 4de kwartaal laten zien dat 3M moeilijke tijden doormaakt. Zo daalde de winst per aandeel met ruim 8% naar $ 1,66. De omzet daalde met meer dan 5%. Die daling was grotendeels te danken aan de sterke dollar en daaruit voortvloeiende valutaire tegenwind.

  Alle divisies lieten in dollars gerekend een achteruitgang zien. Daarvoor gecorrigeerd verandert het beeld grondig. De divisie Healtcare bijvoorbeeld liet een organische groei zien van 4,5% en de Consumer divisie noteerde een omzetstijging van 2,7%. De Industriële divisie met zijn talloze producten heeft een zeer moeilijk kwartaal achter de rug. Zo daalde de omzet in het segment Elektronica met maar liefst 8%.

  Het management van 3M verwacht niet dat de huidige problemen, die vaak gerelateerd zijn aan de dure dollar, snel weggaan. Het gaat daarom met de stofkam door alle divisies om te bezien welke onderdelen beter in de verkoop kunnen gaan. Dat doet het bedrijf trouwens met de regelmaat van de klok. Sinds 2012 zijn er 14 bedrijfsonderdelen verkocht. 3M telt er nu nog 26. Het bedrijf snijdt niet alleen maar investeert traditiegetrouw heel veel in R&D. Maar ook heeft 3M een scherp oog voor acquisities. De verwachting is dat de komende jaren het accent meer en meer bij de divisie Healthcare komt te liggen, omdat daar de hoogste marges behaald worden.

   3M is er verder van overtuigd dat zijn toekomst vooral ligt in landen als India en China. In beide landen groeit de middenklasse sterk en zal de vraag naar een adequate gezondheidszorg alleen maar toenemen. Daar kan 3M met zijn medische apparatuur een graantje van meepikken.

  Voor 2016 zal de dividenduitkering met 8% verhoogd worden. Het dividendrendement komt daarmee uit boven 3%. Bovendien komt er een bedrag van $ 10 miljard vrij om het lopende programma van terugkoop van eigen aandelen voort te zetten.

  Man 6.png

   

  Man 15.png

  Algemeen

  De kernactiviteiten van het Amerikaanse industriële concern 3M bestaan uit research, productie en de verkoop van hoogwaardige producten voor de gezondheidszorg, de industrie, consument en kantoor, beveiligings- en beschermingsdiensten, elektronica, telecommunicatie, elektriciteit en de transportmarkten. 3M produceert tienduizenden uiteenlopende producten. Bekende producten zijn o.a. de Post-it plakbriefjes en Scotch plakband. Het bedrijf staat er om bekend, dat het werknemers 15% van de werkweek de tijd geeft om oplossingen te ontwikkelen die het dagelijks leven zouden kunnen vergemakkelijken.

   

  Huidige ontwikkelingen

  De opinie over 3M was vaak aan de licht negatieve kant. Het heette een uitvindersbedrijf te zijn dat geregeld wat achterbleef in de sector. Die opinie is aan het kantelen. Inmiddels heeft 3M de grens van 100.000 geregistreerde patenten overschreden. De markt erkent, dat het portfolio van 3M er een van hoge kwaliteit is met ook nog eens hogere marges. Een sterk punt van 3M is, dat ongeveer 90% van de activiteiten een zogeheten hoge toetredingsdrempel hebben (barrière voor nieuwe toetreders). Het huidige management onder leiding van CEO Inge Thulin verdient dan ook waardering. De vierde kwartaal cijfers vielen iets beter uit dan verwacht ondanks dat het bedrijf kampte met een dure dollar en een tegenvallende wereldeconomie.


  Motivatie

  Weliswaar gaat de industriële sector en dus ook 3M gebukt onder macro-economische tegenwind, maar 3M heeft een geschiedenis van goed presteren in een periode van enige neergang. 3M heeft hoge marges en genereert een stabiele cashflow. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen is eveneens hoog.  3M betaalt al 99 jaar dividend zonder enige interruptie en het aantal uitstaande aandelen neemt ook nog eens gestaag af door forse inkoopprogramma’s van eigen aandelen. Het dividendrendement is relatief aantrekkelijk. Kortom, 3M onderscheidt zich van de concurrentie door kwalitatief hoogwaardige assets, een selectief overnamebeleid en een sterk en betrouwbaar management. Allemaal kwaliteiten die helpen de zwakke macro-economie succesvol het hoofd te bieden. Het advies is Kopen voor alle portefeuilleprofielen.

  Man 7.jpg

  De presentatie van de cijfers over het 4de kwartaal bracht voor analisten zeer onaangenaam nieuws. De winst per aandeel voor 2016 zal niet uitkomen op de verwachte $ 9,46, maar op hooguit $ 8,15 - $ 8,35. De omzet zal niet het consensusbedrag van $ 97,3 miljard bedragen, maar slechts $ 93 - $ 95 miljard.

  Analisten hadden erop gerekend dat de vliegtuigbouwer in 2016 meer toestellen zou verkopen dan de 762 van 2015. Het worden er echter 20 minder. Boeing heeft besloten om de productie van zowel de 777 als die van de 747 te vertragen. In dit segment van de markt is de vraag minder. Boeing werkt bovendien aan een upgrade van de 777.

  Overigens is de markt nog steeds gezond en booming. Boeing hoopt dat de nieuwste versie van de Boeing 737 sterk zal kunnen profiteren. De nieuwste 737 heeft in januari zijn eerste proefvluchten gemaakt. De productie van dit type moet in 2017 echt op stoom komen. De verwachtingen omtrent Max, zoals deze 737 is gedoopt, zijn hooggespannen. Er zijn nu al meer dan 3000 toestellen van Max besteld. Met het oog op de productie van de Max heeft Boeing de productie van de huidige 737 in 2016 ook iets teruggeschroefd. Daar hadden beleggers evenmin mee rekening gehouden. Na het bekend worden van al deze tegenvallers liet de koers de sterkste daling sinds 14 jaar zien.

  De orderportefeuille voor de 737 heeft een geschatte waarde van $ 200 miljard. Dat bedrag illustreert hoe belangrijk de 737 is voor Boeing. Het toestel droeg in 2015 ongeveer 25% bij aan de omzet en meer dan 30% aan de operationele winst.

  Overigens had Boeing ook goed nieuws voor zijn beleggers. Tot en met 2018 zal het bedrijf aandelen terugkopen voor een bedrag van $ 14 miljard. Goed nieuws was ook dat de kostenoverschrijdingen voor de 787 Dreamliner na dit jaar gaan teruglopen. Het bedrijf hoopt dit jaar de productie van dit toestel te kunnen opvoeren naar 12 per maand. Boeing verwacht dat de nieuwe 737 in combinatie met een vernieuwde 777 en de 787 de concurrentie met Airbus ten volle aankan.

  Man 8.png

   

  Man 16.png

  Algemeen

  Boeing is een Amerikaans lucht- en ruimtevaartbedrijf dat bekendheid geniet als de grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Boeing is ook een grote producent van militaire producten.


  Huidige ontwikkelingen

  Boeing gaat het dividend over 2015 met 20% verhogen, zodat het dividendrendement naar ca 3,5% stijgt. Ook is het bedrijf voornemens om voor een bedrag van $ 14 miljard eigen aandelen in te kopen.  Dat geeft enige steun, want Boeing verraste de markt met de mededeling, dat er minder toestellen worden afgeleverd in 2016 en dat zulks ten koste gaat van de verwachte winstgevendheid. Er zullen in 2016 geen 762 toestellen gebouwd en afgeleverd worden, maar slechts 740 – 745. Volgens het management staat die daling los van de markt en is louter het gevolg van interne productiebeslissingen. Het betreft vooral een vermindering van het aantal 777’s.

   

  Motivatie

  Boeing lijkt de zaak redelijk op orde te hebben. De orderportefeuille ziet er gezond uit.  Als de 737 en 787 eenmaal op een behoorlijk niveau geproduceerd worden, zullen de kasstromen fors gaan toenemen. Het orderboek voor de vernieuwde 737 heeft nu al een waarde van meer dan $ 200 miljard. Een herstel van de kasstromen in 2016 en 2017 zal de koers hoogstwaarschijnlijk ten goede komen, zeker als je bedenkt dat het aantal uitstaande aandelen verder blijft dalen. Een redelijke waardering in combinatie met programma’s voor inkoop eigen aandelen, een aantrekkelijk dividendrendement en hoge vrije cashflow onderstrepen de aantrekkelijkheid van het aandeel. Het advies is Kopen voor alle portefeuilleprofielen.

  Man 9.jpg

  In het kader van de ontrafeling van Philips staat Lumileds, onderdeel van Lighting, al een tijdje in de etalage. Het winnende bod van het Chinese Go Scale van $ 2,8 miljard mocht geen doorgang vinden van de Amerikaanse Committee on Foreign Investments. Deze club waakt ervoor dat essentieel geachte kennis voor de VS in de Verkeerde handen komt.

  Het is de vraag of Lumileds nog wel zoveel zal opbrengen. Het operationeel resultaat van Lumileds daalde in 2015 met maar liefst 54%. Dat is bepaald geen aanbeveling. Gevreesd wordt dat een opbrengst van $ 2 miljard nu maximaal is.

  De gang van zaken bij Lumileds kan ook van invloed zijn op de verkoop van de divisie Lighting. Philips wil nog steeds dat beide bedrijfsonderdelen afzonderlijk verkocht worden. Geïnteresseerde partijen als KKR en CVC Capital willen nu Lumileds meenemen in een eventuele koop van Lightning. Philips voelt daar niet voor. Insiders houden er nu rekening mee dat de verkoop van Lightning vertraging gaat oplopen. Volgens Van Houten is een gezamenlijke verkoop van beide onderdelen een te gecompliceerd proces. Hij is waarschijnlijk ook bang dat die gezamenlijke verkoop daardoor wel eens minder profijtelijk zal blijken.

  Philips heeft trouwens noch KKR noch CVC Capital geselecteerd voor een eventuele veiling van Lightning. Blackstone Group LP, Onex Corp, Apollo Global Management LLC  en U.K. investment company Melrose Industries Plc zijn tot de 2de ronde toegelaten. 

  Man 10.png

   

  Man 17.png

  Algemeen

  Philips Electronics is een gediversifieerd technologiebedrijf. De focus van het bedrijf ligt op gezondheid en welzijn. Deze kernactiviteiten komen terug in drie divisies: Healthcare, Consumer Lifestyle en Lighting. Het besluit is genomen, dat Lighting in de verkoop gaat. Het bedrijf is hier trouwens wereldmarktleider in. De doelstelling van Philips is om producten en diensten te ontwikkelen, die een leidende positie op de wereldmarkt kunnen veroveren.


  Huidige ontwikkelingen

  Philips heeft in het laatste kwartaal van 2015 volop geprofiteerd van een sterk aantrekkende vraag voor medische apparatuur. Het orderboek steeg met 15% en de omzet ging met 8% omhoog. De winst voor interest, belastingen en afschrijvingen ging met 13% omhoog en kwam uit op € 842 miljoen. Dat was veel beter dan consensusverwachtingen van € 798 miljoen. Wel is het bedrijf voorzichtig voor 2016. Ook Philips kijkt met gemengde gevoelens naar de macro-economische ontwikkelingen, in het bijzonder in China. Dat is niet alleen een belangrijke afzetmarkt, maar ook meer en meer een grote concurrent. Wel wint Philips marktaandeel op de eveneens zeer belangrijke Amerikaanse markt. Voorlopig groeit de omzet ergens tussen 3% - 5%.


  Motivatie

  Philips presteert al weer een aantal jaren ondermaats op de beurs. Daar lijkt nu verandering in te komen. Het bedrijf staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. De lichtdivisie, de oorsprong van het bedrijf, wordt afgesplitst. CEO Van Houten zet nadrukkelijk in op de markt voor Healthcare met een totale waarde van $ 125 miljard. Deze markt is de toekomst voor Philips. Wij verwachten een herwaardering voor het aandeel Philips aangezien het bedrijf zich volledig gaat richten op gezondheidszorg en eindelijk het imago van conglomeraat verlaat. Het is niet alleen de beste dividendbetaler ten opzichte van vergelijkbare Healthcare bedrijven, maar heeft ook relatief een lagere waardering. Daar komt nog bij dat de balansverhoudingen bij Philips conservatief zijn met een lage EBITDA/NET DEBT ratio lager dan 1 (bron: jaarverslag 2014). Dit is zonder meer gezond te noemen. Het aandeel is geschikt voor alle portefeuilleprofielen.

  Man 11.png

  Ceo Joe Kaeser heeft bij zijn benoeming in 2013 de aandeelhouders beloofd dat Siemens in 2016 weer een profijtelijk bedrijf zal zijn. Om deze doelstelling te bereiken heeft Kaeser in de afgelopen jaren 13 000 banen geschrapt en enkele grote acquisities gepleegd. Die moesten vooral de positie van Siemens in de markt voor de opwekking en distributie van energie versterken. Gelet op de huidige malaise in de energiesector pakken die acquisities minder positief uit als gehoopt.

  Dat neemt niet weg, dat Siemens met toenemend vertrouwen naar de toekomst kijkt. Tot veler verrassing heeft Siemens de verwachtingen voor heel 2016. Dat deed het bedrijf bij gelegenheid van de presentatie van de cijfers over het 1ste kwartaal van het gebroken boekjaar 2015/16. De winst per aandeel zal uitkomen op een bedrag van € 6 - € 6,40. Eerder ging Kaeser nog uit van een wpa van € 5,90 - € 6,20. Het optimisme werd gestaafd door mooie cijfers over het 1ste kwartaal. De winst uit de industriële activiteiten steeg met bijna 10% naar een waarde van € 2 miljard en de winst per aandeel steeg maar liefst 46% naar € 1,89. De forse stijging was echter deels te danken aan lage belasting- en pensioenafdrachten. Kaeser denkt dat Siemens het groeitempo van het afgelopen kwartaal over de rest van het jaar kan handhaven.

  Man 12.png

   

  Man 18.png

  Algemeen

  Siemens AG is een wereldwijd opererend Duits conglomeraat in elektronica en elektrotechniek. Het bedrijf is actief in de sectoren industrie, energie en gezondheidszorg en opereert wereldwijd in circa 190 landen met zo'n 360.000 medewerkers.


  Huidige ontwikkelingen

  Herhaaldelijk heeft CEO Kaeser laten weten dat 2015 voor hem een tussenjaar is en een jaar van transformatie. Verkoop van onderdelen leverde forse boekwinst van €3 miljard op, maar de geschoonde winst daalde. Siemens moest in 2015 operationeel klaar gestoomd worden voor de toekomst. Groei wordt verwacht terug te keren volgens de topmanager. De eerste tekenen zijn niet ongunstig. Siemens is het boekjaar 2015/2016 sterk begonnen en verwacht meer winst te boeken dan eerder was voorspeld. Topman Joe Kaeser zei in een toelichting dat de marktomstandigheden lastig blijven, maar het bedrijf krijgt hulp van de relatief zwakke euro. In het eerste kwartaal, dat liep van oktober tot en met december, sleepte Siemens orders binnen ter waarde van in totaal € 22,8 miljard. Dat is ruim een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 8 procent tot € 18,9 miljard. Zonder meewind van de goedkope euro zouden de opbrengsten met 4 procent zijn toegenomen. Een van de sterkst presterende onderdelen was de medische divisie, die met onder meer Philips concurreert om de gunsten van ziekenhuizen. Daar steeg de omzet met 15 procent, en de orders met 12 procent op jaarbasis.

   

  Motivatie

  De meeste divisies zijn goed op weg om te voldoen aan de gestelde marge-doelen. Weliswaar lijdt de divisie Power & Gas onder de problematiek in de energiesector, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door Healthcare. De generatie van vrije cashflow is sterk te noemen en het dividendrendement is eveneens aantrekkelijk. Desondanks doet de waardering van Siemens een discount ten opzichte van de sector. Ook loopt er een nieuw aandeleninkoopprogramma van €3 miljard over 36 maanden. Wij verwachten een toenemend vertrouwen van beleggers in Siemens. Er is een koopadvies voor alle portefeuilleprofielen.

  Man 13.jpg

  De Amerikaanse consument heeft nog steeds weinig vertrouwen in VW. Voor de derde maand op rij daalden de verkopen. In januari kwam de daling uit op 15% en dat was meer dan waar insiders mee rekening hadden gehouden. Die meenden dat de daling minder dan 10% zou bedragen.

  VW biedt in de VS geen diesels meer te koop aan en dat verklaart ten dele de daling. VW wijst er op dat de terugval in de verkoop vooral op het conto komt van de Leasevloten. De dealers die zich op de consument richten merken op zijn minst een stabilisatie in de verkopen. Een ander lichtpuntje is de Tiguan. De verkoop van deze SUV steeg met 72%.

  Het ziet er overigens naar uit dat Volkswagen nog geen zicht heeft op de werkelijke kosten van het schandaal. Het bedrijf heeft de publicatie van de jaarcijfers over 2015 uitgesteld. De publicatie is verplaatst van maart naar april. Het uitstel heeft uiteraard aanleiding gegeven tot veel speculaties, waarvan de kern is dat het allemaal weleens veel erger kan uitpakken dan eerder uitgesproken. Het uitstel is echter niet gepaard gegaan met een winstwaarschuwing. Volkswagen handhaaft de uitspraak dat het resultaat over 2015 niet wezenlijk zal afwijken van 2015.

  Man 14.png

   

  Man 19.png

  Algemeen

  Het Volkswagen concern is één van de grootste autofabrikanten ter wereld met bekende merken zoals VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania en MAN. De activiteiten van de VW Groep zijn onderverdeeld in twee divisies: Automobiel en Financiële diensten.

   

  Huidige ontwikkelingen

  In september van 2015  is VW in zware problemen gekomen door te knoeien met de dieselwaarden, bekend onder de naam “Dieselgate”. De daadwerkelijke impact van dit schandaal is nog niet bekend.  Zo’n 11 miljoen auto’s wereldwijd zijn uitgerust met deze software. Wat gaan al deze ‘onregelmatigheden’ Volkswagen kosten, los van de reputatie schade? Als we alle bedragen optellen die tot nu toe de ronde doen, dan komen we uit op een bedrag van om en nabij een forse $ 30 miljard. Volkswagen heeft aan het einde van 2015 waarschijnlijk een liquiditeitspositie die uitkomt op een bedrag van een ruime $ 35 miljard. Daarnaast heeft de Groep ook nog kredietlijnen ter waarde van € 35 miljard. Kortom, ruim voldoende om de continuïteit te waarborgen.


  Motivatie

  Sinds het nieuws is uitgekomen, heeft de waarde van het concern iets van 36% procent (ofwel € 31 miljard) ingeleverd. De koers van het aandeel is zelfs meer dan gehalveerd sinds april 2015. Wij zijn van mening dat deze afstraffing overtrokken is. Een maximale schade uit de VS werd snel op $ 18 miljard gezet, maar de berekeningen die daarbij zijn gemaakt lijken niet te kloppen. EPA, de staatsinstantie hanteert een bepaalde formule en dan zou de boete op $ 3,2 miljard uitkomen. Verder geven de huidige problemen het vernieuwde management het excuus om in de kosten te gaan snijden. Never waste a good crisis! Er vindt een stille revolutie plaats als het gaat om het ontwerpen van nieuwe technologieën, maar ook als het gaat om kostenbeheersing. Elk nadeel heeft blijkbaar ook zijn voordeel. Overigens vallen de verkoopdalingen vooralsnog mee. Wellicht zal de gevreesde imagoschade beperkt kunnen blijven.
  Kortom, het slechte nieuws lijkt (meer dan) verdisconteerd. Wij verwachten een herstel met een voorkeur voor de prefs, die verder weggezakt zijn dan de gewone aandelen.

  Cor Wijtvliet

  Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer informatie over de diensten van ER Capital Vermogensbeheer dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

  KLIK HIER

   

  Westplein 9, 3016 BM ROTTERDAMTelefoon: 010 - 28 81 446 / Email: nieuwsbrief@ercapital.nl / Website: www.ercapital.nl

   

   
   
  Disclaimer

  Deze nieuwsbrief is samengesteld door ER Capital Vermogensbeheer BV, een groepsmaatschappij van ER Capital NV. ER Capital Vermogensbeheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het zijn van een beleggingsonderneming als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a Wft respectievelijk art. 2:96 Wft. De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief, waaronder eventuele bekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaade resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in/via deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiele dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van ER Capital Vermogensbeheer BV, noch is de informatie bedoeld als basis voor beleggingsbeslissing. Voor de toepasselijke voorwaarden en risico's van de in deze nieuwsbrief vermelde aandelen en obligaties wordt verwezen naar de prospectus en eventuele financiele bijsluiter van deze aandelen en obligaties.

      

  TWEETS