NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Procter & Gamble is aan het afslanken

  • 4/3/2015

  Procter & Gamble is aan het afslanken       Koers $ 82,31

   

  Offensieve portefeuille: Kopen $ 93; Verkopen $ 99

  P&G 1.png

  De afgelopen jaren hebben veel bedrijven zich bijzonder ingespannen om het de beleggers naar de zin te maken. Veel bedrijven zaten op stapels cash, omdat ze amper of niet investeerden uit onzekerheid over de richting van de economie en vanwege het gebrek aan koopkracht bij de consument. Dividenduitkeringen werden verhoogd en voor miljarden werden eigen aandelen ingekocht. Procter & Gamble is geen uitzondering op deze regel. In 2014 keerde het bedrijf een bedrag van $ 3,6 miljard uit. Voor een bedrag van $ 4,3 miljard kocht het bedrijf eigen aandelen in. Bijna 80% van de vrije kasstromen ging daarmee richting de aandeelhouder. Voor 2015 is voorlopig een bedrag gereserveerd van $ 12 miljard.

  P&G 2.png

  Aandeelhouders zijn echter rupsjes nooit genoeg,  die altijd maar meer willen. Activistische aandeelhouders zijn in de afgelopen jaren gaan speuren naar ‘de verborgen waarde’ binnen bedrijven en zijn vervolgens met toenemend succes gaan eisen, dat grote bedrijven zich gaan opsplitsen om die verborgen waarde naar buiten te brengen en uiteraard uit te keren aan aandeelhouders in de vorm van superdividenden. Bedrijven als Pepsico, Pfizer, Unilever en bijvoorbeeld Akzo Nobel mogen zich verheugen in de bijzondere belangstelling van activistische aandeelhouders.

  Volgens Bloomberg krijgen deze aandeelhouders steeds vaker hun zin. In 2014 hebben meer bedrijven dan ooit tevoren zich op te splitsen of in ieder geval minder renderende onderdelen in de verkoop te doen. De rationale was steeds dat de marktwaarde van het afgeslankte bedrijf zou groeien. Ook deze mode is niet voorbij gegaan aan P&G. In februari van 2014 maakte ceo Lafley wereldkundig, dat hij de bezem door het bedrijf zou gaan halen. Niet minder dan 100 merken zouden verkocht worden, uit het assortiment verwijderd of met andere merken samengevoegd. In de nieuwe toekomst zal P&G 10 productcategorieën tellen met in totaal 65 merken. In zeven van deze tien categorieën is P&G marktleider en in de resterende neemt het een 2de plaats in. De nadruk komt te liggen op Huishoudelijke Producten en Personal Care. Het hele proces van wikken en wegen moet aan het einde van 2016 afgerond zijn, zodat in 2017 het nieuwe P&G zich aan de wereld kan presenteren.

  P&G 3.png

  In 2014 is het lot bezegeld van in totaal 35 merken. Het bekendste slachtoffer van de vernieuwingsdrift is waarschijnlijk Duracell, bekend van zijn batterijen. Het ging voor $ 4,7 miljard over in de handen van niemand minder dan Warren Buffett. Ook voor 2015 staan waarschijnlijk enkele opzienbarende transacties op stapel. Tijdens een bijeenkomst met analisten in februari van dit jaar liet ceo Langley zich zeer kritisch uit over het segment Beauty. Dat is op zijn minst opzienbarend, want in zijn eerste termijn als ceo van P&G was hij het, die Beauty zag als een van de nieuwe pilaren van Procter & Gamble. In 2014 had het segment Beauty een omzet van $ 19,5 miljard ofwel ongeveer 23% van de totale omzet. Overigens zal niet het hele segment de deur uitgaan. Personal Care valt ook onder Beauty en juist het ‘oude’ Personal Care moet een pijler worden van het nieuwe P&G.

  Procter & Gamble schudt zijn organisatie niet zo fors op om alleen maar aandeelhouders te behagen. Het bedrijf moet wel iets doen, omdat het bedrijf moeite heeft om te groeien. In het laatste kwartaal van 2014 bedroeg de organische groei slechts 2%. De winst per aandeel daalde van $ 1,15 in 2013 naar $ 1,06. De daling van de wpa is eerst en vooral te wijten aan negatieve valuta-effecten. Daarvoor gecorrigeerd kwam er een stijging uit de bus rollen van 7%. Als we de valutaeffecten mee laten wegen bij de ontwikkeling van de omzet, dan is er geen groei maar een daling van 4%. Zoals zoveel andere internationaal werkende bedrijven heeft P&G heel veel last van de duurdere dollar. De heftige internationale concurrentie maakt het steeds moeilijker om de nadelen van de dure valuta te compenseren door  prijsverhogingen. Het management van P&G gelooft niet dat het nadeel van de dure dollar in 2015 zomaar zal verdwijnen. Voor heel 2015 heeft het een negatief valuta-effect ingecalculeerd van 5%. Daardoor zal de omzet 3% tot 4% lager uitvallen, evenals de winst per aandeel.

   P&G 4.png

  Procter & Gamble heeft niet alleen te kampen met een onwillige valuta die veel kopzorgen baart. Ook op de thuismarkt marcheert het niet naar wens. Weliswaar zegt P&G harder te groeien dan de markt maar dat is vooral te danken aan intensieve promotionele activiteiten van P&G. Het bedrijf zet daarin veel meer stappen dan de markt. Meer dan een derde van alle producten gaat met korting de deur uit. P&G is in dat opzicht onbetwist koploper. De vraag is, of dit tij nog te keren is. Zal de consument op de duur nog wel bereid zijn het volle bedrag voor de producten van P&G te kopen?

  Voor de korte termijn ziet het er met andere woorden niet echt goed uit voor P&G. Het ziet er bovendien naar uit dat de verwachte sterke opleving van de economie in de VS achterwege zal blijven. Er komen steeds meer aanwijzingen dat die opleving gaat tegenvallen. Voor beleggers kan 2015 daarom uitlopen op een teleurstelling en moet hij maar over 2015 heen kijken naar 2016. In dat jaar moeten de eerste contouren van het nieuwe P&G zichtbaar worden. Dat laat zich vertalen in betere marges en dus in een betere winstgevendheid. Wie het aandeel heeft, hoeft het niet te verkopen. Wie het nog niet in zijn portefeuille heeft, doet er goed aan even een pas op de plaats te maken. Het aandeel hoort weer wel thuis in de offensieve portefeuille en is uitermate geschikt voor beleggers die willen voorsorteren op toekomstig herstel!

  Figure 1 Kerncijfers Procter & Gamble

  P&G 5.png

   

  Cor Wijtvliet

   

  Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer informatie over de diensten van ER Capital Vermogensbeheer dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

  KLIK HIER

   

  Westplein 9, 3016 BM ROTTERDAMTelefoon: 010 - 28 81 446 / Email: nieuwsbrief@ercapital.nl / Website: www.ercapital.nl

   

  Disclaimer

  Deze nieuwsbrief is samengesteld door ER Capital Vermogensbeheer BV, een groepsmaatschappij van ER Capital NV. ER Capital Vermogensbeheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het zijn van een beleggingsonderneming als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a Wft respectievelijk art. 2:96 Wft. De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief, waaronder eventuele bekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaade resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in/via deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiele dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van ER Capital Vermogensbeheer BV, noch is de informatie bedoeld als basis voor beleggingsbeslissing. Voor de toepasselijke voorwaarden en risico's van de in deze nieuwsbrief vermelde aandelen en obligaties wordt verwezen naar de prospectus en eventuele financiele bijsluiter van deze aandelen en obligaties.

   

  TWEETS