NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Pfizer dient niet de belangen van de belegger

  • 12/1/2015

  Boven.png

  29-11-2015, Jaargang 2, Editie 48

  Pfizer dient niet de belangen van de belegger

  Pfizer.jpg

  De kogel is door de kerk! Voor een record bedrag van $ 160 miljard neemt Pfizer concurrent Allergan over. De belangrijkste motieven voor de overname zijn niet bedrijfstechnisch van aard, maar eerst en vooral fiscaal. Door de overname van Allergan kan Pfizer, dat al 165 jaar zijn zaken in de Verenigde Staten doet, zijn hoofdkantoor naar Ierland te verplaatsen. Dat zal de nieuwe combinatie een onmiddellijke meevaller bezorgen van maar liefst $ 21 miljard en in de komende jaren een belastingtarief van 17% tegen 26% tot nu toe in de Verenigde Staten.

   Pfizer 1.png

  Toch heeft de overname bij beleggers weinig enthousiasme gewekt. Er zitten duidelijke risico’s aan. Politiek gezien ligt de overname erg gevoelig. President Obama heeft de overname onvaderlandslievend genoemd en de publieke verontwaardiging in de VS is groot. Het zou er toe kunnen leiden dat de nieuwe president zich gedwongen ziet om de sector meer te gaan reguleren. Nu is de Verenigde Staten een heuse bron van grote en gemakkelijke winsten, omdat de farmaceuten weinig in de weg gelegd wordt. Een politiek backlash kan aan dat paradijs zomaar een einde maken!

  Een andere oorzaak voor het geringe argument is, dat Pfizer met deze grote overname tegen de trend in gaat. Big is niet langer Beautifull! De nieuwe mode is, dat farmaceuten zich focussen op enkele medicijnen, waardoor bedrijven sterker en concurrerender worden. Door de overname ontstaat er echter een mammoetbedrijf met een omzet van meer dan $ 65 miljard en een portfolio van meer dan 60 medicijnen variërend van Botox dat rimpels moet doen verdwijnen tot Ibrance, een veelbelovend medicijn tegen kanker!

  Er is nog een derde reden voor het geringe enthousiasme. Het was bekend in de sector, dat Pfizer plannen heeft om zich in twee delen op te splitsten. In het ene deel zouden de medicijnen ondergebracht worden met een groot potentieel. In het tweede deel de medicijnen met een meer generiek karakter en dus financieel gesproken minder potentieel. De overname van Allergan heeft de opsplitsing op de lange baan geschoven. Die zal niet plaatsvinden in 2016 maar op zijn vroegst in 2018. In de tussenliggende jaren ligt de prioriteit bij de integratie van beide bedrijven. Dat kan heel veel gedoe en zeker heel veel onrust geven. De Ceo van Allergan heeft daartoe al een eerste aanzet gegeven. Brent Saunders gaf te kennen dat voor hem het ontwikkelen van nieuwe medicijnen weinig prioriteit heeft. Daarmee heeft hij onmiddellijk voor veel onrust gezorgd onder de onderzoekers bij Pfizer. Die vrezen voor een nieuwe kaalslag binnen de R&D afdelingen zoals dat in het verleden vaak is gebeurd. Pas recent heeft Pfizer op dat gebied zijn leven gebeterd en is er weer veel aandacht voor R&D. Saunders heeft nog geprobeerd zijn betoog te nuanceren, maar dat zal waarschijnlijk tevergeefs blijken te zijn. Analisten verwachten dat veel onderzoekers het zekere voor het onzekere zullen kiezen en naar een andere werkgever zullen omzien. Dat is niet goed voor de kwaliteit van het onderzoek en op termijn niet voor de financiële resultaten, zo redeneren ze! 

  Pfizer 2.png

  Een laatste reden om niet zo enthousiast te zijn over de overname is de beoogde opsplitsing. Die komt op zijn vroegst in 2018 na enkele jaren van verwachte integratieproblemen. Maar met de opsplitsing dienst zich waarschijnlijk een nieuwe periode van problemen en onzekerheden aan. Opsplitsen is sowieso een langdurig proces dat met veel auw gepaard gaat. Als de opsplitsing eenmaal een feit is, dan is een van de twee uitgerust met een brede portefeuille van beloftevolle medicijnen. De nieuwe combinatie zal op een veelheid van terreinen moeten concurreren. Het lijkt nu al haast onvermijdelijk dat Pfizer dan opnieuw grootschalig moet acquireren om op al die onderscheiden terreinen en aandachtsgebieden concurrerend te blijven. Voorlopig lijken alleen de bankiers die al die overnames begeleiden en nog zullen begeleiden de enige winnaars. Aandeelhouders moeten met een beetje pech nog heel veel jaren geduld betrachten!

  Cor Wijtvliet

   Het CorWijtvliet Journaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

   Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

   En dan nog dit:

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvang je het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneer je zich dan hier!

  QE 2.png


   

  TWEETS