NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Pensionado’s houden de yield laag

  • 3/5/2018

  Boven.png

  04-03-2018, Jaargang 5, Editie 9

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen!

  Pensionado’s houden de yield laag

  Het zijn moeilijke tijden voor obligatiehouders, zeker voor de houders van de Amerikaanse 10-jaars treasury. De yield vertoont alweer een tijd de neiging om steeds verder omhoog te kruipen. Pakweg een jaar geleden bedroeg die yield 2,0%, maar dit jaar is al een niveau van 2,9% aangetikt. Voor veel obligatiehouders is het duidelijk dat er een eind is gekomen aan de stierenmarkt voor obligaties die meer dan 30 jaar heeft aangehouden. Menigeen denkt dat de yield eerder verder zal oplopen dan weer gaan dalen. De voortekenen zijn wat dat betreft ongunstig. De Amerikaanse economie wint weer aan vaart dankzij de belastinghervormingen en een extra bestedingsbudget. Dat moet de inflatoire krachten wel aanwakkeren, zo luidt de conclusie.

  Daar komt nog bij dat door de belastinghervormingen het tekort gaat oplopen van 3,9% nu naar pakweg 6,1% in 2020. Tegelijkertijd zal de Fed druk zijn om zijn balans weer op orde te brengen. Dat betekent dat de markt jaarlijks een bedrag van 1 biljoen aan treasuries moet gaan verwerken. De yield moet wel omhoog. Dat kan niet anders. Toch zijn er nog steeds krachten werkzaam die rente, inflatie en yields beteugelen. Volgens de Bank van Japan is demografie zo’n stille kracht. De wereld vergrijst en wordt steeds rijker. Dat maakt de economie wel een stuk minder dynamisch en alleen dat al drukt de inflatoire tendensen de kop in. De oudjes besteden minder en hebben een beleggingsvoorkeur voor veilige staatsobligaties. Alles bijeen stijgt daardoor de vraag naar staatsobligaties.

  De invloed van de vergrijzing in een land als Japan wordt steeds merkbaarder. Onderzoekers hebben berekend dat de vergrijzing en het daarmee samenhangend spaaroverschot goed is voor 2,7 procentpunt van de 6,4 procentpunt daling van de reële rente over de afgelopen 5 decennia. Als het om vergrijzing gaat, biedt Japan de rest van de wereld een schets van wat komen gaat. De studie ontkracht het idee dat een vergrijzende samenleving de rente juist opstuwt, omdat ouderen op grote schaal zouden gaan ontsparen. Volgen Barclays bank zou de rente daarom in het volgend decennium misschien wel met 2,25 procent punt kunnen stijgen. Het Japanse onderzoek maakt duidelijk dat deze angst zeker overdreven is. Mensen worden steeds ouder en dat blijft zo, stellen de Japanse onderzoekers. Dat heeft geleid tot een ander spaargedrag wat weer zijn invloed heeft op de rente. Zij denken daarom dat juist door de demografische trends de rente tot 2060 met hooguit 1 procentpunt zal stijgen.

  Lange termijntrends lijken de uitkomsten van het Japanse onderzoek te onderschrijven. Die zijn grosso modo niet veranderd ook al kan de yield op de korte termijn omhoogschieten op basis van cyclische factoren als snelle economische groei, oplevende inflatie en schuldopbouw. Op de langere termijn blijft de daling van bijna 8% in het midden van de jaren negentig naar ongeveer 3% in 2018 intact. Inflation swaps en inflation-proofed bonds onderstrepen dat de markt denkt dat prijzen over een langere periode gematigd blijven.

  Misschien spelen de lessen van de afgelopen crisis ook een rol ter verklaring van het waarom dat de yield nog heel lang laag zal blijven. De crisis heeft ertoe geleid dat de marktrisico’s anders gewogen zijn gaan worden. Voor 2008 hield slechts een enkeling het voor mogelijk dat de crisis zo lang en diep zou huishouden. Nu houden beleggers er wel rekening mee, dat er rampen op de markten kunnen gebeuren. Dat houdt de vraag naar min of meer veilige staatsobligaties op peil! Het is natuurlijk allemaal wel theorie en dat betekent dat de praktijk er heel anders kan uitvallen dan economen ons nu voorspiegelen.

  Cor Wijtvliet

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onder.png


   

  TWEETS