NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Opkomende Markten zijn de motor voor de economische groei van morgen

  • 9/21/2018

  Opkomende Markten zijn de motor voor de economische groei van morgen

  Morgen 0.0.jpg

  De financiële markten krijgen er de zenuwen van als er weer iets onrustbarends gebeurt in de Opkomende Markten. Daar heeft het de laatste maanden niet aan geschort. Problemen in vooral Argentinië en Turkije joegen mening belegger de stuipen op het lijf. Altijd is er de onderhuidse angst dat het ene ongeluk het andere uitlokt. Die angst is begrijpelijk, maar beleggers lopen het gevaar door hun fixatie op de korte termijnonrust de lange termijn groeivooruitzichten te missen.

  Dat, althans, is de conclusie van nieuw onderzoek door McKinsey. Dat laat zien dat één op de vier opkomende economieën over een langere periode een consistente en snelle economische groei laat zien. Deze outperformers lijken het recept voor relatieve stabiliteit gevonden en vertalen dat in klinkende cijfer. Ze zijn nu al goed voor 29% van de wereldhandel in goederen en voor 24% van de wereldhandel in diensten. Ze genereren de helft van de consumptieve groei in de opkomende landen. Deze outperformers, zo concludeert McKinsey zijn zeer wel in staat om als aanjagers van de economische groei in de wereld te fungeren in de komende jaren. Hun topbedrijven jagen nu al hun westerse tegenvoeters schrik aan door de concurrentiekracht.

  Van de 71 onderzochte landen noteerden 7 landen over een periode van meer dan een halve eeuw een groei van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking van tenminste 3,5%. In 11 landen groeide over een periode van 20 jaar tot 2016 het bbp per hoofd met tenminste 5%. Al deze landen ontworstelden zich snel aan de crisis van 2007 en bleken redelijk bestand tegen de crisis van 2008 Hun succes rust op twee pijlers. Ze hebben een duidelijke agenda voor groei, waarbij de nadruk ligt op het accumuleren van kapitaal met behulp van gedwongen pensioenbesparingen. In de 2de plaats is er veel aandacht voor het verbeteren van de effectiviteit van het (lands)bestuur.

  Grote publieke bedrijven met een omzet van tenminste $ 500 miljoen spelen een vooraanstaande rol bij het bevorderen van economische groei. Juist landen die uitstekend presteren hebben tot tweemaal zoveel van dit soort bedrijven. Ze helpen niet alleen bij het opstuwen van de groei maar ze zijn ook katalysatoren voor verandering. Ze moeten wel. De concurrentie is hels en het is een hele toer om aan de top te blijven. Ongeveer de helft van deze bedrijven is binnen 10 jaar weer uit de top verdwenen. In de ontwikkelde landen blijft meer dan 60% van de arrivés aan de top als ze daar eenmaal beland zijn.

  Ze zijn daarom ook veel innovatiever dan hun westerse neefjes en nichtjes. Ze halen gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit nieuwe producten en diensten. Ze investeren ook veel meer, wel tot tweemaal toe meer  dan de westerse concurrentie en ze zijn veel voortvarender in de besluitvorming. Het resultaat is dat ze veel winstgevender zijn. Tussen 2014 – 2016 bedroeg de total return to shareholders voor de top 25% van deze bedrijven gemiddeld 23% tegen 15% voor hun westerse evenknieën.

  Er is geen koe zo bont of er is wel een vlekje aan en dat gaat ook op voor de succesvolle Opkomende Markten. De schulden van bedrijven afgezet tegen het bbp zijn in China de hoogste ter wereld. In landen als Vietnam, Chili en Peru neemt deze schuld onrustbarend snel toe. Mocht de rent gaan stijgen, dan kunnen er grote problemen ontstaan. Echter, de schuld van huishoudens, overheden en bedrijven van alle opkomende markten is lager dan die van de ontwikkelde economieën!

  De conclusie van de McKinsey studie is duidelijk. De opkomende landen zijn zeker op de korte termijn bepaald niet immuun voor de wereldwijde volatiliteit. Voor de wat langere termijn verbetert het perspectief aanmerkelijk dankzij gezonde macro-economische fundamenten en een rijkdom aan concurrerende bedrijven.


   

  TWEETS