NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  OPEC en het International Energie Agentschap hebben botsende visies

  • 11/24/2016

  OPEC en het International Energie Agentschap hebben botsende visies

  Opec.jpg

   

  Sinds de totstandkoming van het Klimaatverdrag van Parijs in 2015 is er binnen de energiesector een discussie gaande over de consequentie van het verdrag voor de sector. Centraal staat de vraag hoelang olie en gas nog de dominante energiedragers zullen blijven in de komende jaren en decennia. Hier is duidelijk sprake van een scheiding van geesten.

  OPEC kwam deze maand met zijn jaarlijkse Outlook. Daarin constateert het kartel dat de vraag naar olie nog voor 2030 zal pieken. Voor OPEC is het duidelijk dat een strikte naleving van de afspraken van Parijs en de snelle opkomst van de elektrische auto doorslaggevend zullen zijn in de daling die na 2030 waarschijnlijk inzet. De daling zal ook inzetten bij een verdubbelingen van het huidig aantal auto’s in de komende 20 jaar.

  Lees meer:http://beurshalte.nl/blog/opec-en-het-international-energie-agentschap-hebbe/


   

  TWEETS