NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  OPEC blijft zijn productie beperken

  • 5/11/2018

  OPEC blijft zijn productie beperken

  OPEC 00.jpg

  De prijs voor een vat olie blijft geleidelijk omhoog kruipen. De prijs nadert de barriëre van $75. Dat is het hoogste niveau in drie jaren. Toch ziet het er niet naar uit dat OPEC en zijn voornaamste bondgenoot Rusland hun productiebeperkingen snel zullen terugschroeven. Vooral Saoedi-Arabië toont zich een fel tegenstander. Wereldwijd zijn de overschotten nagenoeg verdwenen, maar het land heeft zich een nieuw doel gesteld. De oliemaatschappijen moeten meer in toekomstige voorraden gaan investeren.

  Tijdens het laatste overleg van de OPEC-landen concludeerde Khalid Al-Falih, de Saoedische minister van Energie, dat de vraag naar olie sterk toeneemt. Om in die groeiende behoefte te voorzien zouden investeringen nodig zijn om jaarlijks de productie met 5 miljoen vaten op te voeren. Er zou dus een nieuw Irak nodig zijn om de normale achteruitgang in voorraden te compenseren. In hun roep om meer investeringen staat OPEC niet alleen. Ook het Internationaal Energie Agentschap roert al langer deze trom. Er dreigen tekorten aan het begin van het volgend decennium, aldus het IEA, als gevolg van jaren van te lage investeringen. Tussen 2014 – 2017 daalden de investeringen met $ 338 miljard ofwel 44%. Dat heeft uiteraard consequenties. Alleen al in 2017 was de afname van bestaande voorraden gelijk aan de totale reserves van de Noordzee.

   OPEC O1.png

  Als er niets gebeurt, dan kan de prijs over enkele jaren stijgen naar $ 300 per vat. Aan de nobele motieven van OPEC mag echter getwijfeld worden. Deze landen hebben er alle belang bij om prijzen zolang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. Uit cijfers over het 1ste kwartaal van 2018 kan opgemaakt worden, dat de grote oliemaatschappijen weliswaar nog steeds niet voldoende investeren, maar dat ze al wel hun productie opvoeren. Dat is te danken aan de crisis in de afgelopen jaren. Daardoor werden de oliemaatschappijen gedwongen steeds efficiënter te werken. Dat heeft erin geresulteerd dat bedrijven meer olie halen uit bestaande velden en dat het in productie brengen van nieuwe velden veel minder investeringen vergt. Het resultaat is dat bedrijven nu veel gemakkelijker en tegen veel lagere kosten hun productie kunnen opvoeren.

  Volgens Rystad Energy zijn de huidige investeringen voldoende om wereldwijd de productie met 7% te verhogen naar 103 miljoen vaten per dag aan het einde van dit decennium. Die trend blijft in stand als het prijsniveau blijft schommelen tussen $ 60 - $ 70 per vat. De makke met de cijfers van Rystad Energy is, dat ze verouderd zijn. Cijfers over voorraden zijn vaak al twee maanden oud als ze ter beschikking komen. Cijfers over investeringen komen echter met een vertraging van een tot twee jaar ter beschikking. De onzekerheidsfactor is dus erg groot. Het zou goed kunnen dat voorraden veel kleiner zijn dan tot nu toe aangenomen wordt.

   OPEC 02.png

  OPEC en in het bijzonder Saoedi-Arabië hopen garen te spinnen bij al deze onduidelijkheid en aanhoudend hoge olieprijzen. Het land is gestart met een zeer ambitieus economisch moderniseringsprogramma om minder afhankelijk van zijn energievoorraden te worden. Daarnaast is het land betrokken bij de burgeroorlog in Jemen en blijven de verhoudingen met Iran heel slecht. Tenslotte wil het zijn oliebedrijf Aramco gedeeltelijk naar de beurs brengen. Als dat gaat gebeuren, dan zou een prijs van $ 80 per vat zeer welkom zijn, zo gaat het gerucht.

   


   

  TWEETS