NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Misschien zijn beleggers nog niet zo dom

  • 9/13/2014

  Boven.png

  13-09-2014 Editie 36

  Misschien zijn beleggers nog niet zo dom!

  Beleggers.jpg

   

  In een van zijn recente columns voor the Financial Times verhaalt Gideon Rachman over een gesprek, dat hij voerde met een grote en vooraanstaande belegger. De kern van het gesprek was;  in hoeverre laten beleggers zich leiden door geopolitieke ontwikkelingen? Amper of niet, zo was het antwoord. Beleggers keken volgens hem voornamelijk naar bedrijven, naar bedrijven en naar de beleggingen! Politiek nieuws had niet meer gewicht voor hem dan een willekeurige voetbaluitslag.

   En zo kan het gebeuren, dat er bloedige strijd woedt in het Midden Oosten en in Oekraïne, terwijl de S&P 500 een nieuw record vestigt en door de barrière van 2000 punten heen breekt. In Nederland was de opmars van de AEX lang niet zo indrukwekkend, maar ook deze index nestelde zich in de loop van de maand augustus stevig boven de grens van 400 punten.

   

  Grafiek.png

   

  Veel mensen zullen geneigd zijn te denken, dat beleggers nu eenmaal een beperkte kijk op de wereld hebben. Het draait in hun geval om de koers en om de euro. Maar misschien doen we de belegger en de markt met deze denkwijze wel tekort. Het is al heel lang geleden, dat de internationale politiek een fundamentele invloed had op de belevingswereld van de internationale financiële markten. Het gaat dan om een vloed die zich jaren laat gevoelen. Volgens Gideon Rachman was de Iraanse Revolutie van 1979 misschien wel de laatste politieke gebeurtenis, die heel lang nagalmde in kringen van beleggers.

   Dat wil niet zeggen, dat er sinds 1979 in de ogen van de financiële markten niets meer van belang is gebeurd. Dat is de vraag ook niet. Het gaat erom of in de beleving van de markten geopolitieke risico’s de boventoon voeren of geopolitieke kansen. Het einde van Mao en het Maoïsme gaf de stoot tot een indrukwekkende economische transformatie van China en daar heeft nagenoeg heel de wereld al decennia profijt van. Hetzelfde geldt voor de Val van de Muur in 1989. Het Oosten heeft zich sindsdien bij de Westerse wereld gevoegd! Kansen voor beleggers zijn alleen maar toegenomen.

   Natuurlijk ondergaan markten invloeden van buitenaf, maar in de afgelopen decennia zijn die eerder economisch van aard geweest, dan politiek. Als we ons beperken tot de laatste 20 jaar, dan zijn er de gebeurtenissen, die van grote invloed zijn geweest op het sentiment op de internationale financiële markten. Dat zijn de Dotcom bubbel van 2000, de grote financiële crisis van 2008 en het beleid van monetaire verruiming van verschillende centrale banken.

   Vandaag de dag zijn financiële markten derhalve meer geobsedeerd door de monetaire verruiming dan door de politieke en militaire onrust. Bijna een halve eeuw geleden schoten olieprijzen de lucht in door de revolutie en oorlog in het Midden Oosten. Vandaag de dag zijn de belangrijkste olieproducenten, Rusland en opnieuw het Midden Oosten, betrokken bij oorlog, geweld en revolutie. De olieprijs daalt echter en blijft waarschijnlijk voor langere tijd op een laag niveau. De oorzaak? De schalierevolutie in de VS heeft de wereld minder kwetsbaar gemaakt voor omwentelingen in het Midden Oosten. Bovendien blijft de productie op niveau. Rusland mag dan wel een sanctieoorlog met het Westen begonnen zijn, voorlopig durft het land de gas- en oliekraan niet definitief dicht te draaien.

   

  shale.jpg

   

  Natuurlijk kan de huidige, tamelijk gunstige situatie zomaar omslaan en dan zal de paniek waarschijnlijk niet van de lucht zijn! Los van de huidige gang van zaken, mag je ook een lange termijn trend vaststellen. De afgelopen 40 jaren is de wereld meer en meer in de ban geraakt van het proces van globalisering. Steeds meer landen hebben zich aangesloten bij het wereldwijde markt georiënteerde economische en politieke systeem. Het is echter geen wetmatigheid, dat dit proces onomkeerbaar is. Sterker nog, er zijn al voldoende tekenen dat het proces van globalisering wel eens zijn langste tijd gekend heeft. In Azië botsen China en Japan steeds nadrukkelijker op elkaar. Japanse firma’s zien hun omzetten in China naar nul kelderen, terwijl Japanse investeringen in China hetzelfde patroon volgen. Ongeveer 75% van de Chinese bevolking is ervan overtuigd, dat een oorlog tussen beide landen onvermijdelijk is.

   

  japan.jpg

   

  Wat in Azië kan, is ook mogelijk in Europa. Oekraïne kan voor Europa ook de Doos van Pandora openen van eng nationalisme, dat teruggrijpt naar de jaren van voor de Eerste Wereldoorlog. Nationalisme met oogkleppen gaat echter niet samen met internationaal beleggen en internationaal opererende financiële markten. Dan krijgt de hedendaagse, globaal georiënteerde plutocraat vast en zeker wel hoofdpijn.

  Cor Wijtvliet

  Bron: Gideon Rachman, Financial Times, September 8, 2014

  BELANGRIJK:

  - Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
  - Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
  - U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
  - Ontvangt u het Journaal niet rechtreeks? Abonneert u zich dan hier!

   

  onder.png

   

  Cor Wijtvliet is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties. 

  Informatie en boekingen: info@corwijtvliet.nl -  t. 0416-854416        m. 06-11918878 


   

  TWEETS