NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Lower for longer of toch forse prijsstijgingen

  • 9/26/2017

  Lower for longer of toch forse prijsstijgingen

  Maling.png

  De controverse blijft aanhoudend. Zal de prijs voor een vat olie weer omhoog gaan? Zal het aloude stramien van boom and bust ook in onze dagen van kracht blijken of zijn we nu inderdaad beland in een nieuwe periode van langdurig lage prijzen? Dat laatste zou een gevolg zijn van echte competitie op de oliemarkt, waarbij een doorslaggevende rol is weggelegd voor de Amerikaanse schalieolie. Anderzijds, is een periode van drie van lage prijzen overtuigend bewijs, dat het stramien dat al van kracht is sinds 1860 nu voorgoed doorbroken is?

  Natuurlijk, het is onmiskenbaar dat de prijsdaling in 2014 vooral toe te schrijven was aan het nieuwe fenomeen schalieolie. Maar wat zegt dat voor de toekomst? Betrokken partijen tasten hierover in het duister. Een juiste kijk op zaken is van levensbelang voor bijvoorbeeld landen die leven van de productie van olie, maar ook voor de winstgevendheid van de oilmajors. Die relateren hun investeringen in toekomstige productie op de perspectieven voor winst. Aanhangers van lower for longer geloven dat de schalie-industrie in staat is de productie op elk gewenst moment op te voeren om de prijzen in de huidige bandbreedte te houden. Tegenstanders van deze optimistische kijk op zaken waarschuwen voor een tekort aan investeringen waardoor wel een tekort moet ontstaan op het moment dat de vraag aantrekt. Prijzen zullen dan sterk gaan stijgen.

  Wat zijn de feiten tot dusverre? De veerkracht van de schaliesector heeft tot dusverre vriend en vijand verrast. Het is niet fout om van een revolutie te spreken, maar hoe ver zal die reiken? De VS draagt 9,2 miljoen vaten bij aan de dagelijkse productie van 98 miljoen. Aan die 9,2 miljoen vaten draagt schalie 5,6 miljoen vaten bij. Dat is niet overtuigend veel en daarom waarschuwen internationale organisaties als het Internationaal Energie Agentschap (IEA), maar ook OPEC voor een dreigend tekort. Elk jaar moeten er 15 miljard vaten aan de bestaande voorraad toegevoegd worden om op termijn aan de vraag te kunnen voldoen, zo heeft het IEA berekend. In 2015 was dat aantal echter gedaald naar 8 miljard vaten en in 2016 zelfs naar 5,5 miljard vaten. Voor dit jaar verwacht het IEA een stijging naar 8 – 9 miljard vaten, maar dat is niet overtuigend genoeg om aan de vraag in 2020 te kunnen voldoen.

  Lower 1.png

  De verwachting is, dat tot 2022 de vraag naar olie jaarlijks met 1,2 miljoen vaten per dag omhoog gaat. Voor de korte termijn kan de schalieproductie nog fors omhoog, zo erkent het IEA, maar dat wordt voor de langere termijn een moeilijke zo niet onmogelijke opgave om tekorten snel aan te vullen. Op basis van deze gevolgtrekkingen meent onder meer de bekende hedge fundmanager Pierre Andurand dat de prijs voor een vat olie weer naar $ 100 zal stijgen. Optimisten moeten weinig hebben van de vrees voor een mogelijk tekort. Ze denken dat hun tegenstanders te weinig oog hebben voor de mogelijkheden die schalie biedt. De opmars van schalie heeft het oligopolistische karakter van de energiemarkt (voorgoed) doorbroken. Niet langer is OPEC in staat de markt naar zijn hand te zetten, omdat de producenten van schalieolie in staat zijn mogelijke tekorten aan te vullen. De optimisten denken ook dat hun tegenstanders te weinig oog hebben voor de snelle technologische vooruitgang, waardoor steeds weer nieuwe voorraden winstgevend aangeboord kunnen worden. Productiekosten blijven dalen en de tijd om daadwerkelijk te gaan boren en produceren wordt steeds korter. Met andere woorden de productiviteit blijft toenemen.

  De verwachting van de optimisten is dan ook dat de schalieproductie tot 2025 zeker gaat verdubbelen, terwijl ook de productie uit teerzanden gaat toenemen evenals de productie uit de kustgebieden voor Brazilië. Dat zal de bereidheid van partijen als OPEC om hun productie langdurig te beperken beslist geen goed doen. Olieprijzen zullen daarom voor 

  Lower 2.png

  langere tijd blijven bewegen tussen de bandbreedte $ 45 - $ 65. Dat zal zeker het geval zijn als klimaatbeleid en het toenemend succes van de renewables de vraag naar olie nog verder gaat ondergraven. Als de optimisten gelijk krijgen, dan ziet de toekomst er slecht uit voor de gevestigde energiesector en voor OPEC.

   


   

  TWEETS