NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Kwantitatieve verruiming stimuleert investeringen niet

  • 9/14/2015

  QE 3.png

  13-09-2015, Jaargang 2, Editie 37


  Kwantitatieve verruiming stimuleert investeringen niet

  QE.jpg

  Bij het uitbreken van de crisis in 2008 ging het Europese bedrijfsleven op de rem staan en investeringen gingen terug naar een zeer laag niveau. Sindsdien is het niveau wel weer omhoog gegaan maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Vooral de sterk teruglopende investeringen in de energie- en mijnbouwsector hebben een drukkend effect op het niveau van investeringen door het bedrijfsleven.

  Het was onder meer om die reden dat de ECB in de eerste helft van dit jaar besloot tot een Europese variant van het Quantitative Easing programma van de Fed. De communis opinio  onder beleidsmakers is, dat een herstel van de bedrijfsinvesteringen een absolute voorwaarde is voor het herstel van groei en welvaart in Europa. Na enkele maanden is er echter nog geen enkel succes geboekt en Mario Draghi, de hoogste baas van de ECB heeft al te kennen gegeven zijn programma op te rekken naar een waarde van € 1,1 biljoen als het herstel zwak en onevenwichtig blijft.

  Het mag vooralsnog niet baten. Europese bedrijven willen niet in Europa investeren, omdat ze nog steeds twijfelen aan het herstel van de groei. Volgens Mohamed El-Erian hebben centrale bankiers er zich op verkeken hoe lang het kan duren voordat het stimuleren van financiële assets doorwerkt in de reële economie. Hij somt daar vier oorzaken voor op. De eerste is, dat het Westen nog steeds in het verkeerde groei model investeert. Het stimuleert de financiële sector, maar verwaarloost investeringen in de reële economie. De tweede is, dat er zowel op regionaal als op nationaal niveau grote verschillen bestaan. Dat verkleint de bereidheid om te investeren. In de derde plaats wijst El-Erian op de hoge verschuldiging van bedrijven. In de vierde plaats wijst hij op de gebrekkige infrastructuur en inrichting van bijvoorbeeld de eurozone. Dat alleen al vormt een rem op de groei.

  QE 1.png

  Maar dan nog, de rente is bijna 0% en dat zou bedrijven toch moeten verleiden om naar winstgevende projecten te speuren. Dat lijkt echter amper of niet te gebeuren. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de eisen die een management stelt aan een nieuw project. De investeringen moeten in ieder geval tegen de benodigde kosten opwegen. Daarvoor is een kengetal ontwikkeld, de zogeheten hurdle rate. Dat is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering of project terugverdient. De hurdle rate ligt meestal boven 10% en in sommige gevallen zelfs boven 15%.

  Die hurdle rate blijft van kracht ook al dalen de leenkosten. Dat is trouwens in Europa minder dan het lijkt. Europese bedrijven trekken tot dusverre liever duur vreemd vermogen aan in plaats van de obligatiemarkt op te gaan. Op de een of andere manier hebben ze daar volgens McKinsey minder vertrouwen in. En dus dreigt QE zijn doel voorbij te schieten. Bedrijven gaan niet de obligatiemarkt op om van de lage rente te profiteren. Bedrijven verdedigen zich voor hun afwachtend en terughoudend gedrag door erop te wijzen, dat in een omgeving met extreem lage rente het moeilijk wordt projecten te entameren die aan de winsteisen van het bedrijf voldoen. In een dergelijke omgeving zijn de kasstromen allesbehalve uitbundig. Lage investeringen zijn daarmee ook een bewijs van een zwakke vraag en zelfs van overcapaciteit zoals in de staalsector en de energiesector. In dergelijke omstandigheden is het vreemd om van bedrijven hogere investeringen te verwachten. Misschien dat het Europese plan voor een investeringsfonds voor verbetering van de infrastructuur en het verhogen van de innovatie ter waarde van € 315 miljard helpt om aan deze vicieuze cirkel van lage groei en lage investeringen te ontsnappen. De centrale bankiers kunnen het probleem in ieder geval niet in hun eentje oplossen!

   

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvliet Journaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Uw geheel vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

   En dan nog dit:

  - Heb je opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoek je mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl                              

  - Ontvang je het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneer je zich dan hier!

  QE 2.png

   

   

   

  13-09-2015, Jaargang 2, Editie 37

   

   

  Kwantitatieve verruiming stimuleert investeringen niet

  13-09-2015, Jaargang 2, Editie 37

   

   

  Kwantitatieve verruiming stimuleert investeringen niet

  13-09-2015, Jaargang 2, Editie 37

   

   

  Kwantitatieve verruiming stimuleert investeringen niet


   

  TWEETS