NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Klimaatpact van Parijs kent winnaars en verliezers

  • 12/24/2015

  Boven.png

  20-12-2015, Jaargang 2, Editie 51

   

   Klimaatpact van Parijs kent winnaars en verliezers

  CWJ.jpg

  Alle 195 delegaties, die het klimaatoverleg in Parijs hebben bijgewoond, zijn alweer thuis. Nu is de tijd om een eerste winst- en verliesrekening op te maken. De eerste conclusie is, dat Parijs veel verder reikende consequenties zal hebben dan indertijd Kyoto. Zo moet er om de vijf jaar een balans opgemaakt worden over wat er in de voorliggen de jaren is bereikt en wat de nieuwe doelstellingen zijn in de vijf jaren daarna.

  CWJ 1.png

  Het is echter op voorhand duidelijk dat de klimaatrekening hoog gaat worden voor landen en bedrijven die zwaar op fossiele brandstoffen leunen. De Verenigde Naties schatten dat er wereldwijd jaarlijks $ 1 biljoen nodig is om de economie CO2 vrij te krijgen en om te verhinderen dat de temperatuur met meer dan 2 graden Celsius gaat stijgen. Dat impliceert, dat bepaalde economische activiteiten wel eens definitief van het toneel kunnen gaan verdwijnen. Daar zijn bedrijven als het Duitse RWE al van doordrongen. In de coulissen van de bijeenkomst stelde de Ceo van het Duitse bedrijf, Peter Terium dat het uiterst nuttig zou kunnen zijn om de overlevingsstrategie van IBM eens grondig te bestuderen. Big Blue is al enkele malen gedwongen geweest zich opnieuw uit te vinden.

  Het moge duidelijk zijn, dat de oliesector tot de ‘slachtoffers’ van Parijs gaan behoren. Dat wil echter weer niet zeggen dat deze sector al spoedig niet meer te vinden zal zijn op deze aardbodem. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zullen fossiele brandstoffen in 2030 nog voorzien in 75% van de energiebehoefte. Vooral de vraag naar aardgas zal de komende jaren sterk blijven groeien. Daar zetten de ‘oil majors’ dan ook sterk op in. De sector beseft goed, dat Solar snel terrein wint als het om kosten en efficiency gaat. Maar Solar moet nog wel enkele problemen oplossen, waarvan opslag voor tijden dat er geen zonneschijn te bespeuren valt, niet het minste is. Pas als het probleem van de opslag echt uit de wereld is dan zullen energiedragers als gas, kolen en kencentrales definitief op hun retour raken.

  De traditionele bedrijven hebben dus nog even de tijd om zich aan te passen. Toch ziet het er naar uit dat het tij zich al tegen hen aan het keren is. Opnieuw volgens het IEA zullen renewables in de komende tien jaren bijna 60% van de beschikbare investeringen en de energiesector naar zich toe trekken. Na 2025 kan dat zelfs oplopen tot meer dan 65%. Een bedrijf als het Franse Total lijkt al eieren voor zijn geld gekozen te hebben. De Fransen zoeken hun heil al meer en meer bij Solar naast gas.

  CWJ2.png

  Kolen zijn op korte termijn het zwaartst getroffen door het klimaatpact. De Stowe Global Coal Index, samengesteld uit de 26 belangrijkste producenten, is dit jaar al met bijna 60% gedaald. Het is een duidelijke aanwijzing dat een nieuw tijdperk is aangebroken, waarbij de rol van fossiele branbdstoffen ten einde loopt.

  De transformatie naar een CO2 vrije economie zal van ‘au’ gaan. Dat zal het zeker gaan worden voor bedijven en bedrijfstakken die te laat de bakens verzetten en in het verleden blijven hangen. Die zullen op de niet al te lange termijn definitief van het toneel verdwijnen!

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvliet Journaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

   En dan nog dit:

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png


   

  TWEETS