NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Is het verstandig om in 2018 in commodities te stappen?

  • 1/10/2018

  Is het verstandig om in 2018 in commodities te stappen?

  Commodities.jpg

  Aandelen hebben een uitstekend 2017 achter de rug. De volle aandacht voor de alsmaar stijgende koersen hebben beleggers echter het zicht ontnomen op de uitstekende prestaties van veel hard commodities. Die profiteerden van de opbloei van de wereldeconomie. Volgens de S&P GSCI Industrial Metals Total Return index bedroeg het rendement in 2017 een niet te versmaden 24%.

  Beleggers in hard commodities hebben daarom met een brede glimlach afscheid genomen van 2017, maar hun hart klopt vol verwachting voor het nog piepjonge 2018. Ze zien voldoende perspectief voor zowel de bulk commodities als voor de edele metalen. Er zijn echter ook duidelijke risico’s, die niet speelden in 2017. Een centrale rol in hun bespiegelingen speelt China. Dat land blijft van doorslaggevend belang voor welke commodity dan ook. China heeft besloten om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de (lucht)vervuiling en dat gebeurt deels door de overcapaciteit in de basisindustrieën aan te pakken. Dat is goed nieuws voor de prijs van aluminium, staal en ijzerterts.

  Vooral aluminium kan profijt trekken van de Chinese productiebeperking. Dankzij een nog steeds gezonde binnenlandse vraag zal de export afnemen, waar de rest van de wereld min of meer afhankelijk van geworden is. Het resultaat zal zijn dat buiten China meer productiecapaciteit uit de grond gestampt moet worden. Voor staal geldt een iets ander verhaal. In China gaat vervuilende capaciteit dicht ten faveure van meer efficiënte faciliteiten. Dat zal de vraag naar hoogwaardig ijzererts vergroten. Bedrijven als BHP Billiton, Valve en Rio Tinto zullen van deze verschuiving gaan profiteren.

  Maar niet alle heil hoeft uit het Land van de Rode Draak te komen. Ook de vooruitzichten in andere industriële landen zijn fors verbeterd in 2017. De orderboeken van veel bedrijven zijn goed gevuld en dat vraagt om een hernieuwde opbouw van voorraden. Hard commodities zullen daar in 2018 van profiteren. De koperprijs zal dit wellicht nog het minst doen. Er lijkt een balans gegroeid tussen vraag en aanbod. Daar staat tegenover dat de kans op ernstige arbeidsconflicten in landen als Chili en Peru snel toeneemt. Volgens Citibank kunnen deze conflicten nadelig uitpakken voor 25% van de koperproductie. Onderhandelingen verlopen vooralsnog stroef. Bonden zijn van mening dat hun leden vooralsnog te weinig voordeel genieten van de forse prijsstijgingen tot bijna $ 7000 per ton. Mocht het tot brede stakingen komen, dan kan dat de prijs verder omhoogjagen.

  commodities 1.png

  Soortgelijke problemen kunnen de beleggers in Kobalt en Lithium parten spelen. Beide metalen zijn essentieel voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s. De vooruitzichten lijken daarom goed. In 2018 zullen er waarschijnlijk meer dan 1 miljoen van deze auto’s verkocht worden. De groeiende populariteit is af te lezen aan de stijging van de prijzen. De prijs voor lithium is in 2017 met 36% omhoog gegaan en die voor kobalt is verdubbeld.

  Dat wil weer niet zeggen dat 2018 hetzelfde beeld zal laten zien als 2017. Het zou zo maar kunnen dat Chile de productie van lithium fors gaat opvoeren. Daarnaast komen er nieuwe faciliteiten in Australië en Zuid-Afrika in productie, waardoor er zeker in 2019 een einde komt aan de tekorten en er een overschot groeit. Voor kobalt geldt min of meer hetzelfde. Glencore heeft snode plannen om zijn productie in Congo te verdubbelen. Als dat lukt dan zal er zeker in 2019 een overaanbod groeien. Het is niet waarschijnlijk dat dit al in 2018 gebeurt.

  De verwachting is overigens dat de snelgroeiende populariteit van de elektrische auto in de jaren na 2019 het overaanbod van zowel lithium als kobalt weer opeet. Het kan echter zomaar dat de vraag naar elektrische auto’s dit jaar achterblijft. Dat heeft te maken met het beleid van de Chinese overheid. Beijing wil af van de subsidies en dat systeem vervangen door een systeem van quota. Elke fabrikant krijgt toestemming een bepaald aantal auto’s te produceren.

  commodities 2.png

  En dan is er natuurlijk het goud. Wat mogen we van dit edelmetaal in 2018 verwachten? Het afgelopen jaar was behoorlijk goed met een stijging van de prijs met bijna 10%. Bij Goldman hebben ze er niet veel vertrouwen in. Ze zien drie factoren, waardoor de prijs eerder omlaag dan omhoog zal gaan. De eerste is, dat de robuuste groei in de ontwikkelde landen blijft aanhouden. Daarnaast zal de Fed waarschijnlijk de rente verder verhogen en kunnen de verwachte geopolitieke spanningen achterwege blijven. Daar staat tegenover dat beleggers goud gaan kopen als een hedge tegen het risico dat de aandelenmarkten omlaaggaan in plaats van verder te stijgen. Ook kan goud als een veilige haven gelden nu de nationale schuld in de VS versneld gaat toenemen onder president Trump. Het ziet er bovendien naar uit, dat beleggers hun goud blijven aanhouden. Goud-etf’s zagen hun voorraden afgelopen jaar toenemen met 11% naar een totaal van 71,4 miljoen troy ounces.

  Tenslotte, wat zijn de vooruitzichten voor palladium? Dat steeg in 2017 naar het hoogste niveau. Dat is te danken aan het uit de gratie raken van de dieselauto. Veel automobilisten kozen voor de benzinemotor. Palladium wordt gebruikt in de katalysator van deze auto. Door de grotere vraag kostte palladium voor het eerst sinds 2001 meer dan platina. Dat vergroot echter de kans dat ook de producenten van benzineauto’s platina gaan gebruiken voor hun katalysatoren. Dat kan verkeerd uitpakken voor de prijs van palladium. Er lijkt anekdotisch bewijs dat deze beweging op gang is gekomen. Op de wat langere termijn is de elektrische auto een bedreiging voor beide metalen!

  Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.

   


   

  TWEETS