NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Is de olieprijs te hoog?

  • 1/30/2018

  Is de olieprijs te hoog?

  Olieprijs.jpg

   

  De prijs voor een vat olie bivakkeert alweer enkele weken rondom een niveau van $ 70. De markt stelt zich daarom de vraag of de olieprijs hiermee te hoog is en dat we aan de vooravond staan van een forse correctie.

  Het huidige prijsniveau is het gevolg van een samenkomen van meerdere factoren. De eerste is dat Rusland en Saoedi-Arabië erin geslaagd zijn om hun coalitie in stand te houden. Naar het zich laat aanzien zal deze coalitie ook in 2018 de productie beperken.  OPEC produceerde aan het einde van 2017 32,2 miljoen vaten per royaal minder dan de beoogde 33 miljoen vaten per dag. Het feit dat in Venezuela de productie nagenoeg gehalveerd is helpt hier wel een handje. Het succes van de productiebeperking wordt nog eens geschraagd door een groeiende vraag naar olie. Die wordt opgestuwd door een goed draaiende wereldeconomie. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de vraag naar olie in 2018 met 1,3 miljoen vaten per dag toenemen naar in totaal 99,1 miljoen vaten per dag. In december bedroeg de wereldwijde productie 97,7 miljoen vaten per dag.

  Olieprijs 1.png

  Het IEA gaat ervan uit dat er bij gelijkblijvende omstandigheden er in 2018 een evenwicht zal ontstaan tussen vraag en aanbod. Dat zou impliceren dat de olieprijs ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven. Het betekent ook dat de prijsgevoeliger wordt voor schommelingen in vraag en aanbod. Het voornemen van landen als Libië en Nigeria om hun productie verder op te schroeven kan verstorend werken en de prijs omlaagdrukken. De verwachting is echter dat vooral de Verenigde Staten de coalitie de nodige pijn kunnen doen in de komende maanden en jaren. Volgens het IEA gaat de productie in dat land dit jaar met maar liefst 1,4 miljoen vaten per dag omhoog naar 10,5 miljoen vaten per dag. Na 2018 kan de productie zelfs tot boven 11 miljoen vaten stijgen. Als dat gebeurt dan neemt de VS de toppositie in als grootste olieproducerende land ter wereld. Als de Verenigde Staten er daadwerkelijk in slaagt om hun productie in 2018 naar het verwachte niveau op te voeren, dan is sowieso 60% van de productiebeperking door de coalitie tenietgedaan. Het is tevens de verwachting dat landen als Canada en Brazilië hun productie ook verder zullen opvoeren.

  Voor de Saoedische minister van energie, Khalid Al Falih, is dat geen reden voor paniek. Hij wijst erop dat dankzij de sterke economische groei de vraag naar olie hoog zal blijven en waarschijnlijk zal blijven stijgen. Hij wijst er tevens op, dat de productie-explosie in de VS een 

  Olieprijs 2.png

  feit is maar dat elders in de wereld de productie minder wordt als gevolg van uitputting van de velden. Als voorbeeld noemt hij de Noordzee. Er is in zijn ogen geen reden, dat zelfs bij een stijgende productie van Non-OPEC-landen prijzen gaan instorten. Het IEA geeft hem daar geen ongelijk is. De organisatie voegt er echter een grote maar aan toe. Hoe solide zal de coalitie blijven als prijzen op dit niveau blijven of zelfs nog omhooggaan. In het verleden waren stijgende prijzen vaak voor veel OPEC leden reden om hun productie al dan niet stiekem op te voeren. Zal het ditmaal anders zijn. Dat kan zomaar, want het was in 2017 zeer lucratief om de productie te beperken, aldus het Agentschap. Dankzij die beperking en de daaruit voortvloeiende hogere prijzen verdiende OPEC dagelijks $ 362 miljoen extra en Rusland verdiende zelfs $ 117 miljoen per dag extra. Het loont dus om gedisciplineerd de afspraken na te komen. Dat is wel het grootse verschil met vroeger! Het heeft e daarmee alle schijn van dat de huidige prijs voor een vat olie niet te hoog is. Het hoeft geen betoog dat de oliemaatschappijen uiterst tevreden zijn over deze verwachte gang van zaken.


   

  TWEETS