NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Intel draagt zelf schuld aan zijn imagoschade

  • 1/24/2018

  Intel draagt zelf schuld aan zijn imagoschade

  Intel.png

  In 2010 nam Intel voor het lieve sommetje van $ 7 miljard McAfee over. Dit bedrijf was 

  gespecialiseerd in veiligheid. De toenmalige ceo van Intel, Paul Otellini was ervan overtuigd dat de digitale infrastructuur dreigde de prooi te worden van hackers. Otellini zag het als een taak van Intel hier een verdedigingswal tegen op te werpen. Nu, zeven jaar later, is gebeurd waar Paul Otellini bang voor was, sterker nog de dreiging nu is vele malen groter dan hij kon bevroeden. Niet alleen Intel heeft last van het ‘lek’ in de microprocessors, maar het bedrijf produceert vooral processors voor Pc’s en servers en trekt daarmee de meeste kritiek naar zich toe.

  Onderzoekers die de lekken Meltdown en Spectre hebben ontdekt, zijn kritisch jegens Intel. Ze zijn van mening dat het bedrijf onvoldoende tijd heeft gereserveerd om te bestuderen welke risico’s gekoppeld waren aan de 10 belangrijkste designaspecten van de microprocessors. Was dat wel gebeurd, dan hadden deze en misschien ook andere problemen in kaart gebracht kunnen worden.

  Natuurlijk, de hele sector kan nalatigheid verweten worden, maar het is vooral de deskundigheid en doortastendheid van Intel die nu ter discussie staat. Hardware is per definitie niet zo kwetsbaar voor aanvallen, maar hier staat tegenover dat dezelfde ontwerpen het hart vormen van het leeuwendeel van alle computersystemen ter wereld. Een lek kan dan kolossale gevolgen hebben.

  Het hele probleem is een afgeleide van een techniek, speculative execution geheten. Die techniek stelt microprocessors in staat alvast aan een taak te beginnen, waarvan het logisch lijkt dat die de volgende zal zijn in een rij van opdrachten. De bedoeling daarvan is om het hele proces te versnellen. Gebeurde echter niet wat verwacht mocht worden, dan werd de hele berekening omgekeerd en als het ware teruggegeven. In de praktijk blijkt nu, dat een aantal van die berekeningen in het geheugen opgeslagen bleven. Daardoor was het risico aanwezig dat zogeheten rogue softwareprogramma’s, die mogelijk op dezelfde machine draaiden, deze data oppikten. In de jaren ’90 van de vorige eeuw kon niemand deze kwetsbaarheid bevroeden. Computersystemen zijn echter steeds complexer geworden en steeds nieuwe lagen software zijn aangebracht. De kwetsbaarheid schuilt in het feit dat de moderne processor ontworpen is op basis van transparantie en gemak in gebruik. Op die manier kunnen softwareontwerpers hun codes gemakkelijk aanpassen aan nieuwe processors. Daardoor werd het echter ook gemakkelijker om die processors aan te vallen.

  Intel 1.png

   

  Het heeft er de schijn van dat Intel zich al een tijdje bewust is van de risico’s voor zijn belangrijkste processors. Het heeft onder andere samengewerkt met softwarebedrijven om de kwetsbaarheid ervan te verminderen. Pas recentelijk echter is het bedrijf ook aandacht gaan besteden aan de kwetsbaarheid van zijn oudere, zogeheten legacy technologie, de central processing units, de CPU’s. Dit zijn de heuse cashcows. Misschien was Intel al bezig de risico’s verbonden aan speculative execution in kaart te brengen, maar een onderzoeker van Google sloeg eerder alarm.

  Natuurlijk is het unfair om Intel als enige aan de schandpaal te nagelen, maar gelet op zijn status in de markt heeft het een enorm blauw oog opgelopen. Daar heeft het zelf een handje bij geholpen. Zo verkocht de zittende ceo, Brian Krzanich nog in november voor $ 39 miljoen aan aandelen, waarbij hij een winst van $ 25 miljoen maakte. Dat gebeurde op het moment dat de industrie achter de schermen zijn uiterste best deed de schade te beperken. Intel en de ceo claimen dat de verkopen onderdeel waren van een geautomatiseerd verkoopprogramma en niets te maken had met de ontdekking van het lek. Dat neemt niet weg dat de timing niet goed oogt, evenals het feit dat de ceo nu nog slechts het voorgeschreven minimum van aandelen Intel in zijn portefeuille heeft.

  Ook de manier waarop Intel de crisis tegemoet is getreden, roept vraagtekens en twijfel op. Het bedrijf zegt de leiding van de industrie naar zich toe getrokken te hebben bij de bestrijding van het probleem. Critici denken echter, dat Intel zo doelbewust gepoogd heeft de omvang van het probleem te minimaliseren om op deze manier de aandacht van het eigen falen te verdoezelen! De twijfel in de markt over de oprechtheid van Intel kan ertoe leiden dat bestaande afnemers hun relatie met het bedrijf gaan herzien. Bedrijven als AMD, Arm Holdings en Qualcomm zouden weleens de lachende derde kunnen worden, als de crisis eenmaal voorbij is.

  Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.


   

  TWEETS