NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Hoe zit dat precies met die Griekse lening?

  • 4/10/2014

   

  Griekenland is terug op de kapitaalmarkt

  Donderdag 10 april zal waarschijnlijk als een memorabele dag de geschiedenis van de nog voortdurende financiële crisis ingaan. Op deze dag zal Griekenland met succes voor het eerst in vijf jaar een staatslening met een looptijd van 5 jaar plaatsen tegen een rentevergoeding van om en nabij 5,25%. Het is misschien wel het meest overtuigende bewijs, dat de crisis op zijn laatste benen loopt en dat Griekenland ook definitief de weg terug heeft ingeslagen.

   

   Griekenland.png

   

  Aan deze min of meer gewichtige gebeurtenissen zitten meerdere aspecten. Het eerste is dat van de timing. Zelfs het rendement op perifere obligaties is fors aan het dalen. Obligatiebeleggers zijn naarstig op zoek naar papier dat nog wat rendement biedt. Het Griekse aanbod van 5,25% steekt wat dat betreft zeer gunstig en aantrekkelijk af bij dat van bijvoorbeeld Portugal en Italië. Die bieden voor hetzelfde papier een rendement van respectievelijk 2,65% en 1,77%.

  Als deze eerste test bevredigend slaagt, dan is dat een eerste bewijs dat de belegger Griekenland weer beschouwt als een min of meer betrouwbare staat. Dat is natuurlijk een absolute noodzaak om weer een volledige comeback op de internationale kapitaalmarkten te maken. Dat is de Grieken veel waard. Ze beseffen dondersgoed, dat de grote institutionele beleggers nog met veel wantrouwen en achterdocht naar Griekse leningen kijken. In 2012 stond het land op de rand van de afgrond. Ze herinneren zich waarschijnlijk ook nog de rampzalige staat van de Griekse economie van die dagen en het totale onvermogen van Griekse politici. Bovendien is voor hen waarschijnlijk de Griekse staatschuld, die nog steeds 180% van het Bruto Binnenland Product bedraagt, veel te hoog. Het lijkt derhalve voor de hand te liggen, dat in eerste instantie vooral meer speculatieve beleggers hun slag zullen slaan naast uiteraard menig Griekse belegger.

   

  Een troef voor de Grieken om de uitgifte tot een succes te maken zijn de relatief lage aflossingsverplichtingen van het land. Die belopen dankzij de gulheid van het Internationaal Monetair Fonds tot 2021 slechts € 6,5 miljard. Bovendien weten belangstellende beleggers, dat meer dan 65% van de Griekse schuld in handen is van lidstaten van de eurozone. Die landen is er blijkbaar veel aangelegen, dat Griekenland niet failliet gaat.

  Die landen zullen overigens wel hun bedenkingen hebben over de Griekse poging een comeback op de kapitaalmarkten. Een succes zou de Grieken weer kunnen doen vervallen in hun slechte gewoontes. Daardoor kunnen de noodzakelijke hervormingen weer op de lange baan geschoven worden. Bovendien zou een groot succes de Grieken ertoe kunnen verleiden nog meer weerstand te bieden aan de eisen van het beroemde beruchte trio: IMF, EU en ECB.

   

  De man, die het meest te winnen heeft bij de nieuwe uitgifte, is Eerste minister Antonis Samaras. Een succes zou min of meer een kroon op zijn hervormingsinspanningen betekenen. Het zou zodoende een stevige steun in de rug zijn voor zijn zeer wankele coalitie. Een succes maakt bovendien de kans op succes bij de komende Europese verkiezingen groter. Hij is dan ook zeer voorzichtig te werk gegaan. Pas toen de grootse bank van Griekenland, Pireaus, met succes een obligatielening wist te plaatsen, gaf hij groen licht. 


   

  TWEETS