NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  General Electric werpt de grauwsluier af

  • 10/30/2015

  General Electric werpt de grauwsluier af   Koers $ 29,51

   Kernpunten:

  • Het aandeel General Electric is geschikt voor de defensieve en gebalanceerde portefeuille
  • GE biedt zijn aandeelhouders een aantrekkelijk dividend, terwijl het bedrijf de weg omhoog weer gevonden heeft
  • De snelle afhandeling van de verkoop van GE steunt de koers
  • U ontvangt wekelijks de gratis Nieuwsbrief van ER Capital. Als u de inhoud van onze Nieuwsbrief waardeert en ook nog in beleggen bent geïnteresseerd, dan is het misschien tijd om nader kennis te maken. ER Capital nodigt u van harte uit voor een goed gesprek en een kop koffie op Westplein 9 in Rotterdam. Pak de telefoon (010-2881446) of stuur een email (info@ercapital.nl) voor het maken van een afspraak

  GE.jpg

   

  Sommige bedrijven zijn zo groot, dat hun resultaten een uitstekende indicatie vormen van de gezondheid van de wereldeconomie. General Electric, het grootste industriële conglomeraat ter wereld, is op alle continenten ter wereld prominent aanwezig. Het bedrijf neemt bovendien een sterke marktpositie in in sectoren als olie en gas, gezondheidszorg en luchtvaart.

   

  GE 1.png

  Door zijn omvang lijkt General Electric too big to fail. Maar in 2008/09 bleek dat een verkeerde veronderstelling. GE Capital, de financiële poot van General Electric, had zo te lijden onder de crisis dat het maar een haar gescheeld heeft of heel het conglomeraat was kopje onder gegaan. Die gebeurtenis is niet zonder consequenties gebleven. Het management van GE onder leiding van Jeff Immelt besloot een deel van GE Capital met een geschatte waarde van $ 200 miljard van de hand te doen. Ze zijn daarbij zeer voortvarend te werk gegaan, want aan het einde van het derde kwartaal stond de teller al op $ 126 miljard aan gesloten deals of deals die in de nabije toekomst werkelijkheid worden. Een voorbeeld daarvan is de afsplitsing van Synchrony Finance, waar GE een meerderheidsbelang in heeft. Dit moet ergens in dit najaar zijn beslag vinden. Als de afstoting van Synchrony Finance eenmaal een feit is, dan resteert GE nog het afstoten van assets buiten de Verenigde Staten. Het gaat dan om financiële activiteiten in landen als Frankrijk, Italië en ook Japan. Als ook dat proces ook achter de rug is, dan is het de bedoeling dat het restant van GE Capital de activiteiten van de industriële poot gaat ondersteunen.

  De belegger mag rekenen op een extraatje dankzij deze grote uitverkoop. GE gaat naar schatting $ 30 miljard apart zetten voor de inkoop van eigen aandelen. Dat zal een stevige basis onder de koers van het aandeel leggen. Overigens was de dreiging van het omvallen van GE niet de enige aanleiding om GE Capital grotendeels de deur uit te doen. De prestaties van de financiële poot stonden al jaren ter discussie en veel analisten waren van mening dat het achterblijven van de koers van GE over een reeks van jaren vooral te wijten was aan juist de mindere prestaties van GE Capital, dat ook nog eens nadelig uitpakte op de waardering van General Electric als geheel!

  GE 2.jpg

  Een deel van de opbrengst van de afgestoten onderdelen van GE Capital is bestemd om de industriële poot te versterken. Want ook daar blijft nog veel te wensen over. Zo zal waarschijnlijk nog dit jaar de overname van het Franse Alstom definitief worden. Het overnamebedrag bedraagt $ 9,5 miljard maar GE gelooft, of liever gezegd belooft, dat Alstom in 2015 zeker $ 0,05 aan de winst per aandeel gaat bijdragen. In 2018 kan dat al opgelopen zijn naar $ 0,15 per aandeel. Overigens gaan er ook bij de Industriële tak divisies de deur uit. GE is druk doende de divisie Appliances (huishoudelijke apparaten) te verkopen aan het Zweedse Electrolux.

  GE probeert ook nog eens aansluiting te vinden bij de digitale wereld en in het bijzonder bij the Internet of Things. Alweer vijf jaar geleden is GE daarom gaan investeren in software. Het is een divisie die in 2015 een omzet moet bereiken van $ 6 miljard maar in 2020 moet dat al een bedrag zijn van $ 15 miljard. Daarnaast heeft GE een grote belangstelling ontwikkeld voor Big Data. Om zich ook op dat gebied te laten gelden zal het bedrijf de komende jaren fors gaan acquireren. Een acquisitie zal al snel een omvang bereiken van $ 10 miljard. Big Data analyse moet klanten van GE in staat stellen hun werk efficiënter uit te voeren zodat er minder tijd verspild wordt en de productie minder vaak stil gelegd hoeft te worden.

  GE 3.jpg

   

  De daadkracht van Ceo Immelt en zijn management wordt ook ingegeven door de verschijning van een ongewenste gast, het hedgefund Trian Fund Management van Nelson Peltz. Deze activistische belegger heeft een naam te verliezen als het er om gaat het management van bedrijven tot grote spoed en daadkracht aan te zetten. Volgens Peltz bedienen de meeste bedrijven hun beleggers slecht. Peltz heeft Immelt al laten weten dat GE op de goede weg is door de recente transformatie maar dat de marges nog een stuk beter moeten worden. Het ultieme wapen van Nelson Peltz is om eerst een of meer zetels in de Raad van Commissarissen te verwerven om zo het management beter te kunnen sturen. In het ergste geval kan dat betekenen dat een bedrijf zich gaat splitsen zoals nu het geval lijkt bij het chemiebedrijf E.I Du Pont de Nemours. Het aantreden van Peltz had uiteraard een zeer positieve impact op de koers van General Electric

  Heeft Peltz veel reden tot klagen? De omzet van de industriële tak steeg met 4% naar een waarde van $ 26,2 miljard. Dat is een sterke prestatie omdat de concurrentie bleef steken bij een gemiddelde stijging van 1%. Het operationeel resultaat ging met 9% omhoog. De marges, de favoriete ratio van Peltz, verbeterde met 100 basispunten. Met de orderportefeuille ging het op het eerste gezicht bergafwaarts. Die kromp met maar liefst 23% maar de krimp was vooral het gevolg van een lastige vergelijking met 2014. In dat jaar mocht de industriële poot enkele bijzonder grote opdrachten noteren. Genormaliseerd zou er een daling van pakweg 5% overblijven. De krimp van de orderportefeuille is niet een typisch GE probleem maar eerder een sectorprobleem. Ook andere industriële bedrijven zien een verslechtering van het orderboek en dat wijst er toch op dat het wereldwijd minder gaat met de industrie en dat er misschien wel van een industriële recessie gesproken mag worden.

  Alles overziend lijkt General Electric na jaren van min of meer stagnatie weer de wind in de zeilen te hebben. De afslanking van GE Capital verloopt feitelijk sneller dan verwacht. Het ziet er nu naar uit dat die afslanking al in 2016 voltooid zal zijn, in plaats van in 2017. Dat geeft de koers van het aandeel een steuntje in de rug. Een snelle afhandeling van de verkoop van Synchrony, maar ook van de divisie Appliances, zullen de koers alleen maar verder omhoog brengen. Beleggers weten de voortvarendheid van het management van GE op waarde te schatten.

  Hoewel de industriële sector in zwaar weer lijkt terecht gekomen blijft GE met vertrouwen naar de nabije toekomst kijken. Het bedrijf heeft de verwachtingen voor heel 2015 zelfs iets aangescherpt. Waar eerst nog een winst per aandeel van $ 1,10 - $ 1,20 voor heel 2015 in de pen zat is de bandbreedte nu ingeperkt. Het wordt nu een winst per aandeel van $ 1,13 - $ 1,20. Daarbij past nog de aantekening dat de aankoop van het Franse Alstom zeker $ 0,01 per aandeel kost! Na 2015 gaat Alstom een positieve bijdrage leveren.

  De komende jaren mag er dus weer wat verwacht worden van GE. Er mag vanaf 2016 weer gerekend worden op een versnelling in de groei van de winst per aandeel. Bovendien gaat ook het dividendrendement geleidelijk omhoog. Een omvangrijk programma van inkoop eigen aandelen zal de koers blijven steunen. In onze visie is het aandeel in het bijzonder geschikt voor de defensieve en gebalanceerde beleggingsportefeuille!

   

  Figure 1 Kerncijfers General Electric

  GE 4.png

  Cor Wijtvliet

   

  Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer informatie over de diensten van ER Capital Vermogensbeheer dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

  KLIK HIER

   

  Westplein 9, 3016 BM ROTTERDAMTelefoon: 010 - 28 81 446 / Email: nieuwsbrief@ercapital.nl / Website: www.ercapital.nl

   

   
   
  Disclaimer

  Deze nieuwsbrief is samengesteld door ER Capital Vermogensbeheer BV, een groepsmaatschappij van ER Capital NV. ER Capital Vermogensbeheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het zijn van een beleggingsonderneming als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a Wft respectievelijk art. 2:96 Wft. De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief, waaronder eventuele bekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaade resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in/via deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiele dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van ER Capital Vermogensbeheer BV, noch is de informatie bedoeld als basis voor beleggingsbeslissing. Voor de toepasselijke voorwaarden en risico's van de in deze nieuwsbrief vermelde aandelen en obligaties wordt verwezen naar de prospectus en eventuele financiele bijsluiter van deze aandelen en obligaties.

   

  TWEETS