NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Farmaceutische bedrijven staan voor grote uitdagingen

  • 3/28/2016

  Farmaceutische bedrijven staan voor grote uitdagingen

  Farmacie.jpg

   

  Het zijn moeilijke tijden voor de Life Science industrie. De boodschap van overheden overal ter wereld is, dat deze sector meer moet presteren met minder middelen. Het betekent ook, dat de sector zich steeds vaker publiekelijk moet verantwoorden voor het prijsbeleid. Dat gaat de sector niet goed af. Een uitspraak van presidentskandidate Hillary Clinton over dit prijsbeleid zorgde voor schokgolven binnen de sector en koersen kelderden.

  De kritiek op de sector is begrijpelijk. De uitgaven van landen aan de gezondheidszorg lijken niet te stoppen. De verwachting is, dat wereldwijd de uitgaven aan gezondheidszorg in de jaren 2015 -2019 met gemiddeld 4,3% zullen stijgen. De Life Science sector kijkt dan ook met voorzichtig optimisme naar de komende jaren. Life Science zal profiteren van de stijgende behoefde aan gezondheidszorg. De instabiele economische vooruitzichten nopen tot voorzichtigheid.

  De farmaceutische sector

  De bestedingen in de farmaceutische industrie zullen zich tot 2020 ontwikkelen in lijn met de uitgaven aan gezondheidszorg. De groei is grotendeels te danken aan de vergrijzing, aan de groei  van het aantal chronische ziektes en aan  de vraag naar dure medicijnen op maat. Aan het einde van dit decennium kan dit segment van de Life Science industrie een wereldwijde omzet genereren van $ 1,4 biljoen.

  Er spelen echter aantal problemen die de komende jaren roet in het eten kunnen komen. Er is al melding gemaakt van de aanhoudende prijsdruk en de neiging van overheden de sector steeds meer te reguleren. Zwakke economische prestaties van landen als Brazilië, China en Rusland vormen eveneens een probleem. De farmaceutische industrie zal de komende jaren nog enkele interne problemen moeten oplossen. Bedrijven zien tot 2020 veel patent op  succesvolle medicijnen komen te vervallen. Dat noopt tot het nog verder opvoeren van de R&D-inspanningen. 

  Farmacie 1.png

  Traditioneel proberen farmaceutische bedrijven succes te kopen door te acquireren. Die oplossing lijkt zijn tijd gehad. Bedrijven letten meer en meer op de kwaliteit van de portfolio. De achterliggende gedachte is dat een bedrijf niet meer alles voor iedereen hoeft te betekenen. Men maak  weloverwogen keuze en bouwt op basis daarvan een nieuwe portfolio op steunend op gerichte R&D en selectieve acquisities.

  Biotechnologie

  Het kan best zo zijn, dat een deel van de oplossingen van bovenstaande geschetste problemen te vinden zijn binnen de biotechnologie. Het succes van biotechbedrijven is de laatste jaren opvallend groot. Medicijnen, ontwikkeld op basis van biotechnologie, zijn veel succesvoller dan hun farmaceutische concurrenten. Het biotechnologisch aandeel in de totale medicijnverkoop zal de komende jaren alleen maar stijgen. Het succes van de biotechbedrijven maakt hen tot geliefde overnamekandidaten! 

  Farmacie 2.png

  Het derde segment binnen de Life Science industrie is die van de Medische Technologie. Ook hier zijn de vooruitzichten goed. Tot aan het einde van dit decennium zal de groei op gemiddeld 4,1% per jaar uitkomen.

  Farmacie 3.png

   

  Het succes van dit segment is te danken aan het groeiend besef, dat een goede diagnostiek een absolute voorwaarde is om te bepalen of een medicijn al dan niet doet wat er van verwacht wordt. De vraag naar dit type medische apparatuur zal de komende jaren alleen maar toenemen, omdat het aantal toepassingen alleen maar toeneemt. Tegelijkertijd zien overheden in een brede toepassing van diagnostische technieken een middel om de kosten voor de gezondheidszorg beter in de hand te houden.

   De ranglijst van grote bedrijven in medische technologie wordt aangevoerd door het Amerikaanse Medtronic. Het bedrijf verwierf de eerste plaats door in 2014 voor een bedrag van $ 50 miljard Covidien over te nemen. Medtronic is een van de favorieten van ER Capital in de sector Life Science. Het is echter niet de enig favoriete naam. Er zijn er nog meer. Lees hieronder welke dat zijn. ER Capital is overwogen in Life Science. De sector is recentelijk afgestraft door bijvoorbeeld de vrees voor politieke druk. We geloven echter dat de vooruitzichten geleidelijk verbeteren.

  1. Amgen

  Lees onze volledige analyse: Amgen.pdf

  2. Biogen

  Lees onze volledige analyse: Biogen.pdf

   

  3. Fresenius

  Lees onze volledige analyse: Fresenius.pdf

   

  4. Johnson & Johnson

  Lees onze volledige analyse: Johnson&Johnson.pdf


  5. Medtronic

  Lees onze volledige analyse: Medtronic.pdf

   

  6. Novartis

  Lees onze volledige analyse: Novartis.pdf

   

  7. Roche

  Lees onze volledige analyse: Roche.pdf


  8. Sanofi

  Lees onze volledige analyse: Sanofi.pdf

   

  Cor Wijtvliet


   

  TWEETS