NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Extreme volatiliteit keert terug op de internationale oliemarkten

  • 2/17/2017

  Extreme volatiliteit keert terug op de internationale oliemarkten

  Volatiliteit.jpg

  De geschiedenis leert geen lessen, maar het is de moeite waard de geschiedenis goed te bestuderen. Dat geldt zeker voor de oliemarkt. Amerikanen en Europeanen hebben OPEC vaak beticht van manipulatie van de  prijs, maar zeker de Amerikanen zijn geenhaar beter. Tusen 1930 en 1970 blonken ze uit in het manipuleren van het olie-aanbod en legden aldus een bodem onder de prijs. In die jaren legde de Amerikaanse overheid oliemaatschappijen en individuele staten de verplichting productiequata’s op om zo te voorkomen dat prijzen te heftig op en neer zouden bewegen. Op die manbier werden de belangen van de sector, burgers, beleggers en overheid het bet gediend, zo was de gedachte.

  Het beleid van toen staat haaks op de structurele veranderingen die de internationale oliemarkten te weachten staan. Die veranderingen kunnnen grote gevolgen hebben voor de oliesector, maar ook voor de economische groei, de internationale veiligheid en het milieu. Het afgelopen decennium schoten olieprijzen in snel tempo omhoog en omlaag. Het luidde het einde in van OPEC als manager van het aanbod en de  terugkeer van de vrije markt. Het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid zijn dat prijzen over een lange termijn heftig gaan bewegen. Dat brengt grote financiele, economische en geopolitieke risico’s mee voor de burger, bedrijfsleven en overheden.

  Meer lezen:http://beurshalte.nl/blog/extreme-volatiliteit-keert-terug-op-de-internation/


   

  TWEETS