NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Europese Consumer Staples tonen veerkracht

  • 4/5/2016

  Consumer.png

   

  Beleggers, die de afgelopen jaren in de sector Europese Consumer Staples geïnvesteerd hebben, zullen daar geen spijt van gehad hebben. Dat leert een snelle blik op bovenstaande grafiek. Ook 2015 was weer een mooi jaar, waarin de sector de bredere markt met straatlengten versloeg. De hamvraag is derhalve of al dat moois ook in 2016 terug te zien zal zijn?

  De outperformance van Consumer Staples ten opzichte van de brede markt is grotendeels terug te voeren op een beperkt aantal factoren. De eerste is uiteraard de forse daling van de prijs van de diverse commodities. De Commodities Super Cycle lijkt definitief achter ons te liggen. De tweede factor van belang was het wereldwijde rumoer dat ontstond in het midden van 2015 na de depreciatie van de Chinese Renminbi en de effecten daarvan op de Opkomende Markten. Een laatste factor van belang was de slechte gang van zaken binnen de sector Energie. Dat alles maakte de sector Consumer Staples steeds aantrekkelijker. Eearnings in deze sector ontwikkelden zich verhoudingsgewijs goed. Zo slaagde de sector er goed in om de gevolgen van de waardedaling van lokale valuta’s ten opzichte van de euro te ondervangen door prijsverhogingen. Dat gebeurde ook al in 2013 en 2014. Het betekent weer wel, dat de volumes in de Opkomende Markten steeds meer onder druk komen. Aanhoudende kostenbesparingen droegen ook nog een steentje bij aan de margeverbetering in 2015.

  Aan het begin van 2016 moeten we vaststellen, dat de waardering voor de sector fors is opgelopen. Die hoge waardering is voor een belangrijk deel te danken aan de grote aantrekkingskracht van de sector in vergelijking met andere beleggingsklassen, zoals bijvoorbeeld obligaties. Het dividendrendement is verre te verkiezen boven dat op staatsobligaties.

  De grote vraag is, of dat Europese herstel in 2016 wel echt handen en voeten krijgt. Dat herstel wordt al enkele jaren aangekondigd, maar de hoop erop is steeds snel vervlogen. Voorlopig lijken reële zorgen over China en over de Opkomend Markten in het algemeen eens een herstel in Europa in de weg te staan. Twijfel over het herstel zal de aantrekkingskracht van de sector gaande houden ondanks de hoge waarderingen.

  Los van een al dan niet nakend Europees herstel spelen er nog andere factoren die van invloed zijn op de sector in het lopende jaar. Zo denken analisten, dat de groei van de sector in 2016 omhoog gaat naar 4,5%. Voorwaarde is wel, dat het segment Sterke Dranken eindelijk zijn belofte invult. Dit segment doet het al enkele jaren slecht door het afbouwen van voorraden in de verschillende regio’s, maar ook door het anti-corruptiebeleid in China. Analisten denken, dat aan het afbouwen van voorraden in 2016 een einde komt. Er is geen aanleiding om te veronderstellen, dat de vraag in de verschillende regio’s fundamenteel gaat veranderen ten opzichte van 2015.

  consumer 1.png

  Uiteraard spelen wisselkoersen ook een rol. Europese Consumer Staples zijn zeer nadrukkelijk aanwezig in de Opkomende Markten en zijn dus gevoelig voor de verzwakking van de lokale valuta's ten opzichte van de euro.

  ER Capital heeft een neutrale weging in de sector Consumer Staples. Onze favorieten worden hieronder beschreven.

   

  1. Danone

  Lees onze volledige analyse: Danone.pdf

  2. Heineken

  Lees onze volledige analyse: Heineken.pdf

  3. LVMH

  Lees onze volledige analyse: LVMH.pdf

  4. Unilever

  Lees onze volledige analyse: Unilever.pdf

  Met trots willen wij u mededelen dat vanaf heden onze nieuwe website live is gegaan! Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen! www.ercapital.nl

  Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer informatie over de diensten van ER Capital Vermogensbeheer dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

  KLIK HIER

   

  Westplein 9, 3016 BM ROTTERDAMTelefoon: 010 - 28 81 446 / Email: nieuwsbrief@ercapital.nl / Website: www.ercapital.nl

   

   
   
  Disclaimer

  Deze nieuwsbrief is samengesteld door ER Capital Vermogensbeheer BV, een groepsmaatschappij van ER Capital NV. ER Capital Vermogensbeheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het zijn van een beleggingsonderneming als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a Wft respectievelijk art. 2:96 Wft. De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief, waaronder eventuele bekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaade resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in/via deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiele dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van ER Capital Vermogensbeheer BV, noch is de informatie bedoeld als basis voor beleggingsbeslissing. Voor de toepasselijke voorwaarden en risico's van de in deze nieuwsbrief vermelde aandelen en obligaties wordt verwezen naar de prospectus en eventuele financiele bijsluiter van deze aandelen en obligaties.

   

  TWEETS