NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Er dreigt een tekort aan groene beleggingen

  • 12/5/2017

  Er dreigt een tekort aan groene beleggingen

  Groen.jpg

  Groen beleggen wordt steeds populairder en dat is te merken. Volumes van milieuvriendelijke en sociaal verantwoordelijke uitgiftes van obligaties groeien, de markt wordt daardoor steeds dieper. De kans wordt met de dag groter dat beleggers een premie moeten gaan betalen voor dit soort papier terwijl de yield lager gaat uitvallen. Uiteindelijk draait alles om de vraag naar dit ethisch papier. De snelle groei daarvan heeft de markt verrast en zo kan het gebeuren dat groen papier het beter doet dan de verschillende indices. Dat is vooral toe te schrijven aan de opdracht aan veel institutionele beleggers om in ieder geval gedeeltelijk ethisch te gaan beleggen. Dat schept een vraag waar de markt niet aan kan voldoen ondanks een snelle groei van de uitgifte van ethisch papier in de laatste jaren. Volgens Moody’s is er dit jaar al voor een bedrag van $ 95 miljard aan ethisch papier uitgegeven en in de markt gezet. De groene markt laat zich ook weer onderverdelen in segmenten. Zo is er een markt voor obligaties met een sociaal oogmerk.  Dat segment heeft dit jaar al $ 7,3 miljard opgehaald. In een ander segment, duurzaam, gaat dit jaar al $ 8,4 miljard om tegen $ 6,2 miljard in 2016.

   Groen 1.png

  Op zich zijn dat mooie en indrukwekkende bedragen, maar ze vallen in het niet vergeleken bij de omvang van de markt voor doorsnee obligaties. Volgens insiders wordt de groei van het ethisch segment geremd, omdat er voor de uitgevers nog te weinig duidelijk voordeel te behalen is. De uitgevers moeten bovendien zeer omzichtig en grondig te werk gaan om het risico op reputatieschade zoveel mogelijk te beperken. Het beperkt aanbod impliceert dat er weinig handel in ethisch papier is. Dat betekent in ieder geval dat er in de kleine secondaire markt wel een premie betaald moet worden, een schaarste premie. Een grotere markt zou een eind aan de schaarste premie kunnen maken waardoor de handel kan toenemen.

  Dat klinkt logisch, maar misschien verdient ethisch papier wel een premie. Het in de markt zetten van groen papier gaat met meer inspanningen en kosten gepaard dan ‘normaal’ papier. Kopers van ethisch papier willen op voorhand weten waar het geld voor gebruikt wordt en willen ook nog eens weten wat de resultaten van hun investeringen zijn. Zodoende is een premie op zijn plaats. De uitgever biedt zijn afnemers een extra service in de vorm van meer transparantie. Uiteraard is niet iedereen het daarmee eens. Er zijn beheerders van groene fondsen die jaren moeite hebben gedaan hun beleggers te overtuigen dat ethische criteria geen rem hoeven te zetten op de resultaten. Als er dan plotsklaps een premie betaald moet worden, dan ondermijnt dat hun betoog en geloofwaardigheid.

  De discussie over nut en noodzaak van een premie is duidelijk nog niet beslist. Die duurt nog wel een poos. Maar misschien beslist de praktijk de discussie wel. Er is nog steeds schaarste en dus zal er een premie gevraagd worden, zolang die schaarste aanhoudt!

  Groen 2.png

   

   

   

   


   

  TWEETS