NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  ElringKlinger groeit dankzij groene producten

  • 10/2/2018

  ElringKlinger groeit dankzij groene producten

  Algemeen:

  Elringklinger is een wereldwijde ontwikkelaar en leverancier van cilinderkoppen, speciale pakkingen en afschermcomponenten die voor uitlaatsystemen, motoren en transmissies worden gebruikt. Elringklinger streeft met haar producten naar vermindering van uitstoot en wil het brandstofverbruik beperken. Het aandeel Elringklinger wordt verhandeld op de beurs van Frankfurt en maakt deel uit van de MDAX-index.

  ElringKlinger.png

  Lees verder Cor Wijtvliet

  Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

  Waardering:

  Wij hanteren een aantal criteria om een onderneming te selecteren als belegging voor de lange termijn waaronder de “voorspelbaarheid van de resultaten”. In de automotive business is dit op het ogenblijk een groot vraagteken. Daar staat tegenover dat de koersen behoorlijk onderuit zijn gegaan. Daarmee is onze veiligheidmarge toegenomen.

   ElringKlinger 0.0.png

   

  Elringklinger heeft over de laatste 15 jaar op iedere €100,- ingehouden winst gemiddeld €14,50 verdiend (=Rentabilteit Eigen Vermogen). Er werd in die periode nooit verlies geleden en in het minste jaar 2017 bedroeg de REV nog altijd 7,7%. De laatste 5 jaar bedroeg de REV 11,5% en op basis van de consensus prognoses van de winst per aandeel voor de komende drie jaar 8%.

  Uitgaande van de consensus prognoses waarderen wij het aandeel op €12.- en op basis van de REV van de laatste 5 jaar op €19,20. In beide gevallen is het aandeel bij de huidige koers ondergewaardeerd.

   

  Financiering:

  De financiering is normaal te achten voor een bedrijf als Elringklinger en consistent in de tijd.

  Dividend en beleggingsresultaat (=koerswinst +dividend):

  Elringklinger keert zo’n 35% van de winst uit. Het dividendrendement ligt historisch boven de 2%.

  Het beleggingsresultaat bedroeg over de laatste 15 jaar gemiddeld 24,5% maar over de laatste 5 jaar minus 2%

   Automotive industrie nog geloofwaardig?

  De automotive industrie heeft door schandalen aan geloofwaardigheid ingeboet. Het kan lang duren voor het vertrouwen terug is. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het aanschaffen van automotive aandelen.

  Toelichting grafiek:

   

  Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com

  Vervolg Cor Wijtvliet

  Resultaten:

  ElringKlinger heeft naar eigen zeggen beter dan verwachte resultaten geboekt over het 2de kwartaal van 2018. De omzet groeide gecorrigeerd voor valuta-effecten en voor de verkoop van het bedrijfsonderdeel Hug met 11,6% naar € 430,8 miljoen. Het groeitempo van meer dan 11% is beduidend beter dan de groei van de wereldwijde groei van de automobielproductie. Die beliep in het 2de kwartaal 5%. Over het 1ste halfjaar van 2018 bedroeg de organische groei 8,4%. De orderportefeuille groeide met 1% naar een totale waarde van € 1,038 miljard, een record.

  Elringklinger groeide in alle relevante regio’s van de wereld. Bijzonder sterk was de groei in de Nafta-regio, een samenwerkingsverband tussen Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Ondanks een lichte daling van de productie van voertuigen (-0,8%) zagen de Duitsers in deze regio de omzet groeien met 9,4%.

  EBIT kwam uit op € 26,3 miljoen. Dat was een fikse daling ten opzichte van EBIT in het 2de kwartaal van € 37,2 miljoen. De daling was ten dele toe te schrijven aan een stijging van de prijzen voor relevante grondstoffen. De operationele marge daalde van 9,1% naar 6,1%. Over het 1ste halfjaar bedroeg de marge 7,5% tegen 9,1% in 2017.

   

   Elringklinger 0.1.png

  Motivatie:

  Op 25 juni 2018 kwam Elringklinger met een winstwaarschuwing naar buiten. Op basis van de resultaten over de maanden april en mei verwachtte het bedrijf dat de EBIT-marge voor heel 2018 niet zou uitkomen op 9% maar op 7%. De oorzaak voor de winstwaarschuwing was in de eerste plaats het sterk oplopen van relevante commodities, zoals staal en aluminium. Daarnaast moest Elringklinger extra kosten maken om de snelle groei in de Nafta-regio bij te benen. Wel bleef het bedrijf ervan overtuigd dat de omzet sneller zou groeien dan die van de automotivesector. Die zal naar schatting met 2% - 3% groeien in 2018. Elringklinger verwachtte daar met 2 – 4 procentpunt overheen te gaan.

  Minder dan 2 maanden later bevestigt ElringKlinger de winstwaarschuwing van 25 juni. De 2de helft van 2018 lijkt vervuld van economische en politieke onzekerheden. Er is vooral onduidelijkheid over de aard en de intensiteit van de tarievenoorlog. Daarmee is er onzekerheid in hoeverre die de resultaten van Elringklinger zullen beïnvloeden. Dan is er nog onduidelijkheid in hoeverre de nieuwe WLTP-testprocedures de uitkomsten van Elringklinger negatief gaan beïnvloeden. WLTP-procedures zijn de aangescherpte eisen voor dieselauto’s. Producenten als Daimler en Volkswagen hebben al laten weten dat de nieuwe procedures als gevolg hebben dat bepaalde series voorlopig niet meer verkocht kunnen worden.

  ElringKlinger 1.1.png

  Elringklinger blijft er desondanks van overtuigd dat het bedrijf sneller zal kunnen blijven groeien dan de markt. Dat schrijft het toe aan de succesvolle strategie om al vroeg in te spelen op de ‘vergroening’ van de sector. Elringklinger claimt een koppositie als het gaat om ‘groene productie’. Juist daarom verwachten de Duitsers ook komende jaren sneller te blijven groeien dan de wereldwijde productie van voertuigen. Daarom zal niet alleen de omzet sneller groeien maar ook de EBIT- marge voor inkoop.

  Dieselschandalen en tarievenoorlogen doen de sector geen goed. Het goede nieuws voor ElringKlinger is dat er schijnbaar een einde is gekomen aan de handelsspanningen tussen Mexico en de VS. Het is echter onduidelijk in hoeverre de Duitsers kwetsbaar zijn voor tariefsverhogingen door China. Elringklinger heeft weliswaar een Joint Venture in China, maar dat betreft vooral de ontwikkeling van lithiumbatterijen.

   

   


   

  TWEETS