NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Dreigende tekort aan koffie en cacao

  • 2/22/2015

  Dreigende tekort aan koffie en cacao

   

  In 2014 stegen de prijzen voor cacao en koffie naar recordhoogtes. Ongunstige klimatologische omstandigheden, plantenziektes en epidemieën waren de belangrijkste oorzaken voor een veel te kleine oogst. Als de voortekenen niet bedriegen, dan mogen we in dit jaar op een herhaling van zetten rekenen.

  Koffie.jpg

  Krijgen we dit jaar een herhaling van zetten te zien als het om de prijs van koffie en cacao gaat? Het huidig prijsniveau voor beide soft commodities ligt ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden. In de loop van 2014 zijn de prijzen steeds verder opgelopen om in het zicht van de nieuwe oogst weer te gaan dalen. Het zou zomaar kunnen, dat we in 2015 een zelfde soort trend gaan volgen. Althans, dat is de mening van Sunny Verghese, oprichter en ceo van het handelshuis Olam. Dit handelshuis in soft commodities is gevestigd in Singapore en heeft een wereldwijd marktaandeel van 16% op het gebied van cacao. De woorden van de ceo van Olam leggen dus het nodige gewicht in de schaal.

  Olam gaat ervan uit, dat de arabica koffieoogst in Brazilië ook in 2015 niet geweldig zal zijn. Opnieuw is aanhoudende droogte de belangrijkste oorzaak. Dat was in 2014 ook al het geval. Het handelshuis denkt dat er ongeveer 49 miljoen balen geplukt gaan worden. Dat is 2 miljoen lager dan eerdere schattingen, maar het is nog behoorlijk hoger dan de schattingen van het officiële Braziliaanse bureau voor de Oogst, Conab. Dat denkt nu, dat er op zijn best 44,1 – 46,6 miljoen balen van het veld komen. Het gaat Verghese niet om de precieze aantallen maar om de onprettige boodschap achter al die getallen. Misschien dat de oogst niet eens gaat tegenvallen, maar meevallen zal zeker niet het geval zijn! Als die 49 miljoen balen een feit worden, dan zal er dit jaar een tekort ontstaan aan arabica koffie van 4 à 5 miljoen balen. Dat tekort kan in 2016 oplopen naar 5 à 6 miljoen balen, aldus het handelshuis. Voor robusta koffie zal het tekort neerkomen op 3 à 4 miljoen balen.

  Koffie1.png

  Door dat tekort zal de verhouding tussen voorraden en vraag danig gaan verslechteren en dat heeft consequenties voor de prijs. Voor Verghese is het veelzeggend, dat de prijs voor arabica koffie in New York hardnekkig boven het niveau van $ 1,60 per pond is blijven steken, ondanks berichten over regenval in de door droogte geteisterde koffieregio’s. Voor de ceo is dat het bewijs, dat op de markten het besef doordringt dat er een tekort dreigt! De laatste keer, dat de verhouding tussen voorraden en vraag even belabberd was als nu het geval dreigt te worden, steeg de prijs naar $ 3,00 per pond! Dat is bijna het dubbele van het huidig prijsniveau. Hedgefunds schijnen zich ook bewust te zijn van wat komen gaat. Zij hebben massaal hun short posities omgezet in long posities.

   Zo mogelijk nog optimistischer is ceo Verghese over de prijsontwikkeling van cacao. De prijs van cacao had recentelijk fikse tikken gehad, toen bekend werd dat er in de periode oktober – december minder cacao verwerkt werd in Europa en Noord Amerika. De markt verbond hier de verkeerde conclusies aan en was even vergeten, dat er in het 3de kwartaal juist extra veel cacao verwerkt was. Daardoor waren de voorraden in het 4de kwartaal nog hoog! Handelshuis Olam stelt ook, dat de markt nog steeds het feit negeert, dat er in Afrika ook steeds meer capaciteit voor verwerking komt.

  koffie2.png

  De vraag blijft dus op niveau, maar het is zeer de vraag of het aanbod wel afdoende zal zijn. West Afrika, de belangrijkste regio voor de productie van cacao, wordt geteisterd door de Harmattan winden, hele droge en hete winden die van de Sahara richting West Afrika blazen. Voor een land als Ghana zijn de consequenties nu al groot. De oogst kan zomaar met 200 000 ton dalen naar 750 000 of 760 000 ton. Daardoor kan de jaarlijkse cacaoproductie 120 000 ton lager uitvallen dan nodig is. Dat zal evenals bij koffie voor een ongunstige balans tussen voorraden en vraag uit de markt zorgen, met alle consequenties van dien voor de prijs. Voor 2015 kan waarschijnlijk opnieuw het scenario van 2014 uit de kast gehaald worden, toen de prijs voor cacao steeg naar $ 3,350 per ton! Het is echter niet ondenkbaar, dat de prijs doorschiet naar het historisch niveau uit 2011 als de dreigende tekorten nog groter geraamd gaan worden!

  Het afgelopen jaar was een uitstekend jaar voor beleggers die een deel van hun vermogen in koffie en cacao hebben belegd. Dat kan ook dit jaar weer zomaar het geval zijn. Maar alles draait voor de belegger om de juiste informatie op het juiste tijdstip. Misschien kan Beurshalte u daarbij een handje helpen. Wij hebben de juiste mensen die u van advies kunnen dienen! De eerste stap daartoe is om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Ga daarvoor naar www.beurshalte.nl.

   

  Cor Wijtvliet

   

   


   

  TWEETS