NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Dividend onder druk bij verzekeraars

  • 9/30/2016

  Dividend onder druk bij verzekeraars

  verzekeraars.jpg

   

  Verzekeraars danken hun populariteit onder beleggers vooral aan het royale dividendrendement. Die is hoog en verzekeraars zijn er ook de afgelopen moeilijke jaren in geslaagd het rendement op peil te houdend en zelfs te verbeteren. Veel andere sectoren zijn daar niet of nauwelijks in geslaagd. Het is echter nog maar de vraag of beleggers loyaal blijven wanneer de sector niet langer in staat is de dividenduitkering te verhogen.

  Anders gezegd, beleggers verwachten dat verzekeraars de dividenduitkering blijven verhogen. Maar kunnen ze dat wel. Er is reden om aan te nemen dat gelet op de moeizame huidige omstandigheden dat twijfel op zijn plaats is. De groei van het dividend is afhankelijk van twee grootheden en wel de groei van de winst en hogere uitkeringen. In Europa is de groei van de winst in de afgelopen jaren vooral te danken aan de verbetering van de marges bij Property & Casualty (P&C). Dat was vooral te danken aan het vrijvallen van reserves en een gunstig claimklimaat. Natuurlijk staan beleggingsopbrengsten onder druk door de steeds lagere rente, maar die negatieve trend is gecompenseerd door grootschalige winstneming op beleggingen, ver boven het historisch gemiddelde. 

  Meer lezen: http://www.ercapital.nl/article/Dividend-onder-druk-bij-verzekeraars.html


   

  TWEETS