NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Digitaliseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan

  • 3/28/2018

  Digitaliseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan

  Digitaliseren.jpg

   

  Het proces van digitalisering transformeert elke sector van de economie. Ook de bankensector ontkomt er niet aan. De verwachtingen zijn hooggespannen. Digitalisering zal het businessmodel veranderen, de kosten verlagen en de marktbenadering vereenvoudigen en verkorten.  Het uiteindelijk resultaat zal zijn, dat retailbanken hun omzet met 20% kunnen verbeteren en de kosten met 30% kunnen verlagen.

  De cijfers zijn indrukwekkend, maar blijken in de praktijk eerder de uitzondering dan de regel. Vaak echter staan de investeringen niet in verhouding tot de uiteindelijke resultaten. Ook blijkt dat banken een onscherp beeld hebben wat digitalisering vermag voor de organisatie. Er is onduidelijkheid over de uitvoering van de programma’s, over de omvang ervan en over de effecten op de resultaten. In veel gevallen zeggen banken dat ze er problemen hebben om het juiste talent binnen te halen. Ook wijzen ze erop dat aandeelhouders met het benadrukken van aandeelhouderswaarde een sta-in-de-weg zijn voor het doen van voldoende investeringen. Anders gezegd, maar een handjevol banken slaagt erin om he proces van digitalisering volledig uit te nutten over de volle breedte van de organisatie. Voor het leeuwendeel blijft het vooralsnog behelpen en blijven de resultaten onder de maat, waardoor de transformatie een kostenpost blijft en geen meerwaarde creëert.

  Er zijn vier onderliggende oorzaken aan te wijzen die verklaren waarom het proces van digitalisering weinig of geen meerwaarde schept. De eerste is, dat bestaande IT-systemen zo verouderd zijn dat communicatie met de nieuwe digitale applicaties. Bovendien blijken de verouderde systemen nog steeds erg foutgevoelig. Er gaat zodoende heel veel tijd verloren voordat oud en nieuw succesvol geïntegreerd zijn.

  Elke verandering in een organisatie roept weerstand op en dat is in dit geval niet anders. Werknemers vrezen voor hun baan en daarom ‘saboteren ze de transformatie door zich weinig coöperatief op te stellen. Ook het onvermogen van banken om de juiste mensen met de juiste talenten aan te trekken vertraagt het digitaliseringsproces. De echte IT-specialist heeft de werkgever voor het uitzoeken. Dan doen banken niet mee, omdat ze als weinig inspirerend beschouwd worden. Een laatste oorzaak is dat banken niet beschikken over een juiste data-architectuur. Een gebrekkige architectuur laat systemen minder functioneren en laat schotten in stand tussen het operationele gebeuren en de producten van de bank. Een goede architectuur verhoogt de waarde van de voorhanden data, maakt data-analyse mogelijk en legt daarmee de basis voor allerlei applicaties die de efficiency van de organisatie en de medewerker kunnen verhogen.

  Digitaliseren 1.png

   

  Wat kunnen banken doen om deze problemen de baas te worden om zo alsnog optimaal te kunnen profiteren van het proces van digitalisering. De eerste mogelijkheid is die van Digital as Business as Usual Plus (BAU+). Het proces van digitalisering wordt voortgestuwd door het bestaande businessmodel en managementteam. De nieuwe aanpak maakt stapsgewijze vorderingen. Een bank kan ook besluiten om een nieuwe businessunit in het leven te roepen om de digitale transformatie voor elkaar te boksen. De meest verregaande oplossing is dat er een geheel nieuwe digitale bank gebouwd wordt met een eigen P&L en een geëigende technologie.

  Het grote voordeel van BAU+ is dat deze aanpak snel voor resultaten zorgt in de vorm van lagere kosten en hogere omzetten. Het nadeel is, dat er geen fundamentele veranderingen plaatsvinden. Daarmee blijft de efficiencywinst beperkt. In dat opzicht is het opzetten van een nieuwe businessunit een stap vooruit. Het is duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor het proces ligt. Een aparte unit maakt het gemakkelijker om het hele proces bedrijfsbreed uit rollen. Een duidelijk nadeel is weer wel dat een nieuwe unit bijdraagt aan de complexiteit van de hele organisatie met alle bureaucratische nadelen vandien. De meest drastische aanpak is die opzetten van een geheel nieuwe digitale bank, die helemaal losstaat van de bestaande bank. Het voordeel is duidelijk. Van meet af aan is het mogelijk te starten met een radicaal andere aanpak. De nieuwe bank ondervindt ook geen hinder van de bestande en verouderde IT-Systemen. Het onmiskenbare nadeel is wel, dat bij de bestaande bank alles bij het oude blijft.

  Digitaliseren 2.png

  Voor welke benadering een bank uiteindelijk kiest, hangt vooral af van de bredere strategie van de bank. Banken die voor een stapsgewijze aanpak kiezen lijkt de BAU+ aanpak het beste. Deze aanpak laat het snelst resultaten zien en dat kan weer als bewijs dienen dat digitale transformatie een juiste aanpak. Indien de nodige vooruitgang is geboekt, dan kan een bedrijf gaan kiezen voor de aparte businessunit. In dat geval kan de transformatie uitgerold worden over de hele organisatie. Mochten er echter sterke tegenkrachten de kop opsteken, dan kan de bank nog altijd voor de derde en laatste optie kiezen: het opzetten van een geheel nieuwe, digitale bank. De bank ontkomt er echter niet aan om ook bij de laatste optie het digitale proces over de bestaande bank uit te rollen.

  Banken moeten zich goed voorbereiden op het proces. Uiteindelijk draait het om grootschalige aanpassingen in de organisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat banken al in een vroeg stadium op zoek gaan naar het juiste talent en bouwen aan analytische capaciteiten. Bovendien moet er veel aandacht komen voor een cultuur van creativiteit en ondernemerschap om het felbegeerde talent vast te houden. Als het er om gaat om talent vast te houden, dan is de keuze voor de nieuwe digitale bank de succesvolste. Hier heeft het talent geen last van bestaande structuren en beperkingen. Wat altijd blijft is dat het topmanagement de hele organisatie moet mobiliseren om de transformatie tot een succes te maken. Die transformatie moet er opgericht zijn om de commerciële slagkracht van de organisatie te verhogen.

  Literatuur: the Boston Consulting Group, Why aren’s banks getting more from digital. 2017

   

   


   

  TWEETS