NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De techreuzen zijn te dominant geworden

  • 11/20/2017

  Boven.png

  19-11-2017, Jaargang 4, Editie 43

  De techreuzen zijn te dominant geworden

  Techreuzen.jpg

   

  De getallen zijn verbluffend en worden steeds verbluffender. Van de tien bedrijven met de hoogste marktkapitalisatie komen er acht uit de techsector. Die hebben een gezamenlijke kapitalisatie van maar liefst $ 4,7 biljoen. Dat is ongeveer 30% van de totale marktkapitalisatie van de 92 resterende bedrijven uit de top 100 van meest waardevolle bedrijven. Van deze acht bedrijven komen er zes uit de VS en twee uit China. SAP, het Europese techbedrijf met de hoogste marktwaarde, komt op nummer 60.

  Techreuzen 1.png

  Deze techdominantie en zeker de overheersende rol van Amerikaanse bedrijven roept een reeks vragen op. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor Europa? In dit deel is Koninklijke Shell het meest waardevolle bedrijf, maar die waarde blijft achter bij die van concurrent Exxon Mobile, de nummer acht in de top tien van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven. Optimisten zullen weinig waarde hechten aan dit gegeven. Europa kan toch haar voordeel doen van de inspanningen van de Amerikaanse en Chinese techreuzen. De pessimisten zullen erop wijzen dat een economie die niet meedoet in de technologiesector, ook niet meedoet in de economie van morgen. Het is voor Europa niet te hopen dat de pessimisten gelijk krijgen.

   Techreuzen 2.png

   

  Wat mogen we eigenlijk concluderen uit deze extreme waarderingen? Het antwoord is dat we hier te maken hebben met feitelijke monopolies. Op 30 september jl. had Apple een boekwaarde van $ 134 miljard, maar de marktkapitalisatie bedroeg op die dag $ 900 miljard. Het enorme verschil weerspiegelt de verwachting bij beleggers dat de winstgevendheid ook in de toekomst boven normaal blijft. Echter alleen een feitelijk monopolie kan die boven normale winstgevendheid waarmaken. Ook dat gegeven roept weer vragen op. Als er sprake is van een feitelijk monopolie, moeten overheden dan geen nieuw beleid formuleren? Dat zou moeten wanneer het monopolie niet tijdelijk is. Als er zogezegd geen sprake is van Schumpeters’ creative destruction. Volgens Schumpeter moeten nieuwkomers bestaande monopolies doorbreken. Het zou op zijn minst aanbevelingswaardig zijn om de huidige monopolisten te verbieden/verhinderen potentiele concurrenten op te kopen.

  Als we nog steeds aannemen dat bedrijven als Apple feitelijk monopolies zijn, wat betekent dat dan nog meer voor de economie? Sommige cijfers zijn veelzeggend. Op 30 september beliepen de totale assets van Apple een waarde van $ 375 miljard, maar die van de fixed assets slechts $ 34 miljard. De waarde van de lange termijninvesteringen was zes maal hoger dan die van de fixed assets. De nettowinst was op die dag 40% hoger dan de waarde van de fixed assets over het jaar tot september 2017.  Blijkbaar heeft Apple moeite om zijn enorme winsten profijtelijk te investeren. Welbeschouwd is Apple een beleggingsfonds gekoppeld aan een zeer innovatief bedrijf. Dat maakt het ook onzinnig om de belastingen voor deze bedrijven te verlagen om ze zo te verleiden meer te investeren. Dat impliceert ook dat de vennootschapsbelasting eerder omhoog moet en niet lager zoals nu voortdurend wordt beargumenteerd. Dat gezegd hebbende moet er ook het besef zijn dat de huidige belastingwetgeving, die nog steeds op een territorium is gebaseerd, hopeloos tekortschiet. Het is nagenoeg onmogelijk om vast te stellen waar precies de productie van die wereldwijd werkende techbedrijven plaatsvindt. De onmogelijkheid om deze bedrijven afdoende te belasten geeft hen weer wel een oneigenlijke voorsprong op bedrijven die wel duidelijk territoriaal werken.

  Techreuzen 3.png

  Los van de economische macht, beginnen de techreuzen ook steeds meer invloed op de media te krijgen. Facebook en Google zullen in 2017 pakweg 63% van de onlineadvertenties naar zich toe trekken. Tegelijkertijd voeden ze zich als parasieten met de informatie die derde partijen hebben verzameld. Ook hebben ze zich ontwikkeld tot uiterst efficiënte verspreiders van non-informatie. Erger nog, ze blijken kwetsbaar voor personen en instellingen wier doel het is om non-informatie te verspreiden. Daarmee kunnen Facebook en Google de democratie in gevaar brengen. Die vaststelling moet consequenties hebben. Een laatste punt is, dat deze techbedrijven een steeds grotere bedreiging gaan vormen voor de arbeidsmarkt. Technologie maakt steeds meer menselijk handelen overbodig. Dat zal zeker gebeuren als Kunstmatige Intelligentie een vlucht gaat nemen, zoals velen inmiddels vrezen. Niemand zal de zegeningen van de moderne technologie bestrijden, maar het is een brug te ver om ze te laten uitgroeien tot Masters of the Universe. Het is de hoogste tijd dat beleidsmakers ervan doordrongen raken wat er precies aan de hand is en daar snel naar gaan handelen. Het is de hoogste tijd.

  Bron: Marin Wolf, Taming the masters of the tech universe. Financial Times, 15-11-2017

   Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png

   

   


   

  TWEETS