NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De rol van olie is nog lang niet uitgespeeld

  • 3/12/2018

  Boven.png

  11-03-2018, Jaargang 5, Editie 10

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen!

   

   De rol van olie is nog lang niet uitgespeeld

  Oil.jpg

  Hoe lang is de wereld nog afhankelijk van fossiele brandstoffen? De opinies daarover lopen scherp uiteen. Toch lijkt er zich een meerderheid te vormen, die ervan uit gaat dat de rol van olie al over 10 a 15 jaar uitgespeeld kan zijn. Dat optimisme is begrijpelijk gelet op de enorme aandacht die er is voor bijvoorbeeld renewable energy en de opmars van de elektrische auto.

  Er is echter ook een categorie analisten die wat minder enthousiast is en wat meer afstandelijk. Die categorie denkt dat de rol van olie verre van uitgespeeld is en dat dit  misschien nog wel vele decennia gaat duren. Die analisten stellen droogjes vast dat dankzij de lage olieprijzen van de afgelopen drie jaren het verbruik van olie meer dan op peil is gebleven. De aanhoudend lage olieprijzen hebben de verkoop van nieuwe auto’s mede gestimuleerd. De voortschrijdende urbanisatie in combinatie met een boeiende economie heeft de vraag naar transport verder aangejaagd.

  De groei van het aantal auto’s en de grote vraag naar transport vormen een solide basis onder de vraag naar olie en olieproducten. Ongeveer tweederde van de olieconsumptie komt op naam van de factor Transport. Auto’s zijn op hun beurt goed voor 40% van de vraag van deze factor Transport. Natuurlijk wordt in de sector personenauto’s hoog opgegeven van de stormachtige groei van de elektrische auto. Een groeipercentage van meer dan 50% over heel 2017 laat zich niet zomaar wegpoetsten. Dat neemt niet weg, dat de elektrische auto in 2017 slechts 2% uitmaakte van het totaal aantal nieuw verkochte auto’s en minder dan 0,2% vormt van het totaal aantal auto’s op de weg. Er rijden vandaag ongeveer 3 miljoen elektrische auto’s rond en dat scheelt pakweg 60.000 vaten olie per dag. Dat is minder dan 0,06% van de dagelijkse wereldwijde vraag naar olie.

  Optimisten wijzen vaak op de snelle opmars van de auto aan het begin van de 20ste eeuw. Binnen 15 jaar had de auto paard en wagen nagenoeg volledig uit het straatbeeld verdreven. Die vergelijking gaat volgens de realisten mank. De auto was een duidelijk kwalitatieve verbetering ten opzichte van paard en wagen. De elektrische auto is geen duidelijke verbetering ten opzichte van de verbrandingsmotor. De kosten zijn vaak hoger, het bereik in kilometers laat te wensen over en de infrastructuur voor het opladen van de auto ontbreekt vaak nog volledig. De kosten voor de batterijen dalen snel, maar het is de vraag of die prijsdaling kan doorzetten als er geen echte technologische doorbraak komt. De prijs voor vitale commodities als lithium en kobalt dreigen te exploderen.

  Oil 1.jpg

   

  Dat alles maakt de kans op een echte doorbraak van de elektrische auto gering. Die kans wordt er niet groter op als klassieke verbrandingsmotor de komende jaren alleen maar schoner en zuiniger wordt. Berekeningen van clubs als S&P Global Platts Analytics laten zien dat de olieproductie tot 2040 omhooggaat van 100 miljoen vaten per dag in 2018 naar 125 miljoen vaten in 2040. Die stijging laat zich vooral toeschrijven aan de toename van de factor Transport. Zelfs als de elektrische auto massaal op de weg verschijnt dan nog zal het het hele komende decennium duren voordat een omslag merkbaar is in de vraag naar olie. De daling zal echter eerder het gevolg zijn van de steeds zuinigere benzine- en dieselmotor dan van het succes van de elektrische auto.

  Willen we de omslag eerder bereiken, dan moet de wereld wellicht minder kijken naar de personenauto en meer naar de vrachtauto. Hier kan misschien meer succes behaald worden. In de wereld van het zware vrachtvervoer speelt ‘elektrisch’ nog nagenoeg geen rol. Toch wordt in dit segment van de transportsector het hoogste aantal kilometers afgelegd. Er is met andere woorden hier een wereld te winnen als de uitstoot naar (bijna) nul gaat. Dat zou kunnen door het introduceren van waterstof. Als dat zou gebeuren dan zou de vraag naar olie dramatisch omlaag gaan. Dan zou er werkelijk sprake zijn van disruptie van de bestaande orde. Dat zal waarschijnlijk alleen gebeuren als de wereld de doelstellingen van het Verdrag van Parijs serieus neemt en echt omarmt.

  Oil 2.jpg

  Cor Wijtvliet

   - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

   

  onder.png

   


   

  TWEETS