NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De prijs van een vat olie

  • 1/21/2015

  De prijs van een vat olie

  olievat.jpg

  In  een halfjaar tijd is de prijs van een vat olie nagenoeg gehalveerd en slingert momenteel zo rond het niveau van $ 50 per vat. De forse prijsdaling is groot nieuws, want de olieprijs bepaalt mede het welzijn van de wereldeconomie. Sinds 1970 is elke recessie voorafgegaan door een meer dan forse prijsstijging. Het omgekeerde is ook waar. Een forse verlaging van  het prijspijl voor een periode van tenminste 6 maanden mondde uit in een versnelling van de groei.

  Betekent de huidige daling naar een niveau van $ 50, dat dit voorlopig het nieuwe plafond is of is het opnieuw de bodem van het dal en gaat de prijs opnieuw opkrabbelen naar een nieveau tussen $ 75 en $ 100? De meesta analisten geloven in het laatste scenario. Gelet op de geschiedenis is het echter zeer wel mogelijk, dat het huidig niveau vann $ 50 het nieuwe plafond blijkt te zijn. De opstelling van de analisten is niet zo vreemd. Tussen 1974 – 1985 en  tussen 1998 en 2005 fluctueerde de prijs van een vat olie tussen $ 50 en $ 120. In de jaren 1986 – 2004 was dat tussen $ 20 en $ 50.  In de tussenliggende jaren zag OPEC zijn monopoliepositie gedwarsboomd door de snelle productie van bijvoorbeeld Noordzeeolie. Daardoor kon de prijs snel omlaag. Aan die gezonde competitieve omgeving kwam in 2005 een einde, omdat de snelgroeiende vraag uit China voor krapte op de markt zorgde. Dat gaf Saoedie Arabie de gelegenheid de prijsteugels weer aan te trekken.

  real price.png

  De oliemarkt is derhalve in de afgelopen decennia afwisselend gedomineerd door echte concurrentie en een ouderwets monopolie. Waar in de  dagen van weleer OPEC en met name Saoedie Arabie een pur sang monopolist was, zien we nu het omgekeerde. De Saoedi’s werpen zich op als representanten van de concurrentie. De Texaanse olieboeren daarentegen smeken OPEC bijna om weer als monopolist te gaan functioneren. Liever zien ze de Saoedis weer hun traditionele rol spelen van holding the balance. In tijden van overvloed moet dat land zijn productie beperken. Maar de Saoedie’s hebben goede argumenten om die rol niet meer te willen spelen. Door de eigen productie te beperken en zodoende de prijs hoog te houden, gaven ze de olieboeren uit Texas de gelegenheid om de eigen productiecapaciteit fors uit te breiden. Het deerde niet, dat die prouctiekosten hoog waren. De prijs was dat ook.

  In de zomer van 2014 zijn een aantal landen binnen OPEC tot de conclusie gekomen, dat hun oude strategie niet meer werkte. Sterker nog, ze werden er zelf slachtoffer van. Door zich beperkingen op de te leggen, gaven ze de Verenigde Satten gelegenheid zich te ontwikkelen tot een  nieuwe oliegrootmacht. Het antwoord van OPEC op deze nieuw uitdaging is om de prijzen te laten schommelen in de hoop dat ze zo laag worden, dat het voor Texas niet aantrekkelijk meer is om nog olie op te pompen. De productiekosten van schalie-olie liggen aanmerkelijk hoger dan die van een aantal OPEC leden. Daardoor zal schalie-olie en niet de olie van OPEC voortaan de rol van holding the balance gaan spelen. Stijgt de prijs teveel dan kunnen de Texanen heel eenvoudig hun productie weer gaan opstarten.

  De wetenschap, dat de Verenigde Staten even gemakkelijk hun olieproductie kunnen verlagen als verhogen dwingt OPEC om op volle toeren te blijven produceren. Dat betekent echter ook, dat de kosten voor een vat olie in Oklohoma of in Texas de bovenkant van de olieprijs gaat vormen. Die ligt gemiddeld op of net onder $ 50. De bodemprijs zal in dit scenario $ 20 bedragen. Dat  zijn onder normale omstandigheden de kosten  voor een vat conventionele olie!

   grafiek.png

  Cor Wijtvliet

   

  Bron: Anatole Kaletsky, a new ceiling for oilprices. Project-syndicate, January 14 2015

   

  BELANGRIJK

   

  - Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
  - Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
  - U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
  - Ontvangt u het Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

   


   

  TWEETS