NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De markt voor fusies en overnames lijkt op hol geslagen

  • 7/16/2018

  De markt voor fusies en overnames lijkt op hol geslagen

  M&A.jpg

  De spanningen in de wereld lijken alleen maar toe te nemen. In Europa groeit de onzekerheid over het hoe van de Brexit, terwijl het wapengekletter tussen de VS en China  voortdurend aanzwelt. De wereld kijkt gespannen toe, maar in een segment van de economie lijken ze geen oog te hebben voor wat er allemaal mis kan gaan in de wereld.

  We doelen dan op het segment van Fusies en Overnames. Daar beleven ze hoogtijdagen. In de eerste helft van 2018 kwamen wereldwijd deals tot strand met een totale waarde van maar liefst $ 2,5 miljard. Dat is een record, maar daar blijft het niet bij. Ook het aantal omvangrijke deals heeft in de eerste helft van dit jaar een nieuwe mijlpaal bereikt. Er kwamen maar liefst 79 deals tot stand met een waarde van meer dan $ 5 miljard. De club van deals met een waarde van meer dan $ 10 miljard telde in het afgelopen halfjaar 35 leden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de overname van het Amerikaanse Sprint door concurrent T-Mobile. Hiermee was een bedrag gemoeid van maar liefst $ 59 miljard. Er is echter een biedingenoorlog aan de gang tussen Disney en Comcast die dat kolossaler bedrag weer royaal te boven zal gaan. Het gaat hier om een deal met een waarde van $ 70 miljard. Bij JP Morgan denken ze dat ook in dit opzicht nieuwe mijlpalen gezet gaan worden. Voor heel 2018 verwachten ze maar liefst 66 fusies en overnames met een waarde van meer dan $ 10 miljard.

  Een veelheid van redenen motiveert bedrijven om op het overnamepad te gaan. Dankzij de belastinghervormingen van president Trump en een gezonde economie bulken de grote (Amerikaanse) corporates van het geld. Tegelijkertijd moeten ze vaststellen dat de organische groei van omzet en winst ondanks die gezonde economie te wensen overlaat. Fusies of overnames kunnen hier versneld verandering in brengen. Een tweede en zeer dringende reden vormen de technologische disrupties die elke sector van de economie gaan bedriegen. Grote technologische veranderingen dwingen bedrijven om hun positie strategisch te heroriënteren en om creatiever met de mogelijkheden om te gaan. Strategische allianties kunnen hierbij van pas komen om vormen van consolidatie in de eigen sector te bereiken om zo beter gewapend te zijn tegenover de boze technologische buitenwacht.

  M&A 0.1.png

  Helemaal aan het aardse gerommel hebben de dealmakers zich niet kunnen onttrekken. De Amerikaanse overheid heeft uit alle macht geprobeerd om de overname van Time Warner door AT&T voor het lieve sommetje van $ 80 miljard te voorkomen. Dat poogde ze tevergeefs met een beroep op de antitrustwetten. Dealmakers waren opgelucht en opgetogen. Als de overheid in het gelijk zou zijn gesteld door de rechter, dan hadden ze een streep kunnen zetten door een reeks van deals. Maar de opluchting is niet totaal. Ze zien toch met een enigszins bezwaard gemoed, dat de overname van NXP door Qaulcomm nu al twee jaar op zich laat wachten. Het is nu aan de Chinese overheid om het finale groene licht te geven. Die is niet vanzelfsprekend, zeker niet nu de Amerikaanse overheid steeds kritischer wordt over overnames van Amerikaanse bedrijven door Chinese (staats)bedrijven. President Trump vreest niet ten onrechte dat dat dergelijke overnames gepaard zullen gaan met het weglekken van vitale technologie.

  De Chinezen op hun beurt bewandelen nu een alternatieve route en die verloopt via Europa. Daarbij richten ze hun pijlen vooral op de sectoren Energie en Industrie. In de eerste helft van het jaar ging het om een bedrag van $ 39 miljard. Dat was een stijging van 89% ten opzichte van 2017. Of Europa een vruchtbaar jachtgebied blijft voor de Chinezen, mag betwijfeld worden. Ook in Brussel begint het door te dringen dat het de Chinezen vooral te doen is om de Europese technologische kroonjuwelen. Dat maakt zenuwachtig en voorzichtig.

  M&A 1.1.png

  Er is sowieso reden om kritisch de heersende euforie te beschouwen. Private Equity is actiever dan ooit in Azië en de VS. In de VS bereikten hun activiteiten bij Fusies & Overnames een waarde van $ 107, 6 miljard. Dat was een stijging van 46% ten opzichte van 2017 en in Asia Pacific ging het om een bedrag van $ 46 miljard. Het zorgwekkende is dat de financiering van al die deals het niveau van voor de crisis dreigt te bereiken. Toen sloeg de boom om in een bust met alle gevolgen van dien. Die waren niet meer te overzien. De gekte van toen mag niet de gekte van vandaag worden.


   

  TWEETS