NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De geschiedenis geeft Trump ongelijk

  • 3/23/2018

  De geschiedenis geeft Trump ongelijk

  Trump 8.jpg

  President Trump is op het oorlogspad. Afgelopen weken legde hij de staalimporten hoge tarieven op en recentelijk besloot hij om een mogelijke overname van Qualcomm door het in Singapore gevestigde Broadcom te blokkeren. Tot verbazing van menigeen doet de president wat hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd heeft. Die verbazing is op zich weer verbazingwekkend, want Donald Trump koestert eigenlijk al zijn hele zakelijk leven protectionistische ideeën.

  De president heeft zijn achterban beloofd dat de VS de handelsoorlog met de rest van de wereld gemakkelijk kan winnen. Dat is een boude bewering, die om een nadere beschouwing vraagt. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden die de claim van de president geheel of gedeeltelijk ontkrachten.  De VS biedt zelf meer dan voldoende aanknopingspunten. Het is deze maand 81 jaar geleden dat de Senaat in dat land de beruchte Smoot-Hawley tarieven goedkeurde. Dat was het startsein van een heuse handelsoorlog die de Grote Depressie verdiepte en zodoende ook de ellende voor ontelbaar veel miljoenen mensen.

  De impuls om tarieven op te leggen is goed te begrijpen. Na de crash van 1929 werd de druk op Washington geleidelijk aan steeds groter om iets te doen aan de alsmaar groeiende werkloosheid en aan de ellende onder de Amerikaanse boeren. De zittende president, Herbert Hoover, vroeg het Congres om landbouwtarieven te introduceren, maar die op industriële goederen juist weg te snijden Senator Reed Smoot en afgevaardigde Wilis Hawley steunden het plan van de President, maar besloten er een eigen draai aan te geven. Ze stelden voor om hoge tarieven te leggen op meer dan 900 goederen en producten over de volle breedte van de economie. Het Congres, dat daadkracht aan de dag wilde leggen, nam de voorstellen over.

  Niet iedereen toonde zich erg ingenomen met het spierballenvertoon. Politici als Robert La Follette waren bang dat de Smoot-Hawley wetgeving het toch al virulente nationalisme in de wereld verder zou opstoken. Meer dan 1000 vooraanstaande economen onder leiding van de beroemde Irving Fisher publiceerden een protestbrief waarin ze met grote precisie de potentiële nadelen van de Smoot-Hawley voorstellen uiteenzetten. Vooral de Amerikaanse consument zou een hoge prijs betalen. De kosten voor levensonderhoud zouden sterk gaan stijgen. Ondernemers zouden de gevolgen moeten dragen van tegenmaatregelen in het buitenland. Dat zou reageren door zelf ook de tarieven te verhogen.

   Trump 101.png

  Al die protesten hebben geen effect gehad. Hoewel Hoover aanvankelijk weinig moest hebben van de voorgestelde wetgeving, koos hij eieren voor zijn geld toen de koersen op de aandelenbeurzen voor een tweede maal omlaag klapten. De gevolgen waren echter, zoals gevreesd. Land na land begon aan de bouw van eigen tariefmuren met als uitkomst dat de internationale handel nagenoeg tot stilstand kwam. In 1933 was het niveau van de Amerikaanse export en import met meer dan 60% gedaald. De opvolger van Herbert Hoover, president Franklin Delano Roosevelt heeft het noodlottige beleid van zijn voorganger grotendeel voortgezet. Hij was ervan overtuigd dat hij de economie een krachtige impuls kon bezorgen door nog meer handelsbeperkingen te introduceren. Het tegendeel was het resultaat. De Grote Depressie duurde alleen maar langer en een heftig economisch nationalisme maakt de wereld rijp voor een hete oorlog.

  De les is, dat tarieven niet werken. De tarieven op staal en aluminium hebben al tegenmaatregelen ontlokt. Zo is de Europese Unie voornemens om Kentucky Bourbon en de Harley-Davidson extra te belasten. Het kan het begin zijn van een tarievenoorlog, zoals die ook 81 jaar geleden gestart is, met als uitkomst dat de economische groei in de wereld gaat afnemen. Daar zit niemand op te wachten.


   

  TWEETS