NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De dollar wint! De euro en de yen verliezen

  • 9/3/2014

  De afgelopen maanden is er in de financiële pers bij voortduring bericht over de pogingen van de ECB en de Bank van Japan om de inflatie in de respectieve regio’s op te jagen en de waarde van de yen en de euro omlaag te brengen. Dat moet de sleutel vormen voor het herstel van de economische groei in zowel de eurozone als in Japan.

   

  Meer lezen? Klik hier.
  Het toeval wil, dat de Amerikanen alweer maanden een beleid voeren, dat haaks staat op dat van Japan en Europa. Na jaren van monetaire verruiming zijn ze druk doende die geleidelijk af te bouwen. Tegelijkertijd is de Amerikaanse lucht zwanger van de geruchten als zou de Fed op het punt staan te breken met het huidige rentebeleid, dat erop gericht is die voor langere tijd op ongeveer 0% te houden.


   

  TWEETS