NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De chipindustrie zoekt nieuwe toekomst

  • 8/10/2018

  De chipindustrie zoekt nieuwe toekomst

  Moore 1.1.jpg

  De Wet van Moore, die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt, mag na een halve eeuw doodverklaard worden. Dat is althans de mening van Darpa, de R&D-arm van het ministerie van defensie in de VS. Als ze bij Darpa gelijk hebben, dan wacht de sector moeilijke tijden. De stelselmatige verbetering van de prestaties van de halfgeleider was van levensbelang voor de sector. De halfgeleider leverde steeds meer vuurkracht om steeds weer nieuwe markten aan te kunnen boren.

  Hoewel de R&D-inspanningen al een poos minder en minder rendement leveren, heeft dat tot dusverre de sector weinig schade berokkend. Nieuwe markten als zelfsturende auto’s en machine learning hebben de fabrikanten geen windeieren gelegd. De Philadelphia Semiconductor heeft zijn koers sinds 2016 zien verdubbelen tegen een winst van 38% voor de SEP 500. Wie echter goed kijkt, ziet dat betrokken partijen zich al tijden zorgen maken. De industrie ziet zich geplaatst voor fundamentele technologische grenzen waardoor innovaties stokken. Tegelijkertijd zien ze dat China aanstalten maakt om de markt te veroveren. Dat doet het land door van overheidswege de halfgeleiderindustrie met heel veel subsidie te steunen. In de VS zijn daarom steeds meer lichten op rood gesprongen en worden nieuwe initiatieven aangekondigd om de eigen industrie te beschermen en te versterken. Het eerdergenoemde Darpa, dat een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van het Internet, maar ook bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, gaat onderzoeksprojecten steunen om de toekomst van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie veilig te stellen. Darpa hoopt zo dat de industrie meer oog krijgt voor de lange termijn.

  Moore 0.0.png

  Darpa ondersteunt vooralsnog onderzoeksprojecten die zich richten op de chip architecture, nieuwe materialen en ontwerp. Die projecten moeten zich over pakweg 10 jaar vertalen in nieuwe groei. De keuze van projecten betekent ook dat de industrie waarschijnlijk ook van gedaante gaat veranderen in de komende jaren. Als het om de chip architecture gaat, dan was al duidelijk dat de werkpaarden onder de halfgeleiders, de zogeheten general puropese chips, hun beste tijd gehad hebben. Natuurlijk, ze leveren nog steeds heel veel waar voor hun geld, maar ze kunnen niet optimaal ingezet worden voor specifieke taken. De verwachting is echter dat de toekomt meer en meer heterogeen zal zijn. Darpa zet in op een toekomst waarin de halfgeleider krachtig en flexibel is. De nieuwe halfgeleider moet steeds opnieuw geprogrammeerd kunnen worden voor nieuwe taken.

  De recente snelle opkomst van machine learning maakt duidelijk dat er nieuwe, gespecialiseerde halfgeleiders nodig zijn die in staat zijn grote hoeveelheden aan data te verwerken. Die zijn nodig om zogeheten deep learning systems te ontwikkelen nodig voor Kunstmatige Intelligentie. Deze zoektocht naar gespecialiseerde halfgeleiders die dat kunnen, pakt goed uit voor een bedrijf als Nvidia en Google.

  Volgens Google is de toekomst aan zogeheten domain-specific architectures. Op zich hoeft dat geen slecht nieuws te zijn voor reuzen als Intel of Qualcomm. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat hun werkpaarden niet alleen krachtig zijn maar ook flexibel en daarmee inzetbaar op meerdere terreinen voor meerdere taken. Dat wil weer niet zeggen dat ze niet voor nieuwe concurrenten moeten vrezen. Die zouden wel eens kunnen groeien uit andere trends. Darpa zet in op het gebruik van speciale componenten om de prestaties van de halfgeleider te vergroten. Tegelijkertijd moeten op het vlak van chipdesign de kosten omlaag door verdergaande automatisering terwijl specifieke taken op kleinere eenheden vastgelegd

  Moore 0.1.png

  moeten worden. Deze trends bieden nieuwkomers kansen om gespecialiseerde chips te ontwerpen. Voor bedrijven als Facebook en Amazon die op bergen data zitten kan het interessant worden hun eigen gespecialiseerde halfgeleider te ontwikkelen. Het opnieuw ontwerpen van halfgeleiders en de productie ervan in steeds kleinere componenten geeft kleinere bedrijven kans om actief te worden in de sector. Ze kunnen zich gaan richten op kleine segmenten in de markt. Dat zou voor het Pentagon een zeer welkome trend zijn. Het defensieapparaat wordt steeds meer afhankelijk van kleine aantallen halfgeleiders die wel optimaal moeten presteren voor specifieke doeleinden. Een sterke en innovatieve halfgeleidersector moet ervoor zorgdragen dat ook het Pentagon technologisch de overhand houdt!


   

  TWEETS