NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De bouwwereld moet productiever worden

  • 8/10/2017

  De bouwwereld moet productiever worden

  Bouw.jpg

  De Bouw is een arbeidsintensieve sector. Ze biedt wereldwijd werk aan 7% van de beroepsbevolking. Met een waarde van $ 10 biljoen aan goederen en diensten is de Bouw ook een van de belangrijkste sectoren van de economie. De sector gaat echter mank aan een groot productiviteitsprobleem. In tegenstelling tot veel andere sectoren heeft de Bouw geen productiviteitsrevolutie doorgemaakt, zoals in de detail of industrie. In de detail heeft de traditionele buurtwinkel plaatsgemaakt voor de supermarkt. Door verregaande automatisering is het aangezicht van de industrie totaal veranderd. Als het gaat om het invoeren van digitale technologieën bungelt de bouw wereldwijd ergens onderaan.

  Bouw 1.png

  Het resultaat is dat de Bouw de afgelopen twee decennia een groei van de productiviteit kende van 1%n terwijl de wereldeconomie over diezelfde periode een groei ven 2,8%. De industrie liet een groei zien van 3,6%. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat in veel landen slechts een handjevol bouwbedrijven de groei van de economie kan bijhouden. De talloze kleine spelers laten een armzalige productiviteitsontwikkeling zien. Veel van hun projecten overschrijden de afgesproken tijds- en kostenlimiet. Als de sector erin zou slagen om mee te groeien met de economie, dan zou de Bouw extra waarde creëren ter waarde van $ 1,6 biljoen. Als er niets veranderd zal de sector niet kunnen voldoen aan de vraag uit de hoek van de infrastructuur of huizenmarkt. De sector weet wat er speelt en wat er nodig is, maar heeft tot dusverre nauwelijks gereageerd op de uitdagingen van vandaag en zeker morgen.

  De sector kampt met problemen die van vandaag of gisteren zijn. De sector is overgereguleerd en is sterk afhankelijk van de vraag uit de publieke sector. In veel landen hangt om de sector de geur van corruptie en verregaande vriendjespolitiek. Contracten zijn vaak eenzijdig opgesteld, omdat kopers vaak geen greep hebben op de ondoorzichtige markt. Het resultaat is armzalig projectmanagement, onvoldoende vakbekwaamheid en onderinvesteringen in de ontwikkeling van vaardigheden, R&D en innovatie. Natuurlijk geldt bovenstaande niet voor elk bedrijf in de sector. De grote bedrijven die in weg- en waterbouw actief zijn, die industriële projecten uitvoeren of grootschalige woningbouw hebben een 20% - 40% hogere productiviteit dan het peloton aan kleine, al dan niet, gespecialiseerd spelers die als onderaannemer werken of die kleinschalige projecten uitvoeren als het renoveren van een enkele woning.

  Er is dus een wereld te winnen afgaande op de prestaties van de koplopers binnen de bedrijfstak. Volgens McKinsey kan de productiviteit in de sector met misschien wel 50% omhoog, maar dan moeten wel de nodige stappen voorwaarts gezet worden. Zo moet het  toezicht herzien worde en moet er een professioneler contractueel kader worden waardoor de dynamiek in deze bedrijfstak gemoderniseerd wordt. Ook moet er meer aandacht komen voor design & engineering processes, maar ook voor procurement en de supply chain management. Tenslotte moet de werkuitvoering ter plekke verbeterd worden, kan het geen kwaad digitale technologieën te introduceren, moeten er nieuwe materialen geselecteerd worden en met het niveau van de werknemer omhoog! Sommige activiteiten kunnen op industriële leest geschoold worden. Een deel van de bouw kan prefab gebeuren in fabrieken. Deze praktijk is al langer bekend, maar er wordt nog te weinig gebruik van gemaakt.

  Bouw 2.png

  Op dit moment zit de sector in een impasse die slechts doorbroken kan worden als alle betrokken partijen willen bewegen. Vooral de opdrachtgevers zullen profiteren van een vernieuwd en meer productief model waardoor schema’s betrouwbaarder worden en de kosten lager kunnen uitvallen. Zoals gezegd zijn de meeste risico-avers en hebben ze weinig kijk op de ondoorzichtige markt. Ze zullen hun manier van werken slechts aanpassen, wanneer er een aanbod is van aannemers die op hun beurt gestandaardiseerde producten tegen lage kosten aanbieden. Het is echter de vraag of de aannemers hiervoor voelen. In het huidige systeem kunnen ze rekenen op mooie marges en dat nodigt niet uit tot meer aandacht voor productiviteitsontwikkeling.

  Bouw 3.png

   

  Misschien dat de overheid echter verandering kan afdwingen en zo de gewenste productiviteitsverbetering tot stand brengen. Trends in de markt kunnen daarbij een handje helpen. Zo worden projecten steeds groter waardoor nieuwe meer productievere systemen steeds rendabeler worden. Daar komt nog bij dat nieuwe technologieën en digitale gereedschappen steeds goedkoper worden en dus bereikbaarder. De belangrijkste motivatie is echter de snel stijgende kosten voor arbeid!

      

  TWEETS