NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Big Pharma zoekt naar een juiste strategie voor de Opkomende Markten

  • 7/13/2017

  Big Pharma zoekt naar een juiste strategie voor de Opkomende Markten

  Farma 11.jpg

  Het is nog niet zolang geleden, dat de Opkomende Markten het nieuwe walhalla leken voor Big Pharma. Die landen lieten een sterke economische groei zien en dat opende de weg voor het op niveau brengen van de gezondheidszorg. Een nieuwe grote groep consumenten diende zich aan die zich het kon veroorloven geld uit te geven aan medicijnen. De euforische stemming heeft echter niet lang aangehouden. Door bijvoorbeeld de sterke daling van de prijs van veel commodity’s raakten veel landen in de problemen. Maar ook slaagden veel farmaceuten er niet of amper in om een goede organisatie neer te zetten en om voldoende talent aan te trekken.

  Dat wil echter niet zeggen, dat Big Pharma de Opkomende Markten maar links moet laten liggen en overlaten aan lokale bedrijven. Daarvoor zijn de vooruitzichten op termijn nog steeds te goed. In 2025 zullen de 22 grootste Opkomende Markten goed zijn voor bijna 40% van het wereldwijde Bruto Binnenlands Product, 36% van de consumptie voor hun rekening nemen en iets meer dan 31% van de markt voor farmaceutische producten vertegenwoordigen. De komende 10 jaren zal de omzet van farmabedrijven in die top 20 verdubbelen.

  Bedrijven die dan succesvol willen zijn, moeten nu een tandje bijzetten en volhouden. Dat betekent ook dat bedrijven een coherente strategie moeten ontwikkelen, waarbij aspiraties voor de korte termijn moeten plaatsmaken voor een breder lange termijnperspectief. Ze zullen zich ook moeten afvragen in welke landen ze wel of niet aanwezig willen zijn. Niet alle Opkomende Markten zijn commercieel even aantrekkelijk. Uiteraard staat China niet ter discussie. Voor de meeste bedrijven is dit land strategisch net zo belangrijk als de Verenigde Staten en Europa. Het belang van landen als Brazilië, Rusland of India lijkt ook een vanzelfsprekendheid, maar hier houdt de vanzelfsprekendheid op. Het wordt pareltjes zoeken. Het dwingt de bedrijven tot het formuleren van criteria waaraan de pareltjes moeten voldoen. Vaak genoemde pareltjes zijn landen als Indonesië, Mexico en Nigeria.

  Farma 1.png

  Willen bedrijven succes hebben, dan zullen ze zich duidelijke doelstellingen moeten stellen. Natuurlijk kennen veel landen een snelgroeiende middenklasse die de middelen hebben om te betalen voor een betere gezondheidszorg, maar dat geldt niet voor de hele bevolking. Bedrijven zullen ook aandacht moeten ontwikkelen voor minder gefortuneerden en hen ook medicijnen verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van licenties en het aangaan van partnerships. Het zal op de wat langere duur hun reputatie en positie versterken.

  De Opkomende Markten kunnen ook de omgeving zijn om nieuwe business modellen te ontwikkelen. Ze kunnen experimenteren met digital health en met home delivery chanddels. Zo kan een kruisbestuiving groeien van ideeën die gangbaar zijn in de Ontwikkelde Landen en de Opkomende Markten. Die laatste Markten bieden farmabedrijven de mogelijkheid om hun risico’s te spreiden. Dat kan bijvoorbeeld door veel omzet te halen uit de verkoop van volwassen producten, waarmee de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten bekostigd kan worden. De inkomsten uit de Opkomende Markten kunnen ook een buffer vormen tegen bijvoorbeeld het generiek worden van medicijnen.

   Farma 2.png

  Bedrijven, die succesvol willen zijn, doen er goed aan om niet hun Westers business model over te plaatsen naar de Opkomende Markten. Ze moeten oog hebben voor de eigenheid van die landen en daar hun model op aanpassen. Dat betekent dat bedrijven in kaart moeten brengen welke producten wel voor de Opkomende Markten geschikt zijn en welke niet. Ook doen bedrijven er goed aan om hun afzetkanalen aan te passen aan lokale omstandigheden. Ze zouden kunnen experimenteren met digitale patiëntenplatforms, zoals bijvoorbeeld telemedicine voor verafgelegen regio’s en streken. Ook moeten ze ervan doordrongen zijn dat in veel Opkomende Markten de consument/patiënt de medicijnen vaak uit eigen zak moeten betalen. Bedrijven moeten criteria opstellen om zo te bepalen welke patiëntengroepen commercieel interessant zijn. Ze doen er goed aan om minder draagkrachtige groepen te bereiken met goedkopere varianten. Tenslotte kunnen bedrijven zich onderscheiden van de concurrentie door verder te kijken dan sales & marketing. Dat kan bijvoorbeeld door in te spelen op lokale condities. Zo kunnen ze medicijnen aanbieden die passen bij de lokale beperkingen, zoals de vaak hoge temperaturen. Zeker in landen beneden de Sahara is het werken aan een goed geoliede supply chain van groot competitief belang. Het bezorgen van medicijnen bij de apotheker is vaak nog een grote uitdaging.

  Bedrijven die willen profiteren van de mogelijkheden van de Opkomende Markten moeten ook aan hun organisatie denken. Dat impliceert dat Opkomende Markten en Ontwikkelde Landen op gescheiden voet georganiseerd worden. Dat geeft de nodige flexibiliteit bij de gewenste marktbenadering. Bij het streven naar best practices  past ook dat er een juiste balans bestaat tussen wat op wereldschaal en op landenniveau gedaan en georganiseerd kan worden. Het ontwikkelen van digitale mogelijkheden kan beter niet op landenniveau ontwikkeld worden, maar wel het opbouwen van relaties met overheden of het onderzoeken en aangaan van partnerships.

  Het is een ding om in te zien dat de Opkomende Markten grote mogelijkheden bieden. Het is een geheel ander ding om daarop in te spelen. Alleen maar aanwezig zijn is niet langer voldoende. Ook Big Pharma zal moeten leren zich aan te passen aan lokale omstandigheden die sterk afwijken van de omstandigheden in de Ontwikkelende Landen. Het lijkt een open deur, maar blijkbaar moeten die lessen ook nu nog geleerd worden!

   


   

  TWEETS