NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Big Pharma stapt in het digitale tijdperk

  • 7/26/2017

  Big Pharma stapt in het digitale tijdperk

  Big Pharma 4.png

  De stormachtige ontwikkeling van de digitale technologie laat geen enkele sector van de economie onberoerd. Overal treden transformatieprocessen op. Ook de pharmasector ontkomt niet aan de verstorende werking van de digitale technologie. Langzamerhand komt er een digitaliseringsproces opgang dat de manier waarop de sector communiceert en samenwerkt met betalers, artsen en patiënten fundamenteel verandert. Deze transformatie vraagt om nieuwe mensen met vaardigheden die tot dusverre onbekend waren in de wereld van Life Sciences.

  Een voorbeeld van dit transformatieproces biedt he Zwitserse Novartis. Daar is het aantal banen de afgelopen vijf jaar met 20% gegroeid. De afdeling Sales, de kurk waarop de sector tot ver kort dreef en die wereldwijd een omzet genereerde van pakweg $ 1 biljoen. Deze beroepsgroep is weliswaar niet overbodig maar heeft wel een mooie toekomst achter zich. Het aantal weknemers in de afdeling Market Access is vijf maal zo snel gegroeid als het gemiddelde. Market Access onderhandelt met overheden en verzekeraars die doorgaans de rekening betalen. Hun aantal bedraagt nu 1100. Daarnaast heeft de farmaceut de ook nog eens 1200 wiskundigen en ingenieurs in dienst genomen. Die moeten de big data analyseren waar farmaceuten in overvloed over beschikken. Ze moeten ook de toegevoegde waarde van nieuwe medicijnen berekenen. Verlaagt het medicijn bijvoorbeeld. de kans op hospitalisering wat weer de kosten drukt.

  Zes jaar geleden had Novartis geen enkele wiskundige of ingenieur in dienst. Ondanks het relatief korte tijdsverloop claimt Novartis nu al te profiteren van het nieuwe personeelsbeleid en de daarmee samenhangende digitale transformatie. Het testen van nieuwe medicijnen verloopt sneller en efficiënter. Data-analyse maakt het mogelijk sneller patiëntenpopulaties in beeld te brengen, waardoor het gemakkelijker is om patiënten te rekruteren voor clinical trials. Data devices zoals sensoren en patiënten apps maken het mogelijk om deze clinical trials op afstand te volgen. Daardoor zijn ze niet meer plaatsgebonden.

  Big Pharma 5.png

  De achterliggende oorzaken voor de digitale transformatie en de opmars van nieuwe vaardigheden in de sector laten zich gemakkelijk raden. Wereldwijd staat de gezondheidszorg voor de grote opgave om de kosten te verlagen. Ze willen dat de medicijnen meer waarde leveren voor de prijs die ze moeten opbrengen. De tweede is de alom tegenwoordige opmars van de digitale technologie. Die is van invloed met hun gezondheid omgaan. Het is ook van invloed op de manier waarop bedrijven met hun klanten communiceren. Bij het Britse GlaxoSmithKline is nu een multimedia team van 50 mensen werkzaam die bijvoorbeeld via Webinars met artsen praten over medicijnen. Nog maar vijf jaar geleden was zoiets ondenkbaar. Diezelfde farmaceut heeft nu ook astrophysicisten in dienst die de bergen aan data moeten visualiseren. Ze moeten ook behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van Kunstmatige Intelligentie om patronen en verbanden te ontdekken in die eindeloze hoeveelheid data.

   Big Pharma 6.png

  Elke farmaceut biedt wel voorbeelden van nieuwe gezichten en nieuwe projecten om de digitale transformatie vorm te geven en in goede banen te leiden. Dat neemt niet weg, dat het proces van digitale transformatie in de farmasector nog min of meer in de kinderschoenen staat. Big Pharma is een achterblijver als het gaat om digital maturity, zo hebben de consultants van McKinsey moeten vaststellen. Alleen de overheid doet het nog slechter. Als het gaat om een digitale strategie dan zal geen enkele farmaceut het nut ervan ontkennen. Maar als ze daarvoor geld moete onttrekken aan hun kernactiviteiten in om in die digitale strategie te investeren, dan is die vanzelfsprekende erkenning ineens verdwenen. Ook zijn er twijfels of al die nieuwe gezichten en vaardigheden wel binnen de bedrijfscultuur passen. Dit soort twijfels vormen een rem op een snelle aanpassing aan het nieuwe digitale bedrijfsgewricht. De geschiedenis levert talloze voorbeelden van bedrijven die er te lang over deden om zich aan te passen aan een nieuw tijdsgewricht. Ze zijn allemaal terecht gekomen op de mestvaalt van de geschiedenis.


   

  TWEETS