NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Beleggers maken zich terecht zorgen

  • 7/9/2018

  Bovenkant.png

  08-07-2018, Jaargang 5, Editie 26

  Beste lezer

  Woensdag, 27 juni, een mooie presentatie mogen verzorgen in Vlaardingen. Het onderwerp was hoe de millennials de komende jaren de economie, de financiële markten en het beleggen naar hun hand gaan zetten. Het is geen alledaags onderwerp, maar het wordt met de maand relevanter. Geïnteresseerd of wilt u meer weten: 06-11918878 of stuur een mail naar wijtvlietresearch@hotmail.com.

  O ja, ik heb wel meer interessante presentaties op de plank liggen.

  Beleggers maken zich terecht zorgen

  Goldilocks.jpg

  Er is nog maar weinig over van het o zo mooie plaatje van de wereldeconomie in de 2de helft van 2017. Overal liet de economie een gestage groei zien en het ideale Goldilocksscenario leek te ontrollen. Een 2018 gekenmerkt door een synchroon groeiende wereldeconomie. Halverwege het jaar ligt dit ideaalbeeld aan gruzelementen. Alleen de Verenigde Staten gaat het economisch voor de wind. Dat is vooral te danken aan het fiscale beleid van president Trump. In de eurozone dreigt de groei even snel weer te verdwijnen als opgekomen. Detailhandelsverkopen vallen zwaar tegen en dat geldt ook voor de autoverkopen. Juist op het moment dat de ECB het besluit neemt om zijn opkoopprogramma af te bouwen, gaan de inkoopmanagersindices omlaag. Het lijkt ook mis te gaan in China. De groei van de consumptie zwakt af en dat gaat ook op voor de kredietverlening en voor de Bouw.

  Beleggers zijn niet erg ingenomen met al deze tekenen van verzwakking. Ze maken zich trouwens ook steeds meer zorgen over de bereidheid van president Trump om de hele wereld in een handelsoorlog te storten. Dit alles legt de basis voor wat heet een vlucht naar kwaliteit. In de praktijk betekent dit dat er geldstromen op gang komen vanuit de Opkomende Markten naar de VS. Dat vertaalt zich dan weer in een sterker worden van de dollar. Opkomende Markten heten zeer kwetsbaar te zijn in een handelsoorlog.

  De Opkomende Markten hebben echter nog meer problemen. Er bestaat een duidelijke mismatch als het gaat om valutaleningen. De Bank for International Settlements heeft berekend dat de hoeveelheid krediet in US-dollars verleend aan non-banks sinds 2008 verdubbeld is naar een bedrag van $ 3,6 biljoen. De BIS wijst erop dat deze schuldenberg in de praktijk nog veel hoger is. Leningen in de vorm van valutaswaps komen niet terug in de boeken, maar de omvang ervan is ongeveer even groot als die op de balans staat. Als de belegger meer risico-avers wordt, zoals nu gebeurt, dan leidt dat in de Opkomende Markten tot een onplezierige financiële verkrapping. Dat is ook slecht nieuws voor de ontwikkelde landen. De Opkomende Markten genereren immers 60% van het wereldwijde bruto nationaal product en droegen sinds 2010 tweederde aan de wereldwijde groei bij.

  Het lijkt ook geen goed nieuws voor de aandelenmarkten in de ontwikkelde landen, die toch gebukt gaan onder (te) hoge waarderingen. Dat lijkt vooral zo in de Verenigde Staten. Maar wellicht dat schijn hier toch bedriegt. In de VS zijn vooral de grote bedrijven kopers van aandelen. Ongeveer 80% van alle aandelenhandel komt vandaag de dag op naam van grote bedrijven. Dat gebeurt in de vorm van acquisities en/of inkoop eigen aandelen. Op dit moment profiteren de beurzen van de gekte op de markt van M&A. Anders dan beleggers laten grote bedrijven zich in hun beslissingen vooral leiden door bijvoorbeeld de groei van EBITDA of van de Enterprise value. Met deze gedachte in het achterhoofd lijkt de S&P 500 minder vervaarlijk hooggewaardeerd.

  Goldilocks 0.1.jpg

  Een logische conclusie moet dan zijn dat de koersontwikkeling van aandelen voorlopig vooral zal afhangen van wat zo mooi heet de ‘animal spirits’ van de bedrijven en ondernemers. Dat is echter een grootheid die zich maar moeilijk in concrete getallen laat vangen. Voor veel van die bedrijven was de belastingverlaging door president Trump veel meer dan alleen maar een financieel steuntje in de rug! Desondanks beginnen sommige ceo ’s zich steeds nadrukkelijker achter de oren te krabben nu hun president wel een handelsoorlog aanjaagt. Dat brengt hun wereldomspannende supply chains in gevaar en jaagt de kosten op. Dat vooruitzicht verjaagt de ‘animal spirits’ en maakt bedrijven meer en meer risico-avers. Ze blijven voorlopig liever op hun handen zitten.

  Of dit alles voldoende is om aandelenbeurzen in het territorium van de beren te duwen, is onduidelijk. Er zijn nog steeds positieve factoren aan te wijzen ondanks de monetaire verkrapping in de VS.  Ondanks de afbouw van de balans van de Fed, stijgt de rente op de treasury maar amper. Dat kan het gevolg zijn van de aanhoudende opkoopprogramma’s in Europa en Japan. In hun zoektocht hebben beleggers hun heil gezocht in de Amerikaanse treasury. Die biedt een hoger rendement. Meer Amerikaans schuldpapier is in buitenlandse handen terecht gekomen juist in de huidige periode van verkrapping. Is de laatste uitweg voor de belegger dan diversificatie? Bij Morgan Stanley denken ze dat het daar bijna te laat voor is. De bankiers constateren een snel toenemende correlatie tussen regio’s en asset classes. Het enige wat de belegger dan nog lijkt te resten is liquide gaan. Cash is King, maar dan wel zonder enig rendement behalve veiligheid!

   

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen.

   

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  Onderkant.png

   


   

  TWEETS