NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Beleggers kunnen het klimaat niet langer negeren

  • 4/12/2017

  Beleggers kunnen het klimaat niet langer negeren

  Grantham.jpg

  Voor Jeremy Grantham, oprichter en strateeg van vermogensbeheerder GMO is het een uitgemaakte zaak. Klimaatverandering is een must voor beleggers zowel vanuit een oogpunt van rendement als wel vanuit een oogpunt van ethiek. Klimaatverandering gaat volgens hem nog veel sneller dan al gevreesd. Misschien is het naar zijn idee daarom niet zo verkeerd dat president Trump de kolenindustrie weer de helpende hand toesteekt. Als iemand iets totaal verkeerd doet, dan zal de reactie daarop des te heftiger zijn, zo denkt Graham.

  Dat moge misschien zo zijn, maar de milieubeslissingen van de zittende president, maken nog eens duidelijk hoe belangrijk timing is. Dat beleid maakt maatregelen van zijn voorganger geheel of gedeeltelijk ongedaan. Hij stelt beleggers daarmee voor het probleem hoe en wanneer ze klimaatverandering in hun investeringsbeslissingen moeten meenemen. Tot dusverre was dat gemakkelijk. Vermogensbeheerders en pensioenfondsen legden dit soort vragen op het bordje van teams die speciaal in het leven waren geroepen om beleid te ontwikkelen over thema’s als het milieu of corporate governance. Daarmee was het probleem van tafel en de kous af.

  Die tijd is voorbij. Dat heeft bijvoorbeeld de gouverneur van de Bank van Engeland onlangs nog eens duidelijk uitgelegd. In september van het afgelopen jaar zei hij publiekelijk dat klimaatverandering grote gevolgen kon hebben voor de financiële stabiliteit in de wereld. Beleidsmatige veranderingen, technologische aanpassingen en groeiende fysieke risico’s zouden in zijn optiek kunnen leiden tot een herwaardering van een reeks van assets. Dat zou kunnen gebeuren wanneer eenmaal duidelijk werd wat de werkelijke kosten of kansen van een asset waren. Sommige overheden zijn al een stapje verder in hun denken. Ze dwingen beleggers om van bepaalde assets afscheid te nemen. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Noorse overheid die de managers van het Sovereign Wealth Fund gelastte de belangen in kolenmijnen te desinvesteren.

  Aan deze rechtlijnige opstelling kleven nadelen, zo redeneert vermogensbeheerder Amundi. Uiteindelijk blijven er dan maar twee keuzes over die geen van beide echt aantrekkelijk zijn. Als een belegger niet langer in een energiemaatschappij wenst te beleggen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor zijn beleggingsportefeuille. Wie A zegt, moet ook B doen. Wie zegt dat energiemaatschappijen vervuilend zijn en dus gemeden moeten worden, zal uiteindelijk ook vervuilers als vliegtuigmaatschappijen of nutsbedrijven uit zijn portefeuille moeten weren. De spoeling kan dan wel eens heel dun worden. De andere oplossing is om met bedrijven aan tafel te gaan om om daadkracht te vragen als het om het klimaat gaat. Het gevaar daarvan is, dat dan veel bij hetzelfde blijft.

  Grantham1.png

  Om beleggers een handje te helpen bij het nemen van een beslissing is Amundi druk bezig om indices te ontwikkelen die de exposure van de aandelenmarkten ten opzichte van de sectoren nabootsen. Bedrijven, die geen milieumaatregelen nemen, worden niet in die indices opgenomen. In deze indices is wel plaats voor Toyota met zijn hybride investeringen, maar niet voor Volkswagen dat zucht onder dieselgate en milieuproblemen heeft geschapen.

  Het probleem voor veel beleggers is dat ze zo ook een beetje activist worden. Ze moeten immers de gevolgen van klimaatverandering afwegen tegen de hoeveelheid CO2 gerelateerde beleggingen. Dat is geen eenvoudige afweging. Het ‘stranded asset’ argument was daarbij tot voor kort een veel gehanteerd wapen. Het is het idee dat sommige assets snel in waarde kunnen verminderen door veranderende opvattingen. Een veel aangehaald voorbeeld daarbij vormt de kolenindustrie. Die ging door diepe dalen, maar in 2016 gingen prijzen razendsnel omhoog. Hiermee had de belegger/activist duidelijk voor zijn beurt gesproken. 

  Een ander gevaar is, dat er teveel gaat naar nieuwe veelbelovende technologieën. Dat kan uit winstbejag zijn of uit ideële overwegingen maar het verlies kan er niet minder om zijn. Renewable energy is daar een mooi voorbeeld van. Afgelopen jaren is de prijs voor het opwekken van energie met behulp van zon en of wind razendsnel gedaald. Een bijkomend resultaat was dat veel bedrijven in de rode cijfers raakten. De les is dat er aantrekkelijke alternatieve investeringsmogelijkheden zijn, maar dat het de kunst is om de vele valkuilen te mijden! Het leven van de belegger wordt er voorlopig alleen maar gecompliceerder op! 

   

  Cor Wijtvliet


   

  TWEETS