NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Beleggen in 2015

  • 12/29/2014

  Boven.png

  28-12-2014 Editie 51

   

   

   

  Beleggen in 2015

  20015.jpg

  Voorspellen is moeilijk, juist omdat het de toekomst betreft. Dat bleek ook in 2014. Toen het jaar een aanvang nam, heerste er een hoge mate van overeenstemming onder analisten. De rente op obligaties zou gaan oplopen; olieprijzen zouden op een hoog niveau blijven vanwege een groeiende geopolitieke onrust en een geleidelijke verbetering van het economisch klimaat. Aandelen zouden het moeilijk krijgen, omdat er in de Verenigde Staten een begin gemaakt zou worden met de monetaire verruiming. Het tegendeel is waarheid geworden. De rente op staatsobligaties is nog verder gedaald, de olieprijzen hebben bijna 40% ingeleverd, inflatieverwachtingen zijn voortdurend neerwaarts bijgesteld en aandelen in de VS hebben het veel beter gedaan dan eerder verwacht.

  De belangrijkste krachten die in 2014 de financiële wereld beïnvloeden, waren een zwakke groei in de wereld de VS uitgezonderd; sterk dalende olieprijzen, disinflatie in de ontwikkelde economieën en een steeds verder uiteenlopend monetair beleid van centrale banken. Het is niet aannemelijk, dat deze krachten in de eerste helft van 2015 zomaar zullen veranderen of verzwakken. Dat zou kunnen betekenen, dat de groei in de wereld licht gaat stijgen, waarbij vooral dank moet uitgaan naar de VS en naar de lage olieprijzen. Koersen zullen eerder verder stijgen dan gaan dalen, omdat beleggers zich niet langer zorgen maken over een eventuele renteverhoging van de Fed. In Europa en Japan zal het monetair beleid eerder verder verruimd worden in plaats van verkrapt zoals in de Verenigde Staten aan de gang is.

  Waar mag de belegger in 2015 op rekenen? Waarschijnlijk gaat de wereldeconomie iets sneller groeien dan in 2014. Dit jaar komt die uit op 3,1% en in 2015 aan 3,5%. Dat is uiteraard te danken aan de Verenigde Staten, maar ook aan een positievere bijdrage van de grote Aziatische spelers. Voor de Verenigde Staten zal de groei waarschijnlijk uitkomen op een niveau van 2,5% of iets daarboven. Dat klinkt misschien verrassend weinig na de daverende 5% over het 3de kwartaal, maar toch gaat ook in de VS alles nog niet vanzelf. Natuurlijk zullen de consumenten in 2015 meer gaan besteden dankzij lagere olieprijzen maar vooral dankzij een geleidelijke verbetering van het inkomen. Daar staat echter tegenover, dat de bedrijfsinvesteringen na vijf jaar van groei geleidelijk aan stoom gaan verliezen. Bovendien wil het met de huizenmarkt niet echt vlotten. Steeds opnieuw verschijnen er weer beren op de weg. Die twee factoren maken het voor de groei moeilijk en misschien wel onmogelijk om boven 3% uit te stijgen.

  Azie.jpg

  Een groei van 2,5% mag dan voor de VS licht teleurstellend heten, voor Europa is dat percentage onbereikbaar. De groei in de eurozone is en blijft zwak. Investeringen en loonontwikkeling blijven zwak en laag. Wat er is aan consumptieve groei, is meer te danken aan een zeer lage inflatie of misschien wel deflatie, dan aan hogere lonen. Daardoor wordt het moeilijk zo niet onmogelijk, dat de groei in 2015 ver uitstijgt boven 1%. Het antwoord op alle Europese kwalen heeft vooralsnog kwantitatieve verruiming in de vorm van het opkopen van staatsobligaties door de ECB. Maar of die er in 2015 komt, is en blijft de vraag en hangt volledig af van de opstelling van de Bundesbank. Dar valt nog steeds weinig enthousiasme te bespeuren.

  De vooruitzichten voor het derde belangrijke economische blok, Azië, mogen voorzichtig optimistisch genoemd worden. In China valt de groei terug naar 7%, zo heet de consensusopvatting. Dat de groei niet verder vertraagt, zal te danken zijn aan het opvoeren van het aantal overheidsprojecten op het gebied van infrastructuur. Dankzij die 7% groei is en blijft China een stimulator van de wereldeconomie. Het ach en wee over Japan is niet van de lucht, maar kan in 2015 geleidelijk gaan verstommen. Als de koopkracht van de consument eindelijk gaat verbeteren dankzij een aanhoudende verbetering van de bedrijfswinsten en de lage rente, dan kan de economische groei uitstijgen boven 1%. Voor India zijn de vooruitzichten voor 2015 het positiefst. De nieuwe regering Modi lijkt borg te staan voor veel nieuw beleid, terwijl van de lagere olieprijs een extra stimulans mag verwacht worden.

  Modi.jpg

  Het enige wat mij nu nog rest, is alle lezers van het CorWijtvlietJournaal een zalig kersfeest, een prettig uiteinde en een mooi 2015 toe te wensen. Wie weet treffen we elkaar in 2015!

  Proost.png

  Cor Wijtvliet

   

  BELANGRIJK

   

  - Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
  - Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
  - U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
  - Ontvangt u het Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onder.png


   

  TWEETS