NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Bedrijven zien weinig heil in meer investeren

  • 9/11/2017

  Boven.png

  10-09-2017, Jaargang 4, Editie 34

  Bedrijven zien weinig heil in meer investeren

  Heil.jpg

  Markten hebben steevast een warme belangstelling voor de manier waarop bedrijven hun middelen verdelen. Hoeveel gaat er naar investeringen in het bedrijf, in R&D en hoeveel gaat er naar de aandeelhouder in de vorm van dividenden en terugkoop van eigen aandelen?

  Sinds 2012 is de capex van wereldwijd werkende bedrijven steeds gedaald. De verwachting was, dat daar in het lopende jaar eindelijk verandering in zou komen. Er is echter te vroeg gejuicht. De capex zal dat jaar met 3% stijgen, maar de payout aan aandeelhouders stijgt met 5% nog sneller. De kloof wordt alleen maar groter.

  De Verenigde Staten lopen wat dat betreft voorop. In 2000 besteedde Amerikaanse bedrijven $ 2 aan Capex tegen $ 1 voor de payout. Nu is de capex gedaald naar $ 1. In Azie ziet de Capex/payout ratio er heel anders uit. In Japan is de ratio 4: 1 en in Korea zelfs 5 : 1. Maar ook in Azie staat de capex onder druk. Voor een deel is de verandering het gevolg van een wijziging in de preferentie van aandeelhouders. Markten waarderen een dollar besteed aan payouts hoger dan aan capex. De verandering is het gevolg van drie trends. De eerste is een trage wereldwijde groei: de tweede is dat er in het verleden veel slechte beslissingen genomen werden bij de aanwending van de capex en de derde trend is dat beleggers een voorkeur voor inkomen hebben ontwikkeld. Hoe het ook zij, de belegger heeft vandaag de dag een afkeer van een buisnessmodel gebaseerd op een hoge capex.

  Gaat deze opstelling van beleggers ten koste van de broodnodige investeringen? Dat is nog maar de vraag. De aanhoudend lage inflatie kan erop wijzen dat er nog steeds sprake is van onbenutte capaciteit. Het is beslist zo, dat te weinig aandacht voor capex een rem op de economische groei impliceert, maar het huidige systeem staat bedrijven niet toe te investeren om het investeren. Investeringen moeten wel een goed rendement opleveren. Japan laat zien wat er gebeurt als deze vuistregel wordt losgelaten.

  De gewijzigde voorkeur van beleggers is maar een deel van het verhaal. De verschuiving is ook het gevolg van de opgang van het capex-lite business model. Amazon hoeft eenvoudigweg minder te investeren dan Wal-Mart moest, toen het aan zijn opmars werkte. Bedrijven hebben ijzersterke posities in de markt opgebouwd zonder dat daar noemenswaardige investeringen voor nodig waren. Er blijft met andere woorden meer over om terug te geven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden of terugkoop eigen aandelen.

   Capex 1.png

  Ceo’s hebben ook geen zin om veel te investeren, omdat ze weten dat hun beleggers dat niet erg waarderen. Negeren ze die voorkeur dan is er een grote kans dat ze een onaangekondigd bezoek krijgen van activistische aandeelhouders. Ze hebben massaal eieren voor hun geld gekozen. Schuld is goekoop en daar maken ze gebruik van om buybacks te financieren of voor het financieren van M&A activiteiten. Het gevolg is wel dat deze werkwijze meer de prijzen voor assets verhoogd dan dat ze de economie aanzwengelen. Zonder overdrijving mag je stellen dat het proces van  kwantitatieve verruiming alleen maar de bezitter van assets heeft begunstigd en niet de doorsnee stemgerechtigde. De daaruitvolgende groeiende ongelijkheid heeft uitgemond in een groeiend populisme.

  Onder welke omstandigheden zullen bedrijven meer aandacht krijgen voor capex? Een stijgende inflatie kan erop wijzen dat bedrijven te weinig in nieuwe capaciteit hebben geinvesteerd. Zoals al opgemerkt is er geen inflatie en dus is er geen nut en noodzaak voor nieuwe capaciteit. Politiek gezien kan echter de onvrede met de hoge payout toenemen. Dividend mag dan populair zijn bij beleggers, de doorsnee stemgerechtigde heeft daar helemaal geen boodschap aan. De politiek kan op haar beurt de verhoging van de capex aanjagen door te investeren in de (digitale) infrastructuur. Aandelenmarkten mogen dan allesbehalve dol zijn op projecten die om veel capex vragen, maar ze willen die projecten maar al te graag bezitten als ze eenmaal beeindigd zijn!

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

   - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!


   

  TWEETS