NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  ASML is de kampioen van morgen en overmorgen

  • 7/19/2015

  ASML is de kampioen van morgen en overmorgen

   asml 7.jpg

  Woensdag 15 juli presenteerde ASML, de trots van de Nederlandse industrie, zijn cijfers over het 2de kwartaal van 2015. In meerder opzichten beantwoordden de cijfers aan de verwachtingen, maar in een enkel geval waren ze zonder meer bemoedigend. De omzet steeg met 0,6% naar een waarde van € 1,65 miljard en de nettowinst ging met ruim 7% omlaag naar een bedrag van € 370 miljoen. Die uitkomsten waren volgens Reuters en Bloomberg grotendeels in lijn met de consensusopvattingen in de markt.

  asml 9.jpg

  Er vielen echter ook enkele positieve uitschieters te noteren. Zo was ceo Peter Wennink uitgesproken positief over het lopende derde kwartaal. Wennink prognosticeert voor het 3de kwartaal een omzet van € 1,6 miljard en dat is behoorlijk meer dan waar de markt op rekent. Die kwamen niet verder dan een omzet van € 1,51 miljard. Het zou bovendien een forse verbetering impliceren ten opzichte van 2014. Toen reikte de omzet niet verder dan € 1.3 miljard. Het beste nieuws was wel de opmerking van Wennink dat de uiteindelijke uitkomst over het huidige kwartaal wel eens wat hoger kan uitvallen.

  Dat wil zoveel zeggen, dat afnemers ondanks veel onzekerheden in de markt toch blijven investeren in nieuwe apparatuur of in het upgraden van bestaande apparatuur. Dat moet ook wel, want fabrikanten van halfgeleiders zien zich steeds weer gesteld voor hogere technologische eisen van vooral producenten van smartphones en van zogeheten wearable electronics. Dat klanten van ASML willen bijblijven, nu en straks, is vooral af te lezen aan de ontwikkeling van het orderboek. Dat nam toe met een bedrag van € 500 miljoen naar een waarde van € 1,5 miljard ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Voor het derde kwartaal voorziet ASML dat het orderboek dan een waarde zal hebben van € 1,5 - € 1,6 miljard. Die sterke groei van het orderboek komt helemaal op het conto van een grote order voor 6 EUV machines met een totale waarde van waarschijnlijk €580 miljoen. De klant is waarschijnlijk Intel. Het goede nieuws is, dat met deze order, die nu ook terug te zien is in de omzet, ASML een stevige basis legt voor de toekomst.

  ASML moet nu orders gaan uitvoeren, de zogeheten backlog, met een totale waarde van € 3 miljard. Dat was aan het einde van het eerste kwartaal nog voor een bedrag van € 2,6 miljard. Alleen in het vierde kwartaal van 2010 was de waarde van nog uit te voeren orders groter. Toen beliep dat een bedrag van € 3,8 miljard. Er is met andere woorden een gestage verbetering van het orderboek te zien. In de huidige backlog zitten orders voor EUV machines met een waarde van € 720 miljoen tegen € 180 miljoen in het eerste kwartaal. Het gaat waarschijnlijk om vier bestellingen voor 2015 en vier voor 2016. De klanten zijn naar het schijnt Intel en TSMC uit Taiwan. Met Samsung schijnen de gesprekken over orders al nagenoeg afgerond te zijn.  

  asml 8.png

  Al met al is er voor ASML reden voor tevredenheid. Geleidelijk aan beginnen belangrijke klanten hun huiver voor de nieuwste technologische aanbieding, EUV, te overwinnen en groeit de bereidheid om erin te investeren. De Veldhovenaren hebben onlangs een speciale fabriek geopend voor de bouw van EUV apparatuur met een capaciteit van 24 stuks in 2017. Het ziet er naar uit dat dit geen vorm is van luchtfietserij, maar van een reële inschatting van de markt. Volgens sommige analisten kan de omzet tot en met 2018 wel eens met gemiddeld 17% per jaar gaan groeien en de winst zelfs met 28%. Die analisten zeggen wel dat ze met deze voorspelling zeer optimistisch zijn.

   

  Cor Wijtvliet

  Hoofdredacteur van Beurshalte.nl

   

  Over Beurshalte:

  Dagelijks publiceert Beurshalte nieuwsbrieven en columns van leden van de redactie en van gastauteurs over de wereld van beleggen en alles wat ermee samenhangt. Daarnaast publiceert beurshalte wekelijks een nieuwsbrief met unieke inhoud over relevante beleggingsthema’s. Belangstellende lezers kunnen een gratis abonnement nemen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich hier aanmelden!


   

  TWEETS